Als een huis verkocht is

De Waardedalingsregeling betreft circa 95.000 woningen in Groningen en een klein deel van Drenthe (Aa en Hunze). Omgeveer negentig procent van die woningen is nog in bezit bij de eigenaren die de woning al op 16 augustus 2012 (de dag van de grote beving van Huizinge) hadden. De verwachting is dat voor de meeste van hen de Waardedalingsregeling eenvoudig en snel tot schadevergoeding leidt. Er zijn echter ook uitzonderingen. Een van de meest voorkomende is de situatie waarin een huis verkocht is.

Verkochte woning

Ongeveer tien procent van de woningen in het waardedalingsgebied is verkocht tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019. De berekening van de waardedaling is qua systematiek hetzelfde als bij iemand die in de volledige periode eigenaar is geweest. Wel is een aantal omstandigheden anders en daarmee uiteindelijk ook de berekening.

Imago-effect

Alle woningen in het waardedalingsgebied hebben, zo blijkt uit onderzoek van Atlas voor gemeenten, te kampen met waardedaling of verminderde waardeontwikkeling door het zogenoemde imago-effect. Er is berekend dat het de waardeontwikkeling van woningen met circa 2,7 procent negatief heeft beïnvloed. Wie zijn woning in de genoemde periode heeft verkocht, wordt verondersteld een verkoopprijs te hebben ontvangen die ten minste dit percentage lager was. Dat is dus schade voor de verkoper.

Effect bevingen

Een deel van de woningen in het aardbevingsgebied heeft meer waardedaling ondervonden. Dit zijn met name de woningen waar meer en sterkere bevingen zijn opgetreden. Dit is een effect dat ook door te tijd heen, afhankelijk van het aantal en de plaats van de bevingen, is opgetreden.

Per periode berekend

De verkoper krijgt dus het imago-effect vergoed plus de invloed van eventuele bevingen tot aan de verkoop. De koper heeft het imago-effect al verrekend in zijn koopprijs, die daardoor lager was, en hij krijgt dit verschil dus niet vergoed. Wel is het mogelijk dat de waardedaling groter is geworden nadat de koper eigenaar is geworden. In dat geval wordt die schade wel aan de koper vergoed.

Vaststellingsovereenkomst Waarderegeling NAM

Woningeigenaren die hun woning hebben verkocht in de periode tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 hebben mogelijk gebruikgemaakt van de Waarderegeling van de NAM. Als er een vaststellingsovereenkomst is, dan kan de verkoper geen gebruikmaken van de Waardedalingsregeling van het IMG. Dat is zo bepaald in de Tijdelijke wet Groningen. De koper kan wel in aanmerking komen voor de Waardedalingsregeling, mits er sprake is van waardedaling in de periode dat de woning in zijn of haar bezit kwam tot 1 januari 2019.

Vragen over verkoop en de Waardedalingsregeling

Met welke waarde rekent u als mijn huis verkocht is ná 1 januari 2019