7 september 2020

40 reacties

Een keuze voor de vergoeding van waardedaling

De Waardedalingsregeling is omgeven met ingewikkelde rekensommen en methodiek. Vandaag verscheen een opiniestuk in Dagblad van het Noorden waaruit dat opnieuw blijkt. We proberen in dit verhaal aan de hand van dat opiniestuk in te gaan op een paar lastige onderwerpen.

  1. Bevingsschade niet meer vergoed in de toekomst?

Wie een aanvraag voor welke schadevergoeding dan ook indient bij het IMG, draagt daarmee, zoals dat heet, zijn of haar vordering over op de Staat. Maar deze overdracht heeft alleen betrekking op de schadesoort waarvoor op dat moment de aanvraag wordt ingediend. Wie dus voor waardedaling vergoeding aanvraagt, kan daarna alsnog ook voor fysieke schade (scheuren in een muur bijvoorbeeld) of immateriële schade een vergoeding aanvragen.

En specifiek voor waardedaling is het dan zo dat er met de vergoeding die wordt toegekend een eenmalige en volledige vergoeding wordt geboden. Waarom dat precies zo is in geval van de vergoeding voor waardedaling, heeft een aantal redenen. U leest er hier meer over.

  1. Al een claim ingediend bij de NAM?

Het IMG is niet bevoegd verzoeken tot vergoeding van waardedaling te behandelen, indien de verzoeker al een procedure voor vergoeding van waardedaling tegen de NAM heeft lopen, al dan niet via stichting WAG. Als er rechtstreeks met de NAM een vaststellingsovereenkomst is getekend, is er geen mogelijkheid meer om via het IMG ook een vergoeding te krijgen.

Als de procedure nog loopt bij de NAM, dan kan deze eventueel worden beëindigd om vervolgens een procedure bij het IMG te beginnen. Of dat ook kan in geval van een procedure via stichting WAG, hangt af van de overeenkomst die iemand met stichting WAG heeft gesloten.

  1. WOZ-waarde of waarde verkochte woning?

Wie een woning in bezit heeft gekregen in het waardedalingsgebied in de periode 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding van waardedaling. Als de woning nu nog in bezit is, rekent het IMG de waardedaling uit met behulp van de WOZ-waarde peildatum 1 januari 2019. Echter, bij woningen die na die datum en zelfs recentelijk zijn verkocht, rekent het IMG de waardedaling uit op basis van de verkoopprijs. Wie dus onlangs zijn of haar woning verkocht, kan nog altijd een aanvraag doen. Zolang de verkoper maar eigenaar van de woning is geweest in (een deel van) de genoemde periode waarin waardedaling zich in Groningen voordeed.

  1. Waardedaling door bevingen of krimp of andere crisis?

In het opiniestuk wordt ook duidelijk dat Groningers hebben gemerkt dat hun WOZ-waarde mogelijk harder is gedaald dan de percentages waardedaling waarmee het IMG rekent. Het is niet mogelijk de rekenmethodiek in een paar zinnen uit te leggen. Het IMG moet onderscheid maken tussen diverse oorzaken die de waarde beïnvloeden, zoals krimp in het gebied en economische crises én bevingen. Dat onderscheid is gemaakt op basis van wetenschappelijk onderzoek en grootschalige analyse van ontwikkeling van woningverkopen.

Reageren

Bos 7 september 2020 - 11:17

Feit blijft dat het aantal toegekende schades in een postcodegebied een rol speelt in het uiteindelijke percentage van de waardedalingsregeling. In de eerste jaren na 2012 was de NAM verantwoordelijk voor het feit of het bevingschade was of niet. Daarbij wonen we in een gebied met veel digibeten en ouderen. Die doen minder vaak melding...

Bos 7 september 2020 - 11:17

Feit blijft dat het aantal toegekende schades in een postcodegebied een rol speelt in het uiteindelijke percentage van de waardedalingsregeling. In de eerste jaren na 2012 was de NAM verantwoordelijk voor het feit of het bevingschade was of niet. Daarbij wonen we in een gebied met veel digibeten en ouderen. Die doen minder vaak melding...

Bart Boonstra 7 september 2020 - 14:24

Feit blijft ook dat er bij een nieuwe (zware) aardbeving waardoor er opnieuw een forse waardevermindering plaats vindt van je huis, je dan niets meer kunt claimen. Er wordt slecht éénmalig vergoed !! Eenmalige en finale afhandeling!!

Jenny, IMG 10 september 2020 - 17:45

Het is inderdaad zo dat de vergoeding waardedaling eenmalig is. Dit kan worden herzien waneer er bevingen optreden met een kracht die als onvoorzienbaar moet worden beschouwd. Hier leest u er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/werkwijze

Rutte2 10 september 2020 - 17:30

Beste Jenny, ik hou alles nu geruime tijd in de gaten, maar zie dat er enkel standaard antwoorden worden gegeven. Bijvoorbeeld: wat zijn de criteria voor een tweede vergoeding, welke kracht moet Een aardbeving hebben dan, moeten er eerst doden vallen ofzo. Graag zie ik dat er gewoon gedegen antwoorden komen in normale taal die iedereen kan begrijpen, of is dat te moeilijk

Jenny, IMG 21 september 2020 - 11:30

Bij artikel 3.5 van onze werkwijze, die sinds 1 juli 2020 is gepubliceerd, staat bij '4' wat als 'onvoorzien' moet worden beschouwd. https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/werkwijze

Rutte2 10 september 2020 - 17:30

Beste Jenny, ik hou alles nu geruime tijd in de gaten, maar zie dat er enkel standaard antwoorden worden gegeven. Bijvoorbeeld: wat zijn de criteria voor een tweede vergoeding, welke kracht moet Een aardbeving hebben dan, moeten er eerst doden vallen ofzo. Graag zie ik dat er gewoon gedegen antwoorden komen in normale taal die iedereen kan begrijpen, of is dat te moeilijk

Jenny, IMG 21 september 2020 - 09:34

Het IMG heeft er inderdaad voor gekozen om de waardedaling eenmalig te vergoeden met 1 januari 2019 als peildatum. Die vergoeding is finaal. Dit betekent dat als een eigenaar van de mogelijkheid gebruikmaakt om nu zijn schade vergoed te krijgen, en er vindt later een nieuwe beving plaats en/of de waardedaling zou toenemen, dit geen reden is om alsnog meer waardedaling te vergoeden. Dit kan alleen anders zijn, indien er bevingen optreden met een kracht die als onvoorzienbaar moet worden beschouwd. Bij artikel 3.5 van onze werkwijze, die sinds 1 juli 2020 is gepubliceerd, staat bij '4' wat als 'onvoorzien' moet worden beschouwd. https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/werkwijze

Michiel 7 oktober 2020 - 16:56

Beste Jenny, Een vraag; stel ik ben eigenaar van een nieuwbouw woning in 1 van de postcode gebieden welke jullie Aangeven. De woning is in Februari 2013 opgeleverd, kom ik dan niet in aanmerking voor het Imago effect van 2,7% ?? Dus Maw dan moet ik het doen met ca 1% van de WOZ waarde?

Jenny, IMG 9 oktober 2020 - 11:30

Uw situatie is dusdanig specifiek dat ik geen klip en klaar antwoord heb. Ik zal dit even voor u navragen.

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:45

Als de woning op uiterlijk 16 augustus 2012 is opgeleverd, heeft de woning mogelijk waardedaling ondervonden die voor vergoeding in aanmerking komt. Deze waardedaling wordt vergoed vanaf het moment dat de eigenaar van de (nieuwbouw) woning de grond geleverd kreeg. Per die leveringsdatum is het economische risico dat samenhangt met de woning overgegaan. Als u voor of op 16 augustus de grond geleverd heeft gekregen, dan komt u ook in aanmerking voor de 2,7% imago schade. De vraag is dus wat de u bedoelt met de oplevering van uw huis: is dit de eigendomslevering van de grond (en het huis) of is dit ‘gewoon’ een feitelijke check van de staat van het huis?

Grunn 9 oktober 2020 - 11:42

Raar allemaal... Als je toch 4 keer een schade hebt aan je auto wordt er toch ook altijd uitgekeerd? Het is schade en schade moet vergoed worden. Dat die bevingen maar blijven doorgaan kunnen de gedupeerden toch ook niets aan doen. Onze Regering, SHELL en NAM zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze partijen hebben ervoor getekend. Zoek maar naar de papieren die een boer uit Zijldijk heeft gepresenteerd. Daarin kan je lezen hoe de GEDUPEERDEN worden uitgebuit door deze grote 3. Deze bedrijven hebben MILJARDEN en hebben schijt aan de mensen die in de problemen zitten.

Grunn 9 oktober 2020 - 11:42

Raar allemaal... Als je toch 4 keer een schade hebt aan je auto wordt er toch ook altijd uitgekeerd? Het is schade en schade moet vergoed worden. Dat die bevingen maar blijven doorgaan kunnen de gedupeerden toch ook niets aan doen. Onze Regering, SHELL en NAM zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze partijen hebben ervoor getekend. Zoek maar naar de papieren die een boer uit Zijldijk heeft gepresenteerd. Daarin kan je lezen hoe de GEDUPEERDEN worden uitgebuit door deze grote 3. Deze bedrijven hebben MILJARDEN en hebben schijt aan de mensen die in de problemen zitten.

Jerry 7 september 2020 - 16:50

Daar zit ik ook net aan te denken de kans dat er nog wat bevingen komen is best groot. Zo zijn we aan de goden overgeleverd. Er zou om de paar jaar een onderzoek moeten komen om de waarde vermindering vast te stellen. Zolang er bevingen zijn devalueren onze huizen to de rest van de woningmarkt ,d de compensatie op basis van 1 datum is absoluut onvoldoende. Typisch geval geef ze wat geld zijn we er vanaf. Bovendien zijn er in de buurt paar huur huizen met schade maar deze mensen doen er niets mee laten het gewoon zo. Zo heb je een slecht beeld hoe erg de schade werkelijk is, ben benieuwd hoe hier rekening mee wordt gehouden.

wim v d meer 16 februari 2021 - 09:57

je kan je schade laten repareren dat wordt gewoon vergoed goed laten maken

Mic 7 september 2020 - 17:06

Ze doen er alles aan om het hele proces als bevroren stroop te laten lopen. Dat was in het verleden en dat is het nu nog steeds. Wij Groningers zijn wel toe aan een wow factor na alle ellende die we hebben gehad en een grote waarschijnlijkheid dat dit nog wel even door gaat. Gaat dit ooit lukken IMG?

Jan 10 september 2020 - 07:38

Als ik als burger zo zou handelen als de overheid heeft gedaan, schade ergens aanrichten en vervolgens weglopen en nonchalant afhandelen wordt ik opgehaald van huis voor een psychologisch onderzoek.

Peter Schud 8 oktober 2020 - 20:34

Geen grapjes betreft mijn naam graag, dat doen de telefonistes al genoeg :( Niet ingaan op deze regeling. Het slaat volledig de plank mis. Er zijn nog steeds dagelijks aardbevingen. De scheuren staan in de muur. Ik heb meer dan 100 aardbevingen in mijn leven meegemaakt (buitenland) ik weet precies waar je moet zoeken voor bevingsschade. Ook ver buiten het aardbevingsgebied heb je zeer waarschijnlijk gewoon scheuren in de muur, achter het behang of op plekken waar je het niet kunt zien. Daarbij gaat dit om de waardedalingsregeling.. heeft helemaal niets met scheuren te maken. Het klopt niet en het ruikt niet fris.

Jenny, IMG 9 oktober 2020 - 09:27

Ik begrijp uw commentaar niet helemaal. Ook na een aanvraag voor de Waardedalingsregeling blijft het mogelijk schade aan de woning te melden. Over het finale karakter van de vergoeding voor waardedaling leest u meer in artikel 3.5 van onze werkwijze. https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/werkwijze

Grunn 9 oktober 2020 - 11:47

Mijn woning is door ARCADIS getaxeerd en ik word met een schijntje afgescheept. Ik heb het gevoel dat NAM en ARCADIS hetzelfde zijn. Ik heb een best groot verlies geleden bij verkoop van mijn woning en word met een schamele 5,6 % van de verkoopwaarde gedumpt. Ik vind dat het totale verlies moet worden vergoed.

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:30

Als u de waardedaling aanvraagt en vervolgens niet akkoord bent met de beschikking kunt u bezwaar maken.

DB 3 november 2020 - 07:13

Hoeveel tijd gaat daar weer overheen? Bij ons geeft het direct u krijgt uitgekeerd 0,00 aan???

C. van der Veen 8 januari 2021 - 09:44

Beste Jenny, dat kan dus niet meer als er toen een vaststellingsovereenkomst is getekend. Het waren hele andere tijden en de regeling zag er toen heel anders uit. Ik ben van mening dat de gedupeerden van toen gecompenseerd moeten worden met het verschil van nu. Wat een ongelijkheid!

Grunn 9 oktober 2020 - 13:11

Mijn woning is door ARCADIS getaxeerd en ik word met een schijntje afgescheept. Ik heb het gevoel dat NAM en ARCADIS hetzelfde zijn. Ik heb een best groot verlies geleden bij verkoop van mijn woning en word met een schamele 5,6 % van de verkoopwaarde gedumpt. Ik vind dat het totale verlies moet worden vergoed.

Grunn 9 oktober 2020 - 13:11

Mijn woning is door ARCADIS getaxeerd en ik word met een schijntje afgescheept. Ik heb het gevoel dat NAM en ARCADIS hetzelfde zijn. Ik heb een best groot verlies geleden bij verkoop van mijn woning en word met een schamele 5,6 % van de verkoopwaarde gedumpt. Ik vind dat het totale verlies moet worden vergoed.

Berdy 13 oktober 2020 - 19:04

Ik heb mijn huis in 2014 aangekocht. Het is nu 2020. Waarom heb ik geen recht op de 2,7% imagoschade voor deze 6 jaren? Het voelt niet terecht dat de imagoschade alleen wordt uitgekeerd als je gedurende de gehele periode huiseigenaar bent geweest.

Berdy 13 oktober 2020 - 19:05

Ik heb mijn huis in 2014 aangekocht. Het is nu 2020. Waarom heb ik geen recht op de 2,7% imagoschade voor deze 6 jaren? Het voelt niet terecht dat de imagoschade alleen wordt uitgekeerd als je gedurende de gehele periode huiseigenaar bent geweest.

annechien 14 oktober 2020 - 17:25

de compensatie is eenmalig las ik, bij de aanvraag staat dat ik 50% eigenaar bent, moet mijn partner dan ook nog aanvraag doen? of kan ik de 50% naar 100% wijzigen?

Beving 16 oktober 2020 - 20:01

Je partner moet zelf de aanvraag doen.

annoniem 18 oktober 2020 - 17:14

Is het gunstiger als ik het aanvraag voordat ik mijn huis verkoop of nadat hij verkocht is? ik verwacht mijn huis met winst te kopen ondanks de schade die huis heeft door aardbevingen.

annoniem 18 oktober 2020 - 17:14

*verkopen bedoel ik

annoniem 18 oktober 2020 - 17:15

*verkopen bedoel ik

Tomas 20 oktober 2020 - 16:57

Heb je ook recht op enige vergoeding indien je op 1-1-2017 de grond geleverd hebt gekregen voor de bouw van een nieuwbouw huis?

Anoniem 27 oktober 2020 - 13:01

Wij zijn al weken bezig, om aan te tonen dat wij al 39 jaar eigenaar van onze woning zijn!!!!! IMG heeft alle gegevens koopakte, eigendoms bewijs enz. Besluit weer met 12 wk verlengd. Notaris al op de hoogte gebracht begrijpt van bovenstaande totaal niets!!!!!

Michiel 3 november 2020 - 16:51

Zoals ik al zei, de huizen waren al in aanbouw voor 16 Augustus 2012 (projectbouw aannemer Plegt-Vos, Makelaar: Pandomo). Echter wij hebben de leveringsacte pas in Februari 2013 kunnen ondertekenen. We hadden dus de grond ook pas in februari 2013 in ons bezit... zoals ik het zie is dat de bevingen tijdens de afbouw al ons huis beschadigd hebben, aangezien wij de 1e bewoner en eigenaar zijn zouden wij toch ook voor die omga schade in aanmerking moeten komen?? Zou heel raar zijn als dat niet zo zou zijn, we hebben natuurlijk niet een korting gehad van Pandomo omdat er een aardbeving kwam of zo... Tevens die prijzen lagen in begin 2012 al vast toen het project begon.

Michiel 3 november 2020 - 16:51

Omga=imago

Douwe Woldring 15 december 2020 - 22:19

Beste lezer, Concreet de volgende situatie waarbij de 2,7% imagoschade onterecht uitgaat van het moment van aktepassering bij de notaris/ inschrijving bij het Kadaster. Koper en verkoper tekenen een NVM koopakte op 23 juli 2012 waarin de koopprijs wordt bepaald en waarbij de koop is gesloten. In de koopakte staat dat de woning op 17-9-2012 bij de notaris wordt overgedragen en vervolgens ingeschreven bij het Kadaster. Bij het niet nakomen/ ontbinden van de koopovereenkomst is de bekende 10% boete van toepassing. Zowel koper en verkoper hebben bij het tekenen van de koopakte op 23 juli 2012 niet de wetenschap wat er op 16 augustus 2012 (3 weken later) ons staat te gebeuren, de aardbeving in Huizinge wat later wordt gezien als het begin van het aardbevingsdossier in Groningen. Verschillende keren heb ik deze situatie al bij het IMG neergelegd en het enige wat ik te horen krijg is dat de regeling wordt uitgevoerd conform de vastgestelde procedure. Waar zijn de mensen bij het IMG die door de regeling heen lezen en daar op basis van een stuk maatwerk keuzes in kunnen maken? Uiteraard heb ik begrip voor het feit dat je door de grote aantallen woningen bepaalde (standaard) werkwijzen kiest maar als er zich unieke situaties voordoen waarbij de strekking van de regeling niet tot zijn recht komt moet er toch ook een bepaalde mate van intellect zijn die kijkt naar een rechtmatige oplossing? Ik ben ervan overtuigd dat wij niet de enige zijn die hier tegen aanlopen. Het gaat dus om de groep gedupeerden die voor 16 augustus 2012 een woning hebben gekocht door het tekenen van een koopakte waarbij de passering bij de notaris/ inschrijving Kadaster na 16 augustus is geweest. Dit kan ook het geval zijn bij gedupeerden die later een woning hebben gekocht waarbij er in de tussentijd (tussen koopakte en passering notaris) een aardbeving heeft plaatsgevonden. Ook deze groep heeft niet kunnen onderhandelen over de prijs want de koop was tenslotte al gesloten. Ook deze groep mist dan 0,92% per aardbeving. Groeten, Jelle

C. van der Veen 8 januari 2021 - 09:40

Wij hebben in 2014 een vaststellingsovereenkomst getekend van de NAM voor een vergoeding van € 2.000 voor waardedaling bij verkoop van ons huis. Het was een lange procedure van aanvraag en bezwaar. Nu blijkt dat als we dat niet hadden gedaan, we volgens de huidige regeling een vergoeding hadden ontvangen van € 12.000. We voelen ons zeer ernstig benadeeld, vooral omdat dit onrecht nergens wordt gehoord en we geen bezwaar kunnen maken. Wij verbazen ons over de ongelijkheid en vragen ons af of we hiertegen iets kunnen doen.

hadders 16 januari 2021 - 19:17

Ik heb nu al 5x schade geclaim.eerste 18000 is afgehandeld tweede en derde ligt bij de rechter.Onafhankelijke taxateur komt op 175000-235000 bod van NAM 22000 vierde is met stuwmeer regeling afgehandeld.Vijfde is nog in behandeling,werd in eerste bericht afgewezen en gezegd dat 11maand na de nulmeting geen bevingen geweest zijn die de scheuren kunnen veroorzaken,na bezwaar komen ze als nog!In mijn postcode kan ik waardedaling claimen van 2,7-3,6% van 305000 woz=ongeveer 10000 terwijl het huis nu eigenlijk onbewoonbaar is vanwege schimmels in kelder en woongedeelte!hoe is dit te verklaren

Arie 29 oktober 2021 - 19:22

In April 2020 waardedaling gekregen ,eind April 2020 de nieuwe WOZ. Waarde ontvangen. 48,3% verhoging . Diefstal door de overheid ? .

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.