Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

7 september 2020

Een keuze voor de vergoeding van waardedaling

228.jpg

De Waardedalingsregeling is omgeven met ingewikkelde rekensommen en methodiek. Vandaag verscheen een opiniestuk in Dagblad van het Noorden waaruit dat opnieuw blijkt. We proberen in dit verhaal aan de hand van dat opiniestuk in te gaan op een paar lastige onderwerpen.

Bevingsschade niet meer vergoed in de toekomst?

Wie een aanvraag voor welke schadevergoeding dan ook indient bij het IMG, draagt daarmee, zoals dat heet, zijn of haar vordering over op de Staat. Maar deze overdracht heeft alleen betrekking op de schadesoort waarvoor op dat moment de aanvraag wordt ingediend. Wie dus voor waardedaling vergoeding aanvraagt, kan daarna alsnog ook voor fysieke schade (scheuren in een muur bijvoorbeeld) of immateriële schade een vergoeding aanvragen.

En specifiek voor waardedaling is het dan zo dat er met de vergoeding die wordt toegekend een eenmalige en volledige vergoeding wordt geboden. Waarom dat precies zo is in geval van de vergoeding voor waardedaling, heeft een aantal redenen. U leest er hier meer over.

Al een claim ingediend bij de NAM?

Het IMG is niet bevoegd verzoeken tot vergoeding van waardedaling te behandelen, indien de verzoeker al een procedure voor vergoeding van waardedaling tegen de NAM heeft lopen, al dan niet via stichting WAG. Als er rechtstreeks met de NAM een vaststellingsovereenkomst is getekend, is er geen mogelijkheid meer om via het IMG ook een vergoeding te krijgen.

Als de procedure nog loopt bij de NAM, dan kan deze eventueel worden beëindigd om vervolgens een procedure bij het IMG te beginnen. Of dat ook kan in geval van een procedure via stichting WAG, hangt af van de overeenkomst die iemand met stichting WAG heeft gesloten.

WOZ-waarde of waarde verkochte woning?

Wie een woning in bezit heeft gekregen in het waardedalingsgebied in de periode 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding van waardedaling. Als de woning nu nog in bezit is, rekent het IMG de waardedaling uit met behulp van de WOZ-waarde peildatum 1 januari 2019. Echter, bij woningen die na die datum en zelfs recentelijk zijn verkocht, rekent het IMG de waardedaling uit op basis van de verkoopprijs. Wie dus onlangs zijn of haar woning verkocht, kan nog altijd een aanvraag doen. Zolang de verkoper maar eigenaar van de woning is geweest in (een deel van) de genoemde periode waarin waardedaling zich in Groningen voordeed.

Waardedaling door bevingen of krimp of andere crisis?

In het opiniestuk wordt ook duidelijk dat Groningers hebben gemerkt dat hun WOZ-waarde mogelijk harder is gedaald dan de percentages waardedaling waarmee het IMG rekent. Het is niet mogelijk de rekenmethodiek in een paar zinnen uit te leggen. Het IMG moet onderscheid maken tussen diverse oorzaken die de waarde beïnvloeden, zoals krimp in het gebied en economische crises én bevingen. Dat onderscheid is gemaakt op basis van wetenschappelijk onderzoek en grootschalige analyse van ontwikkeling van woningverkopen.