Waardedalingsregeling

Waardedaling vignet

De Waardedalingsregeling

Een deel van de Groningers kampt met waardedaling van woningen als gevolg van gaswinning in het Groningenveld. Het is niet mogelijk daar schadevergoeding voor aan te vragen bij de TCMG. Wel wordt er hard gewerkt aan een waardedalingsregeling voor het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Meer informatie volgt begin 2020

Op deze pagina volgen we de ontwikkeling van de waardedalingsregeling. Als bekend wordt wanneer en hoe een vergoeding voor waardedaling kan worden aangevraagd, publiceren we dat hier ook. Naar verwachting wordt er begin 2020 meer over bekend. De start van de uitvoering van de regeling volgt dan mogelijk een aantal maanden daarna.

Onderzoek naar waardedaling

Er is al veel onderzoek gedaan naar waardedaling van woningen in Groningen. De Commissie Hammerstein heeft een advies uitgebracht over de toepasbaarheid van die onderzoeken. In dat advies staat ook hoe volgens deze commissie een waardedalingsregeling eruit zou kunnen zien.
Meer over het onderzoek

Stappen tot start waardedalingsregeling

Voordat een waardedalingsregeling kan worden gestart en dus vergoeding voor waardedaling kan worden aangevraagd, moeten er nog een aantal stappen worden gezet. We hebben de huidige stand van zaken beschreven en de te nemen stappen op een rij gezet.
Meer over de te nemen stappen

 
 

Veelgestelde vragenVeelgestelde vragen

  • Wat moet ik met mijn WOZ-beschikking nu er een waardedalingsregeling komt?

    In het advies van de Commissie Hammerstein is de WOZ-waarde van een woning een belangrijk middel om de schadevergoeding voor waardedaling van woningen vast te stellen. In het advies gaat het om de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2019. De gemeente stelt deze WOZ-waarde komende tijd vast door middel van een beschikking (een besluit).

    Wanneer de werkwijze voor de uitvoering van de waardedalingsregeling door het IMG bekend is, is ook duidelijk op welke manier de WOZ-waarde van toepassing wordt.

Waardedalingsregeling