Verder naar inhoud

Mijn dossier en aannemersportaal minder goed bereikbaar

Vanwege onderhoud zijn Mijn dossier en het aannemersportaal tijdelijk minder goed bereikbaar.

Schade aan gebouwen en objecten

Aanvullende gegevens

Voor het afhandelen van uw dossier hebben wij bepaalde gegevens nodig. Als deze gegevens bij ons ontbreken, ontvangt u daarover soms een brief of wij bellen u. U kunt uw gegevens aanvullen via het formulier Aanvullende Gegevens. U kunt dit formulier ook gebruiken om wijzigingen, zoals een ander rekeningnummer, aan ons door te geven.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Als u uw gegevens niet aanvult, dan kunnen we soms niet verder met de afhandeling van uw aanvraag. In een uitzonderlijk geval betekent dit soms dat we een aanvraag moeten afwijzen. Ook komt het voor dat er een besluit is genomen, maar we dan niet de vergoeding kunnen overmaken.

Vul uw gegevens aan via het formulier Aanvullende Gegevens.

Veelvoorkomende ontbrekende gegevens

 • Het rekeningnummer waarop wij een mogelijke vergoeding kunnen uitbetalen.
 • De handtekening(en) van mogelijke mede-eigenaren van de woning of het gebouw. Van elke mede-eigenaar hebben we deze nodig.
 • Foto's van nieuwe schades.

Hoe geef ik aanvullende gegevens door?

U kunt het formulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Stuur ons vervolgens het formulier per post of scan het formulier en mail het naar contact@schadedoormijnbouw.nl

Als u de wijziging liever niet digitaal maar via papier wilt doorgeven, dan kunt u ons bellen. Dan sturen wij u een formulier en kunt u het ingevuld terugsturen naar:

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Antwoordnummer 3061
8000 WB in Zwolle.

Een postzegel is niet nodig. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier ook meegeven aan uw zaakbegeleider.

Vragen of hulp

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt u altijd bellen met een van onze medewerkers via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen u te helpen.

 • Waar moet een aanvraag aan voldoen?

  Wij kunnen uw schade vergoeden met een vaste vergoeding. Uw aanvraag moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

   

  Natuurlijk persoon (geen rechtspersoon)
  Alleen een natuurlijk persoon kan een vaste vergoeding aanvragen. Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed en met rechten en plichten. Een rechtspersoon, zoals een stichting, BV of een vereniging kan geen vaste vergoeding aanvragen.

   

  Eerste aanvraag voor dit object
  U bent de eerste die schade meldt voor dit adres. Loopt er een eerste aanvraag voor maatwerk voor uw object? Dan kunt u die mogelijk met een vaste vergoeding laten afhandelen.

   

  Eigenaar van het object
  U bent een eigenaar van het object waar u schade voor meldt als u dat in eigendom heeft. U kunt ook schade melden als u het beklemrecht, het recht van opstal of het recht van erfpacht van het object heeft. 

   

  Maximaal drie objecten
  Bent u eigenaar van meer dan één object? U kunt voor maximaal drie objecten de vaste vergoeding aanvragen.

   

  Toestemming mogelijke mede-eigenaren
  Uw mogelijke mede-eigenaren moeten akkoord zijn met uw aanvraag. Zij moeten daarvoor toestemming geven in hun eigen Mijn dossier onder ‘Dit kunt u nu doen’. Ze loggen daarvoor in met hun DigiD. U geeft zelf aan uw mede-eigenaren door waar en hoe zij toestemming moeten geven. 

   

  Schade door aardbeving
  In de periode dat u eigenaar van het object was, moet er op die locatie een aardbeving zijn geweest die schade kan veroorzaken (trillingssnelheid van ten minste twee millimeter per seconde).
  Schades die niet veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw, vergoeden wij niet. Denk hierbij aan houtrot of afbladderend verf.