Verder naar inhoud

Herstel met eigen aannemer

Aannemer aanmelden

Wilt u graag schade door mijnbouw herstellen voor aanvragers die daarvoor een vergoeding krijgen van het IMG en zelf een eigen aannemer kiezen? Dan kunt u zich aanmelden via het aannemersportaal van het IMG. Om schade voor aanvragers te mogen herstellen, moet u voldoen aan minimale voorwaarden. Op deze pagina leest u meer over de werkwijze en wat dit voor u betekent.

Aanvrager is opdrachtgever

Voor deze manier van schadeherstel is de aanvrager uw opdrachtgever en niet het IMG. U regelt dus veel rechtstreeks met de aanvrager. De rolverdeling ziet er dan zo uit: 

 • De aanvrager kiest een aannemer en stemt de offerte, meerwerk en de factuur eerst af samen met aannemer. Na goedkeuring beoordeelt het IMG de documenten.  
 • De aannemer regelt bijna alles met de aanvrager. Bij afwijkingen is er eventueel een bouwkundig adviseur vanuit het IMG beschikbaar om mee te overleggen.
 • Het IMG stelt voorwaarden aan de aannemer voor deelname, de offerte, het opleverrapport en de facturatie. Het IMG betaalt de factuur rechtstreeks aan de aannemer. 
 • Stap 1

  U wordt benaderd door een aanvrager

  Zodra een aanvrager een overeenkomst voor herstel met een eigen aannemer met ons heeft getekend, kan de aanvrager zelf een aannemer kiezen. De aannemer moet wel voldoen aan de minimale voorwaarden van het IMG.

  De aanvrager kan zelf een aannemer kiezen of kiest een aannemer uit de lijst met aannemers die het IMG al heeft goedgekeurd. Deze lijst is binnenkort beschikbaar op de website.

  Als de aanvrager contact met u opneemt dan wordt o.a. besproken: 

  • De aard en omvang van de werkzaamheden. Deze staan in het adviesrapport.
  • Wat u hierin zou kunnen betekenen en op welk termijn.
  • Of u bereid bent om de opdracht van de aanvrager aan te nemen.
  • Of u bereid bent om te voldoen aan de minimale voorwaarden van het IMG.  

  Als u de opdracht graag voor de aanvrager wilt uitvoeren, dan meldt u zich aan via het aannemersportaal. 

 • Stap 2

  Aanmelden als aannemer

  Om u aan te melden in het portaal heeft u eHerkenning nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan moet u eerst eHerkenning aanvragen

  Aanmelden

  Voorwaarden 

  We vinden goede afspraken met elkaar en met de aanvrager belangrijk. Om herstelwerkzaamheden te mogen uitvoeren die door ons vergoed worden, moet uw bedrijf ingeschreven zijn bij de KVK en voldoen aan de volgende voorwaarden:

  U bent financieel betrouwbaar

  • Uw bedrijf is niet failliet.
  • Uw bedrijf heeft geen surseance van betaling aangevraagd.
  • U bent lid van een door de overheid erkende geschillencommissie.
  • Uw bedrijfsactiviteiten hebben met bouw en/of herstel te maken.

  U werkt veilig

  • Uw medewerker(s) en onderaannemers hebben een basiscertificaat en minimaal één medewerker heeft een VCA-VOL certificaat.
  • U werkt goed samen
  • U zorgt voor alle benodigde communicatie tussen u en het IMG via het aannemersportaal.

  U gaat akkoord met de overeenkomst tussen uw bedrijf en het IMG.
  Daarnaast maken we nadere afspraken met u in een overeenkomst. Die afspraken gaan vooral over:

  • de voorwaarden waar de offerte aan moet voldoen;
  • de voorwaarden waar de factuur aan moet voldoen;
  • de bewijzen die u na oplevering naar ons moet sturen;
  • de betaling aan uw bedrijf;
  • het melden van nieuwe schades;
  • de looptijd van de overeenkomst met uw bedrijf en de voorwaarden voor verlenging.

  Download sjabloon overeenkomst tussen aannemer en IMG 

  Na uw aanmelding toetsen wij of uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet. U krijgt daarvan een besluitbrief van ons. Ook nadat u ons besluit heeft gekregen moet u aan deze voorwaarden blijven voldoen. 

  Alleen aannemers uit Nederland 

  Op dit moment kunnen alleen aannemers die gevestigd zijn in Nederland zich aanmelden via het aannemersportaal. Er wordt gewerkt aan mogelijkheden voor buitenlandse aannemers.

  Mijn dossier
 • Stap 3

  Wachten op besluit

  Na uw aanmelding toetsen wij of uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet. U krijgt daarvan een besluitbrief van ons. Ook nadat u ons besluit heeft gekregen moet u aan deze voorwaarden blijven voldoen.

Is het mogelijk om zowel voor de NCG en het IMG te werken als aannemer? 

Als u in opdracht van de NCG werkt, dan is het ook mogelijk om herstelopdrachten voor aanvragers via het IMG aan te nemen. De aanpak bij ons is anders dan bij de NCG. Bij ons is de aanvrager uw opdrachtgever. 

 • Ik heb nog geen KvK nummer, kan ik wel al inloggen?

  Nee, daarvoor heeft u eHerkenning nodig. Voor de aanvraag van eHerkenning heeft u een KVK-nummer nodig.

 • Mag ik als aannemer iemand machtigen voor de aanmelding en administratie?

  Nee, u moet uw bedrijf zelf aanmelden en uw documenten zelf indienen.

 • Kan ik als aannemer zowel bij herstel met aannemer van IMG als voor herstel met een eigen aannemer aangemeld worden?

  Ja, dat kan. Maar u moet wel een aparte overeenkomst voor Herstel met eigen aannemer sluiten.

 • Het lukt me niet om in te loggen met eHerkenning. Wat moet ik doen?

  Als u technische problemen hebt met inloggen, kunt u het beste contact zoeken met de leverancier waar u eHerkenning heeft aangevraagd.

 • Mijn aannemersbedrijf is niet in Nederland gevestigd. Kan ik me wel aanmelden?

  Dat kan nog niet. Wij werken aan een oplossing.

 • Wie kan de gegevens inzien die ik bij mijn aanmelding heb aangeleverd?

  Aanmeldgegevens van de aannemer zijn intern zichtbaar voor IMG-medewerkers.

 • Hoe weet de aanvrager of mijn aanmelding is goedgekeurd?

  U krijgt een besluitbrief van het IMG. Daarin staat of wij uw aanmelding goedkeuren of afwijzen. U moet de aanvrager zelf op de hoogte brengen van het besluit.

 • Wat moet ik doen als ik niet word toegelaten door het IMG?

  Als uw aanmelding niet is goedgekeurd en u niet bent toegelaten, kunt u geen herstelactiviteiten uitvoeren. Als u opnieuw beoordeeld wilt worden, kunt u:

  • bezwaar maken tegen het besluit;
  • uw bedrijf opnieuw aanmelden zodra u wel aan de voorwaarden voldoet.