Voor alle soorten schade

De bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk heeft allerlei soorten schade veroorzaakt. Bij het onafhankelijke IMG vraagt u daar vergoeding voor aan. Er zijn drie grote regelingen. Daarnaast kunt u ook voor andere schade vergoeding aanvragen. Ook handelt het IMG meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie af.

Gronings platteland

Op welke vergoeding heb ik recht?

Waar u recht op heeft, hangt af van uw situatie, onder andere van het gebied waar u woont.

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor meerdere vergoedingen, dus voor zowel vergoeding van fysieke schade aan uw woning, als voor waardedaling van uw woning en immateriële schade. Maar het is ook mogelijk dat u wel voor vergoeding van fysieke schade aan uw woning in aanmerking komt, maar bijvoorbeeld niet voor waardedaling van uw woning.

Voor elke vergoeding doet u een aparte aanvraag. U kunt gewoon meerdere aanvragen tegelijk doen. De aanvragen worden apart afgehandeld. Krijgt u vergoedingen? Dan worden deze apart toegekend en wordt er ook apart wettelijke rente over berekend. 

Keuze voor schadeafhandeling bij het IMG

U heeft het misschien in een brief zien staan. Of u kwam het tegen bij de aanvraagprocedure. De term: 'vordering overdragen op de Staat'. Dat heeft de volgende reden. De wetgever wil dat u de mogelijkheid heeft om te kunnen kiezen tussen een procedure bij het IMG (bestuursrechtelijk) en een procedure via de burgerlijke rechter of de NAM rechtstreeks (civielrechtelijk). Het is echter niet mogelijk om allebei te doen. U maakt daar dus een keuze in bij uw aanvraag.

Veel gestelde vragen over schadevergoeding