Verder naar inhoud

Herstel met eigen aannemer

Over herstel met eigen aannemer

Uitgangspunt van onze schade-afhandeling is het herstel van schade. U kunt herstellen met een eigen aannemer. In beide gevallen vergoeden wij de kosten voor het herstel van schades die naar hun aard (type schade) door mijnbouw kunnen zijn veroorzaakt tot een bedrag van maximaal 60.000 euro.

Twee personen kijken lachend naar een meneer die stucwerkzaamheden uitvoert in een kamer.

In het kort: 

 • De aanvrager is opdrachtgever en regelt het herstelproces zelf met de aannemer. 
 • Het IMG betaalt de aannemer voor de herstelwerkzaamheden.
 • Alleen vermelde schades in goedgekeurde offertes worden vergoed.
 • Wij vergoeden de kosten voor het herstel van nieuwe schades die door mijnbouw kunnen zijn veroorzaakt tot een bedrag van maximaal 60.000 euro.
 • Schades die eerder beoordeeld zijn en schades die niet door mijnbouw veroorzaakt kunnen zijn, zoals afbladderende verf of houtrot, komen niet voor herstel in aanmerking.

Herstel met eigen aannemer in stappen

Aannemer kiezen

U kiest zelf een aannemer met wie u wilt herstellen. We vinden het belangrijk dat schade goed wordt hersteld. Daarom kan herstel alleen gebeuren door aannemers die aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor aannemers zijn laagdrempelig. Op deze pagina leest u alles over het kiezen van een aannemer, de voorwaarden en hoe u uw keuze doorgeeft.

Meer over Aannemer kiezen

Offerte

Als de aannemer wordt geaccepteerd, krijgt hij daarover een besluit. In het aannemersportaal staan dan de opdracht en het adviesrapport van de woning waar hij voor is aangemeld. Samen met de aannemer loopt u het adviesrapport door. De aannemer stelt op basis hiervan een offerte op.

Meer over Offerte

Herstel

Samen met de aannemer worden de herstelwerkzaamheden voorbereid. Denk hierbij aan eventuele voorbereidingen in huis of qua planning. De aannemer kan starten met de herstelwerkzaamheden.

Meer over Herstel

Opleveren

Zodra de aannemer het herstel heeft afgerond, stelt hij een opleverrapport op. Daarin beschrijft hij alle herstelwerkzaamheden die hij heeft uitgevoerd. U ondertekent het opleverrapport. Daarmee verklaart u dat alle werkzaamheden zijn gedaan volgens de afspraken in de offerte.

Meer over Opleveren

Extra informatie

Nieuwe schade ontdekt - wat kunt u doen

Tijdens of na de herstelwerkzaamheden kunt u nieuwe schade ontdekken, die niet in het adviesrapport staan.

Meer over Nieuwe schade ontdekt - wat kunt u doen

Herstelmatrixen en calculatiemodellen

U vindt hier de herstelmatrixen en calculatiemodellen die de aannemer nodig heeft voor het opmaken van de offerte als er sprake is van meerwerk of als de offerte afwijkt van het adviesrapport.

Meer over Herstelmatrixen en calculatiemodellen
 • Komen niet eerder beoordeelde schades voor vergoeding in aanmerking?

  Nee, eerder beoordeelde schades komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Wanneer gekozen wordt voor herstel van schade met eigen aannemer of een aannemer via het IMG, worden eerder behandelde schades meegenomen in de herstelwerkzaamheden wanneer dit noodzakelijk is voor het herstel dat wel is toegekend.

 • Ik bezit meerdere woningen of gebouwen. Als ik in aanmerking kom voor Herstel, hoe vaak mag ik dit dan aanvragen?

  Er kan maximaal drie keer een vergoeding voor Herstel en/of een (aanvullende) vaste vergoeding aan een aanvrager worden toegekend. Wanneer iemand bijvoorbeeld meerdere woningen of gebouwen bezit, kan het voorkomen dat deze persoon voor elk gebouw schade meldt. Schade mag altijd worden gemeld, maar als de aanvrager een (aanvullende) vaste vergoeding of herstel wil ontvangen, dan kan dit de aanvrager maximaal drie keer worden toegekend.

 • Waarom kan iemand maximaal drie keer een (aanvullende) vaste vergoeding of herstel met eigen aannemer of met aannemer via IMG ontvangen?

  Bij deze twee manieren van schade-afhandeling doen wij geen onderzoek naar de oorzaak van schade. Door deze maximaal drie keer toe te mogen kennen, willen wij het risico op overcompensatie beperken.