28 april 2021

126 reacties

In mei duidelijkheid over schadeafhandeling

Er is meer tijd nodig om de besluiten te publiceren over de werkwijze voor de afhandeling van fysieke schade. We verwachten dat de publicatie van de besluiten vanaf medio mei plaatsvindt. Het streven was eind april duidelijkheid te bieden.

skyline groningen met boerderij

Aanleiding

Het IMG ziet zich gesteld voor een aantal wezenlijke vraagstukken in de afdoening van fysieke schade. Zo is er sprake van moeilijk verklaarbare verschillen tussen de aantallen en soorten schademeldingen in de kern van het aardbevingsgebied en de randen daarvan. Ook zijn er grote verschillen in de beoordeling van deze schadegevallen door experts ten opzichte van elkaar.

Er zijn daarbij nieuwe inzichten ontstaan, onder meer door onderzoek naar de kans op schade door diepe bodemdaling. Bovendien blijft het aantal schademeldingen onverminderd hoog, waardoor ook de uitvoeringskosten van de huidige werkwijze verhoudingsgewijs hoog blijven ten opzichte van de schadevergoeding zelf.

Besluit over werkwijze

Na grondig onderzoek naar deze vraagstukken heeft het IMG daarom besloten zijn werkwijze zodanig aan te passen, dat voor al deze vraagstukken tegelijkertijd en in onderlinge samenhang een oplossing wordt gevonden. Het IMG is wettelijk bevoegd zijn eigen werkwijze te bepalen. De aanpassingen zijn evenwel vergaand.

Het IMG heeft om die reden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verzocht:

  1. te bevestigen dat de aangepaste werkwijze op alle onderdelen past binnen de wettelijke bevoegdheden van het IMG. Daarover mag immers geen twijfel bestaan.
  2. aan zijn kant voorbereidingen te treffen voor de juridische en financiële gevolgen die de aanpassingen voor het Rijk zullen hebben.
  3. de Tweede Kamer te verzoeken het IMG uit te nodigen voor een technische briefing over de komende aanpassingen in de werkwijze van het IMG.

Duidelijkheid

Op dit moment is voor circa 2.900 schademeldingen de afhandeling tijdelijk stilgelegd hangende de besluitvorming over eerdergenoemde vraagstukken. Bij circa 1.400 schademeldingen hangt dat samen met onderzoek naar de kans op schade door diepe bodemdaling. Bij circa 1.500 schademeldingen loopt er onderzoek naar de moeilijk verklaarbare verschillen tussen adviesrapporten.

Omvang van schadeafhandeling

Sinds 19 maart 2018 zijn er ruim 110.000 schademeldingen binnengekomen bij het IMG (en voorganger TCMG), waarvan er bijna 80.000 zijn afgehandeld. De meeste meldingen worden binnen een half jaar afgehandeld. Wekelijks komen er circa 1.000 schademeldingen bij. Er is door het IMG voor fysieke schade momenteel circa 581 miljoen euro schadevergoeding toegekend en voor waardedaling circa 374 miljoen euro.

Reageren

Eerst zien dan geloven 28 april 2021 - 13:24

Eerst eind april, nu mei en daarna nog later omdat het toch complexer is dan jullie dachten. Uiteindelijk zijn de bewoners hier weer de dupe van. Zo moeilijk is het niet om de omgekeerde bewijslast toe te passen en alleen schades af te wijzen als er een duidelijke andere oorzaak is. En geen eigen onderzoeken laten uitvoeren met trillingssnelheid o.i.d. die overal worden gebruikt om schades af te wijzen omdat er geen of een te geringe trillingssnelheid kan zijn geweest in de afgelopen periode. Dit zegt namelijk niks over de oorzaak, een schade kan pas veel later ontdekt worden. Wordt die afgewezen omdat er de laatste tijd te weinig trilling is geweest terwijl deze misschien wel is ontstaan door een aardbeving. Kortom: alleen afwijzen bij een duidelijk te verklaren andere oorzaak!

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:30

We kunnen ons voorstellen dat u graag duidelijkheid heeft. In mei geven we een uitgebreide toelichting op de besluiten.

Jan. 23 mei 2021 - 16:30

Waarom worden nu vorige week 2e schade aanvragen toegekend aan mensen die al 12.500. 18.000. 16.500 hebben uitgekeerd gekregen. Waarom belt het IamG mijn buurman op dat hij nog even naast de 16.500 nog even 1.200 erbij krijgt ivm zienswijze terwijl ons rapport opnieuw word beoordeelt omdat deze sterk afwijkt van de anderen en ik genoegen moet nemen met 5000,-

Martin, IMG 26 mei 2021 - 15:36

Hallo Jan, ik kan niet in jouw dossier kijken, dus ook niet van jouw buren. We begrijpen dat we hiervoor extra geduld vragen. Zo gauw er nieuwe relevante informatie is, zullen we dat op onze website bekendmaken of jou daar persoonlijk nader over informeren als dat mogelijk.

Wij zijn het zat! 28 april 2021 - 13:28

En zouden wij mogen weten wat die "vergaande aanpassingen" zijn? Of is dat geheim voor ons?

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:22

Die aanpassingen lichten we in mei uitgebreid toe. Zoals aangegeven is het nodig dat de minister van Economische Zaken en Klimaat bevestigt dat de aangepaste werkwijze op alle onderdelen past binnen de wettelijke bevoegdheden van het IMG.

Hogelandman 28 april 2021 - 13:53

Gaat er ook wel eens iets gewoon in één keer goed bij jullie?

Cees Wildervanck 28 april 2021 - 14:27

Het aantal zienswijzen en bezwaarschriften en daarmee uw werkdruk zal aanzienlijk afnemen indien u de mensen van 10BE eruit bonjourt. U wist dat die problemen zouden geven en hebt ze toch geaccepteerd. Iets met op blaren zitten... Alleen zijn zoals gebruikelijk de gedupeerden weer de, eh, dupe.

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:24

We onderzoeken momenteel hoe de adviesrapporten zich tot elkaar verhouden. Belangrijk op te merken dat de adviesrapporten op zich voldoen aan de eisen die we stellen. Dat maakt het ook een vraagstuk wat nou die verschillen precies veroorzaakt.

Hans 2 mei 2021 - 17:20

Kloppen de eisen wel, die het IMG aan een adviesrapport zegt te stellen? En belangrijker: stelt het IMG wel voldoende eisen aan de deskundigheid en integriteit van de zogenaamde " onafhankelijke deskundigen" ? Het lijkt toch allemaal op vergaande willekeur...

IMG is lakei van NAM 28 april 2021 - 22:38

Bij ons ook 10BE. Alles is afgewezen. En buren krijgen 13.000,- met zonnepanelen als kers op de taart. Onze 18 schades (precies dezelfde schades) zijn nu 8 maanden na hun aanvraag, allemaal niet ontstaan door mijnbouw volgens de deskundige van 10BE... Wat ik heel vreemd vind is dat in ons dossier gesproken wordt over de snelheid van een trilling (2.85 mm bij ons) maar in het rapport van de buren staat hier niks over. Dit wordt dan toch anders beoordeelt? Mijn schades lijken veel strenger getoetst te worden opeens... Corrupte bende is het 10BE. En het IMG gaat er gewoon in mee.

Bas van Sluis 3 mei 2021 - 12:59

Hoi, ik zou graag met u in contact willen treden 'img is lakei van NAM'. Ben verslaggever bij DvhN. Als u wilt: zou u mij een mail willen sturen? bas.van.sluis@dvhn.nl Vriendelijk bedankt, Bas van Sluis / DvhN

piet 17 mei 2021 - 09:30

Met 10BE moet je geen zaken doen. Zodra je ziet dat de deskundige 10BE is, gelijk een nieuwe deskundige vragen bij IMG ik ken namelijk geen slechtere deskundige dan 10BE.

Altijd hetzelfde 28 april 2021 - 14:47

Dit was ook niet te verwachten... en wij maar weer wachten.

goh hoe verrassend allemaal, wordt het nu najaar? 28 april 2021 - 14:56

Leuk zo'n persbericht maar het was wel zo netjes geweest als de mensen even een brief hadden ontvangen. Dit is toch niet te geloven? wordt het nu echt mei of toch zoals het in de TV uitzending van de Hofbar te horen was ....in het najaar. Gelukkig is het zo mei en anders maar op de bres met elkaar. Onze geduld raakt op!

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:25

In de Hofbar werd gesproken over een amendement op de Tijdelijk wet Groningen waarbij het IMG meer mogelijkheden zou krijgen voor duurzaam herstel. Hier leest u daar meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-wil-helpen-bij-duurzaam-herstel-woningen Hoe de wet precies wordt aangepast naar aanleiding van het amendement, dat moet in het najaar duidelijk worden. Dit staat los van de besluiten die het IMG genomen heeft en die nu bevestigd moeten worden door de minister omdat ze raken aan onze wettelijke bevoegdheden. Na die bevestiging lichten we de besluiten uitgebreid toe.

Mulder 28 april 2021 - 16:34

Tja het kan snel gaan als zonder te kijken het afwijzen. Terwijl mijn huis op 4 meter 8.5cm scheef staat en een boerderij verder op in de straat een nieuw woonhuis krijgt. Dat is niet te rijmen 😡😡😡

mulder 28 april 2021 - 19:23

de groeten vanuit de binvuller

piet 29 april 2021 - 13:53

Misschien verstandig deze vraag ook even te stellen aan NCG.

Henk 28 april 2021 - 17:56

Nam heeft verlies geleden en accepteert geen schades meer die ze moeten vergoeden. Oftewel alles is aan elkaar gelinkt in dit wereldje. Geld is op dus afwijzen is het motto. Succes allen met weer een nieuwe roulette spel. Wie o wie gaat het nu betalen?

Visser 28 april 2021 - 18:46

Je hebt helemaal gelijk. Geld is hier de drijfveer. Let wel, het verlies van de NAM is slechts een boekhoudkundig verhaal. Ze hebben een voorziening getroffen. Als ze dat niet gedaan hadden was de exploitatie gewoon positief. Tja.

Jan 28 april 2021 - 18:26

Buurman heeft al lang uitgekeerd gekregen. Wij en de andere buurman moeten nu lijdzaam toe zien dat er ineens andere zienswijzen zijn. En dat allemaal tegelijkertijd dat de nam aan de bel trok over te veel schadevergoeding hoe toevallig

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:26

We kunnen ons voorstellen dat u het wachten meer dan beu bent. In mei lichten we de besluiten toe en komt er hopelijk voor u ook duidelijkheid.

K 28 april 2021 - 19:16

Was al te verwachten dit. Uitstel... Uitstel..... uitstel, nieuwe inzichten, in het kader van zorgvuldigheid, bla..bla.bla. Gaan we met mijn dossier toch nog richting de twee jaar sinds de schademelding. Overigens is mijn dossier niet te vergelijken met de echte trieste situaties waarin bewoners al jaren in grote onzekerheid verkeren met grote schades. Tevredenheids enquête schade afwikkeling zal verassend genoeg wel weer omhoog gaan.

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:27

Het duurt inderdaad langer totdat we onze besluiten kunnen communiceren. Ik kan me voorstellen dat u niet langer wilt wachten en twee jaar is buitengewoon lang. Te lang ook wat ons betreft. We houden er overigens rekening mee dat het cijfer over de tevredenheid daalt de komende periode. Dat is logisch wanneer u en anderen zo lang moeten wachten op duidelijkheid.

Fenny Veenstra 4 mei 2021 - 17:06

Het klopt gewoon niet Bij mijn collega zijn ze 3 week terug geweest en die heeft al wat gehoord wat ze krijgen En bij ons 5 maand geleden

Vreemd 28 april 2021 - 20:09

Heel vreemd dit; eerst zegt IMG (voorheen TCMG) dat ze voor “coulant” en “ruimhartig “ gaan. Ik heb er gelukkig nog een screenshot van..... En heel Groningen is letterlijk leeg gezogen gedurende 50 jaar waarbij nagenoeg, via de regering in Den Haag, alles elders is besteed. En Groningen komt er weer zeer gematigd van af. Er zal nu wel weer een nieuw schadeprotocol komen waarbij de contourlijnen drastisch kleiner gemaakt worden en er getornd gaat worden aan de omkeerde bewijslast. De rechtsongelijkheid tussen burgers onderling die gecreëerd wordt zal wel onder mom van een nieuw panel van professoren worden afgedaan. Ben benieuwd waar IMG mee gaat komen en hoe ze draagvlak krijgen

M 28 april 2021 - 20:47

Lijkt weer nergens op! Het is een grote puinhoop binnen het IMG. Huichelarij ten top! Draaien draaien en nog eens draaien. Betaal een ieder waar die recht op heeft!

Veldman 28 april 2021 - 21:35

Ongelofelijk!!!!!! Ben woest. Vorig jaar april mijn melding gedaan. In september een opname en nog steeds geen rapport. CED is hier geweest. Mijn contactpersoon kan mij ook geen duidelijkheid geven. Alleen 15 maanden die zijn bijna om! We zijn een jaar verder en ik moet dit in de media lezen. Mijn eerdere melding door 10BE was snel met toekenning keurig afgerond. Bij mijn buren ook die pas in januari opname hebben gehad, DOG (?). Mijn eerste opname was ook goed gedaan vriendelijk en nam de tijd, de tweede door CED waardeloos ongeïnteresseerd en geen kennis op zijn versleten sneakertjes en verwassen shirt. Banden met de NAM hebben die. En nu al 7 maand aan het wachten. Het is heel duidelijk zoals het ook op deze site staat. Omgekeerde bewijslast vanaf 2mm. Blijkbaar volgen bepaalde bureaus hun eigen kop en willen zij het proces veranderen. En jullie gaan daarin mee want scheelt geld. Wordt er teveel uitgekeerd? Lekker onrust stoken, de buren €20.000 en wij niks terwijl ik de bevingen voel. Eerlijkheid vanaf het begin en niet halverwege veranderen. Zo ging het ook voorheen bij de NAM en CVW!

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:28

Begrijpelijk dat u kwaad bent. Zo lang wachten, dat wil geen mens. Heeft u wel een brief van ons ontvangen over dat uw dossier on hold is gezet? Na de bevestiging van de minister dat wij met de besluiten die we hebben genomen binnen onze wettelijke bevoegdheid blijven, lichten we onze besluiten zo snel mogelijk en uitgebreid toe. Hopelijk geeft dat u ook de broodnodige duidelijkheid.

Veldman 29 april 2021 - 20:32

Nee, Jenny! Wij hebben geen brief ontvangen. Niks. Lezen dit in de media dus gaan ervan uit dat ook ons dossier on-hold staat sinds september. Elke week bel ik mijn contactpersoon maar kom niet verder. Hij kan er waarschijnlijk ook niks aan doen. Het zijn de hoge piefen die nog nooit met de gemiddelde Groninger hebben gesproken. Hoe kan je een proces halverwege veranderen? Indien er nieuwe inzichten zijn, zorg dan dat de lopende meldingen eerst afhandeld worden volgens het protocol dat er was ttv de melding. Ik lees in de reacties boosheid over 10BE, in mijn omgeving hebben die alles keurig afgehandeld. De zogenoemde experts die vaak verder weg komen hebben geen binding met dit gebied. Passen omgekeerde bewijslast niet toe maar doen waar ze zin in hebben. Uitzonderingen zullen er zijn, maar zeker niet dat mannetje van CED wat bij ons is geweest. Er zijn nu 13 maanden voorbij, ik moet straks een zienswijze indienen en waarschijnlijk in bezwaar. Zijn we 3 jaar verder. Ik wil duidelijkheid en vooral rechtvaardigheid volgens het huidige protocol. Loze beloften die jullie hebben gedaan tijdens de oprichting.

Jenny, IMG 30 april 2021 - 13:00

Als uw dossier niet on hold staat, dan duurt het inderdaad erg lang voordat u een adviesrapport ontvangt. Via de site kunnen we beter geen persoonlijke informatie uitwisselen, maar ik raad u aan uw zaakbegeleider te vragen te achterhalen waarom het zo lang duurt.

IMG is lakei van NAM 28 april 2021 - 22:29

Ik ben er helemaal klaar mee! Dit is toch niet te geloven. Eerst wijzen ze al onze schades af omdat de tril snelheid onder ons huis maar 2.85 mm is. De scheuren zijn ontstaan door temperatuur verschillen en luchtvochtigheid (hoe dan?!?!). Gewoon lange scheuren van meerdere meters lang! Wij gaan dus in bezwaar en dienen een zienswijze in. Alle schades worden opnieuw afgewezen maar dan met nog "mooiere" woordjes uitgelegd.. Ook is er nu opeens sprake van verschillen in de ondergrond door zetting. Ik snap hier helemaal niks van. Alle 18 schades wederom afgewezen! En wat hoor ik een paar dagen geleden van de buren.. Zij hebben precies dezelfde schade en krijgen alles toegewezen, ook mooie zonnepanelen. Heel mooi. 10BE is net zo corrupt als IMG. Hoe kan je nou als organisatie akkoord gaan met een deskundige die schades links afwijst maar rechts toekent?? Allemaal dezelfde schades. Had ik dan toch meer gebak moet aanbieden? En dan nu dit bericht.. Voor mij is het zeker te laat nu? Ja, ik kan in bezwaar gaan maar jullie dekken jezelf toch door middel van halfgare onderzoeken en aannames van deskundigen. Corrupte bende gewoon. Hoezo ruimhartig?

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:28

Als u een besluit hebt ontvangen en het daar niet mee eens bent, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van het besluit inderdaad in bezwaar gaan. Hier leest u hoe dat kan: https://www.schadedoormijnbouw.nl/bezwaar

Linda 29 april 2021 - 06:09

Ik begrijp een aantal dingen niet. Waarom moeten wij dit uit de media vernemen? Waarom wachten jullie tot eind april om te vertellen dat jullie de boel weer uitstellen? Dit had natuurlijk ook gewoon begin april gekund. Waarom is het zo ingewikkeld om de randen van het aardbevingsgebied uit te keren als ik gister, na de aardbeving in Huizinge, weer strepen ver voorbij winschoten zie trekken. Dus blijham heeft ook verklaarbare schades. Ik zie het antwoord graag tegemoet

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:30

Begin april wisten wij nog niet hoe ons besluit eruit zou zien. Nu we dat wel weten, zien we dat dit de randen van onze wettelijke bevoegdheid raakt. Vandaar het verzoek aan de minister om te bevestigen dat we wel binnen die bevoegdheid blijven. Zodra we horen van de minister, lichten wij onze besluiten uitgebreid toe en kunnen bewoners die het raakt ook een brief of telefoontje verwachten over wat het voor hun specifieke situatie betekent.

Linda 29 april 2021 - 15:37

Jenny, bedankt voor uw antwoord! Ik zou nog heel veel willen vragen, maar voor nu kan ik alleen maar zeggen/hopen: verras ons! 🍀

A.P. 29 april 2021 - 08:33

Onderhand is ons rapport voor de derde keer naar dezelfde onafhankelijke deskundige van NIVRE gestuurd en zijn we daar ook al weer weken op aan het wachten. Waarom gaat een rapport voor een derde keer naar dezelfde deskundige? Het zou toch vreemd zijn als hij ineens tot ander inzicht komt? Of is het om een betere onderbouwing te geven zodat het bij een bezwaar goed ingedekt is? Ondertussen ben ik er van overtuigd dat iedereen onafhankelijk werkt met helaas niet dezelfde meetlat want anders zijn de verschillen in beoordelingen in onze wijk niet te verklaren. Ook zet ik grote vraagtekens bij wat dit allemaal niet kost voor er tot een besluit kan worden gekomen, voor een derde keer een rapport nakijken betekent ook drie keer uren declareren. Ondertussen hebben we ook weinig vertrouwen dat er nu een rechtvaardig besluit komt dus zullen er vast ook kosten moeten worden gemaakt voor een second opinion van een deskundige, hoorzitting enz. Maw waarom niet meteen gelijkwaardig beoordelen en al het geld (mits het tegen een gelijkwaardige meetlat is gelegd en toegekend) dat je uitspaart niet naar ruimhartig beoordelen? Het is nu vooral een verdienmodel geworden voor alle partijen er omheen. Erg jammer en vooral het wachten maakt je gefrustreerd en zeker als je ziet dat je buren onlangs binnen 2 maand een zeer positief rapport binnen hebben en wij überhaupt ons eerste rapport na 7 maanden kregen en nu al dik 9 maanden wachten op de derde beoordeling van dezelfde deskundige. Uiteraard onze buren van harte gegund maar ons vertrouwen is helaas tot het nulpunt gezakt en so much voor omgekeerde bewijslast en rechtsgelijkheid.

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:31

Ik kan me uw vraagtekens voorstellen, maar heb geen inzicht in individuele dossiers en kan u dan ook niet vertellen waarom het bij uw dossier zo loopt. Mogelijk dat uw zaakbegeleider kan infomeren en u meer kan vertellen.

IMG 29 april 2021 - 09:35

Helemaal mee eens "Het is nu vooral een verdienmodel geworden voor alle partijen er omheen. " Als de omgekeerde bewijslast correct wordt toegepast, dan hoeft een adviesrapport niet door soms vier verschillende partijen te worden beoordeeld. Uiteindelijk gaat het geld naar de " onafhankelijke deskundigen".

Woedende Groninger 29 april 2021 - 10:59

Dit had ik al wel verwacht! Natuurlijk moeten we nog langer wachten. Het vertrouwen was al laag, maar is nu helemaal weg! Ik ben het eens met de bovenstaande berichten. Al het geld gaat naar de zogenaamde "onafhankelijke" "deskundigen" bureaus zoals 10BE die door alle schades af te wijzen 2 of 3 keer weer opnieuw uren kunnen declareren om het eigen werk nog eens zelf opnieuw te controleren! Word eens wakker IMG, deze bureaus houden jullie en ons aan het lijntje! Lekker makkelijk geld verdienen zo. En maar declareren... Die facturen worden natuurlijk zonder protest door jullie ruimhartig afgetikt aan deze bureaus. Maar onze schades!??.. Nee, daar is geen geld meer voor. Gewoon beschamend en in en in triest wat jullie ons aandoen.

Jenny, IMG 30 april 2021 - 13:00

Ik snap uw frustratie dat u nog langer moet wachten en hoop voor u dat er snel duidelijkheid komt betreffende uw schade. Het budget dat beschikbaar is voor het IMG en de deskundigen staat echter los van het bedrag dat nodig is voor het vergoeden van de schades. Het eerste heeft geen invloed op het tweede.

IMG 29 april 2021 - 17:01

Het is te hopen dat wij eindelijk een voordeel van de twijfel krijgen en dat ze 2900 positieve besluiten nemen. Volgens mij is dit goedkoper dan vier of vijf deskundigen per dossier te laten en of te beoordelen. Liever een voordeel van de twijfel voor een bewoner, dan het spekken van de deskundigen.

de Vries 30 april 2021 - 09:22

Eens met uw stelling. Er zijn nu al zo veel deskundigen mee aan de slag. Daar had je de zaak al lang mee kunnen repareren. Ik weet wel zeker dat je er niet bent met de 2900 positieve besluiten. Dit is het topje van de ijsberg en zijn de gevallen die 'on hold' gezet zijn. Het IMG heeft ook geconstateerd dat in de periode daarvoor ook al fouten gemaakt zijn. Dat was de aanleiding om de zaak on hold te zetten.

klaploper 29 april 2021 - 19:32

stelletje bloedzuigers bij het img

M 30 april 2021 - 06:23

Toch nog vreemd om te horen dat er bij ons in de straat, in dezelfde woningen met dezelfde schades, nog schades worden afgehandeld als zijnde schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten en dat er bij ons geen schot in de zaak zit. Momenteel krijgen we te horen dat ons rapport vergeleken gaat worden met dat van de buren, daar doet men al een paar maanden over. Wel vreemd dat wij dit zelf binnen een aantal dagen voor elkaar hebben gekregen en zelf de conclusie getrokken hebben dat het schaderapport van 10BE nergens op slaat en vol staat met fouten, mogelijke aannames en onwaarheden. Uiteraard is 10BE nergens betrokken geweest bij de afhandeling van de schades van al onze buren. Misschien zou het IMG eens goed moeten kijken of ze er wel goed aan gedaan hebben om samen te werken met dit bedrijf, zoals jullie zelf al eerder hebben aangegeven in een nieuwsbericht!

Jenny, IMG 30 april 2021 - 12:56

We onderzoeken momenteel inderdaad hoe de adviesrapporten zich tot elkaar verhouden. Belangrijk op te merken dat de adviesrapporten op zich voldoen aan de eisen die we stellen. Dat maakt het ook een vraagstuk wat nou die verschillen precies veroorzaakt.

Bas van Sluis 3 mei 2021 - 12:57

Hoi, in welke straat en plaats is dit? U mag mij (als u dat wilt ook mailen hoor). Het is een onderwerp waar we als DvhN aandacht aan willen besteden. Vriendelijke groet, Bas van Sluis (dagblad vh noorden) bas.van.sluis@dvhn.nl

Drenthe 6 mei 2021 - 13:46

Zie ook de on line vergadering over de diepe bodemdaling 11 maart j.l. (zie you tube) Dit komt nl in allerlei dorpen en straten voor. Zelfs 2 onder 1 kap woningen in Wildervank waarvan de ene helft het geld al lang heeft en mijn zus haar schademeldng is on hold gezet! Het betreft dezelfde muur!. Ikzelf woon in Nieuwediep, dit is net Drenthe en ook hier gebeuren vreemde vreemde dingen. We wachten inmiddels een jaar op duidelijkheid, terwijl anderen al lang zijn gecompenseerd. Rechtsongelijkheid ten top en zou zeker aanraden de on line vergadering eens terug te kijken en de reacties van de mensen aanhoren.

Martin, IMG 10 mei 2021 - 09:14

We realiseren ons dat u duidelijkheid nodig heeft. We hebben hiervoor meer tijd nodig dan van tevoren verwacht. U hoort in de tweede helft van mei van ons.

Net 30 april 2021 - 07:33

Buren hebben hun schadegeld allang binnen En eerst april nu mei thja wanneer in mei mei heeft 31 dagen?Weer wachten Begin december is alles al opgenomen bij ons.....en weer pissen de meenste mensen weer naast de pot!

Jenny, IMG 30 april 2021 - 13:00

Wanneer in mei kan ik u nu nog niet zeggen. Ons voorstel ligt nu bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. Niet omdat hij beslist over hoe wij te werk gaan, maar uiteindelijk krijgt hij wel de rekening. Zodra we kunnen, lichten we de besluiten toe en hopelijk geeft dat u ook duidelijkheid.

IMG 30 april 2021 - 13:16

Hoi Jenny, het zou fijn zijn dat de minister besluit mee gaat in het voorstel van IMG. Een logisch besluit van het bestuur van IMG is om alle 2900 dossiers positief te beslissen. Afwijzen en opnieuw laten beoordelen door deskundigen kost natuurlijk ook klauwen vol geld. Het is of een voordeel van de twijfel voor de bewoners of zakkenvullen voor de deskundigen.

IMG 30 april 2021 - 13:28

Hoi Jenny, het zou fijn zijn dat de minister besluit om mee te gaan met het voorstel van IMG. Een logisch besluit van het bestuur van IMG is om alle 2900 dossiers positief te beslissen. Afwijzen en opnieuw laten beoordelen door deskundigen kost natuurlijk ook klauwen vol geld. Het is of een voordeel van de twijfel voor de bewoners of zakkenvullen voor de deskundigen.

A 30 april 2021 - 13:42

De zogenaamde 'schadebureaus' die zijn opgericht om 'onafhankelijk' onderzoek te doen naar de mijnbouwschades zijn zeker niet deskundig en al helemaal niet onafhankelijk. Het is makkelijk geld verdienen voor deze bureautjes, maanden doen over het schrijven van rapporten met onderbouwingen die een kind van 8 nog kan weerleggen. Hoe serieus kan je jezelf nog nemen als 'onafhankelijke deskundige'. Triest dat we zijn gezakt tot dit niveau.

rutte 30 april 2021 - 18:31

1 mei krijgen wij meer duidelijkheid.? Jullie img maken alleen mensen tevreden als hun adres niet in jullie geautomatiseerde systeem voorkomt. En mensen met dikke schade aan de woning met steunpilaren er tegen aan...worden gewoon weer onder aan de lijst gezet, en worden behandeld net als of ze criminelen zijn. zoveel mensen klagen over jullie en nog niet valt het kwartje bij jullie

Jenny, IMG 2 mei 2021 - 15:30

Ik heb de indruk dat er iets niet naar wens verloopt bij u. Daar kan ik via de website weinig aan doen, maar heeft u hierover contact met uw zaakbegeleider? Hij of zij kan u wellicht verder helpen.

DHR JC Kortekaas, Leidschendam 1 mei 2021 - 06:26

@IMG is lakei van NAM 28 april 2021 - 22:29 Vergeet niet dat De overheid 73% van de schades betaalt. Uit de kabinetsnotulen over de toeslagenaffaire blijkt dat de overheid precedentwerking vreest bij een te ruimhartig beleid. NAM is voor de overheid wel een leuke bliksemafleider. De administratieve verantwoordelijkheid voor de schadeafhandeling ligt voor 100% bij de overheid. De kosten voor 73%. Er loopt een parlementaire enquete.

K 1 mei 2021 - 08:39

Mee eens

de Vries 2 mei 2021 - 18:31

En toch snap ik het nog niet. Het IMG constateert dat er grote verschillen zijn in de beoordeling van de schades door de deskundigen. En in plaats van te beoordelen of de deskundigen zich wel houden aan de afgesproken kaders wordt er een onderzoek gedaan naar de effecten van diepe bodemdaling en -stijging. Gaat er ook nog een gekeken worden naar de wijze waarop de deskundigen werken? Ik heb de rapporten van verschillende buurtgenoten gezien en daar zijn verschillende conclusies bij die op geen enkele bouwkundige wetmatigheid zijn gestoeld. Wanneer pakt het IMG hier haar rol?

Martin, IMG 4 mei 2021 - 16:10

We onderzoeken momenteel hoe de adviesrapporten zich tot elkaar verhouden. Belangrijk op te merken dat de adviesrapporten op zich voldoen aan de eisen die we stellen. Dat maakt het ook een vraagstuk wat nou die verschillen precies veroorzaakt.

de Vries 5 mei 2021 - 16:19

De stellingen die u hier neerschrijft lijken mij met elkaar in tegenspraak. Hoe kan het nou zijn dat je nog onderzoek gaat doen, maar dat je nu al weet dat de rapporten aan de eisen voldoen. Of zijn jullie eisen zo weinig voor dat je er al aan voldoet als het adres er op staat.

Jenny, IMG 7 mei 2021 - 16:00

De adviesrapporten voldoen doorgaans aan de vereisten. Maar ze wijken wel sterk af van eerdere adviezen in dezelfde omgeving. We onderzoeken nu hoe dat komt. We streven ernaar om hier in mei meer duidelijkheid over te geven.

AB 3 mei 2021 - 10:26

Hallo Jenny, Hoe zeker is het nu dat wij in mei eindelijk duidelijkheid krijgen? We wachten inmiddels een jaar! In Den Haag werken ze nl meestal niet zo snel.....

Martin, IMG 4 mei 2021 - 16:23

Ik kan me voorstellen dat de boodschap dat u pas in mei duidelijkheid krijgt, heel vervelend is. We verwachten dat de publicatie van de besluiten vanaf medio mei plaatsvindt.

K 4 mei 2021 - 21:27

Het is niet alleen vervelend dat we moeten hopen dat dit gepubliceerd wordt in mei 2021. Het is nog vervelender dat we straks richting de twee jaar gaan sinds de melding.

K 3 mei 2021 - 10:35

Hoi Jenny, mijn dossier is ook sinds de melding van meer dan een jaar geleden op on hold. Schade is in 2020 wel opgenomen. Ik heb in maart 2021 een nieuwe melding gedaan, maar die wordt gepauzeerd vanwege de in afwachting zijne afhandeling van de melding van april 2020. Wordt deze nieuwe melding ook meegenomen in bestuursbesluit van april 2021?

Martin, IMG 4 mei 2021 - 16:24

Ik kan helaas niet in uw dossier kijken, maar ik verwacht dat u hier medio mei meer duidelijkheid over krijgt. 

B te L 4 mei 2021 - 10:28

Is er inmiddels een datum bekend waarop een reactie op punt 1 (en/of punt) komt vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)? En binnen welk termijn mogen de betrokken bewoners/eigenaren een brief/belletje verwachten zodra er meer duidelijkheid komt vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)? De casussen zijn immers (al jarenlang) in beeld.. Al is het maar een korte mededeling dat je onderdeel bent van deze afwijkende werkwijze.

Jenny, IMG 7 mei 2021 - 15:30

We verwachten dat we hierover halverwege mei meer duidelijkheid kunnen geven.

Zevenhuister 4 mei 2021 - 20:24

Onze buren hebben vandaag voor de tweede keer uitbetaling gekregen voor schade en wij staan op hold, heel vreemd. Wij wachten al een jaar voor opname Klaar met deze organisatie

Jenny, IMG 7 mei 2021 - 15:45

Ik begrijp dat dit onrechtvaardig voelt. Juist omdat ook wij steeds vaker afwijkingen zien, door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen, willen wij dit gebrek aan eenduidigheid nu eerst onderzoeken. Om daarna te besluiten hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan.

Jasper 5 mei 2021 - 08:43

Ik woon aan de Jonkersvaart en heb hetzelfde probleem. Mag ik vragen waar jullie wonen en hoe lang de zaak al loopt?

Jasper 5 mei 2021 - 08:38

Ik ben erg benieuwd welke mensen deze besluiten nemen. Onze zaak loopt inmiddels bijna 2 jaar bij jullie omdat deze zogenaamd "complex" is. Echter de zaken van onze buren en dorpsgenoten zijn binnen 7 weken afgehandeld en worden snel uitbetaald. Onze woning kost jullie gewoon teveel en daarom willen jullie er onder uitkomen is ons gevoel. We worden behandeld als vuilnis en moeten alles maar accepteren. Ik heb jullie ingebreke gesteld, deze datum is al een week verlopen maar nog geen besluit. Communicatie loopt stroef en onduidelijk en wij moeten maar wachten terwijl de gaskraan verder gaat. Ik ga nu over op een beroep bij de rechtbank, ik laat me niet langer met een kluitje het riet in sturen. Miljarden verdienen aan het land van je eigen mensen en deze vervolgens behandelen als oud vuil. Schaam je.

Jenny, IMG 7 mei 2021 - 15:43

Hallo Jasper, ik kan me voorstellen dat je boos bent. Ik kan helaas niet in jouw dossier kijken en weet dus niet waarom de situatie bij jou als complex wordt gezien. Heb je hierover contact met je zaakbegeleider? Misschien dat hij of zij voor je kan nagaan waarom het zo lang duurt.

Jasper 14 mei 2021 - 10:14

Ik heb regelmatig contact met mijn zaak begeleider. Deze komt met teksten als: ze zijn er mee bezig, u dossier heeft prioriteit (3 maanden geleden, hoezo prioriteit?), het dossier word nu opgepakt... Het enige beeld wat er word geschetst en wat ook kloppend is als je het mij vraagt is het volgende: jullie wachten op een uitspraak in jullie voordeel zodat jullie onze schade niet hoeven te vergoeden omdat deze groter is dan een paar scheuren. Tot die tijd zitten jullie vast aan de omgekeerde bewijslast en dus rekken jullie tijd om dit te kunnen omzeilen. De voorkant van jullie ziet er erg leuk uit, net als de website. Maar jullie zijn net als de NAM voor geen meter te vertrouwen. Ik ben ondertussen bezig met gerechtelijke stappen, ik ben het zat en laat me niet bedonderen.

Cor, IMG 16 mei 2021 - 15:25

Hallo Jasper, wij rekken geen tijd om de omgekeerde bewijslast (het Bewijsvermoeden) te omzeilen, zoals je concludeert. Verder kan ik er inhoudelijk niks over zeggen en vraag ik je onze berichtgeving van a.s. maandag (17 mei) af te wachten.

Kiewiet 5 mei 2021 - 14:10

Wacht al een jaar op iemand die mijn schade komt opnemen,constant word het uitgesteld,vraag me af er uberhaupt nog iemand langs komt. Denk dat het potje leeg is.

M. Kuiper 7 mei 2021 - 19:13

Schandalig hoelang mensen al moeten wachten op een besluit.

K 7 mei 2021 - 21:28

Het is inderdaad schandalig. Belangrijker is dat er een goede oplossing komt voor deze 2900 dossiers. De NAM begint zich overigens ook opvallend te roeren en te protesteren. Zie meest recente berichten.

Robert 10 mei 2021 - 09:48

Ik heb ook schade door bodemdaling en heb nog steeds niks gehoord vast in hold gezet. Neem aan dat ze hier binnen een a twee weken uitsluitsel over hebben en dat ze gelijkheid treffen want zou toch raar zijn als de hele buurt geld heeft ontvangen en een subsidie krijgen en de rest van deze buurt niet

Martin, IMG 12 mei 2021 - 12:02

Hallo Robert, ik kan helaas niet in jouw dossier kijken, maar je zou bij je zaakbegeleider kunnen navragen of jouw dossier "on hold" is gezet. Het is daarnaast mogelijk dat het adviesrapport van jouw buren geen sterke afwijking vertoont en die van jou wel. Dit is precies de reden waarom het IMG afwijkende adviesrapporten nader wil bekijken. Binnenkort geven we hier meer duidelijkheid over. Je krijgt daarna bericht van ons.

A 11 mei 2021 - 10:41

Inderdaad! daarom hebben wij juridische hulp ingeschakeld. We hopen nog op een goede afloop maar alvast hukptroepen in gang gezet nu. Ons dossier is nu al een jaar onderweg bij het IMG

G 10 mei 2021 - 16:38

Eerst was het eind april, toen werd het medio mei en inmiddels is het de 2e helft van mei....zeg maar gerust dat het nog wel een jaar duurt, want straks komt het antwoordt dat een demissionair minister geen besluiten kan nemen.

A 11 mei 2021 - 10:40

wij hebben inmiddels hulp ingeroepen van onze rechtsbijstand aangezien ik niet echt het gevoel heb dat dit een goede afloop gaat hebben voor ons als burger.

Mark 10 mei 2021 - 17:21

Ik heb ook geen bericht gekregen dat mijn dossier “on hold” is. Dit moest ik vernemen na dat ik mijn zaakbegeleider had gemaild. De buren waren 2 week eerder met aanvragen en zij hebben 2 maand geleden hun vergoeding gekregen.

Martin, IMG 12 mei 2021 - 11:54

Hallo Mark, ik kan me heel goed voorstellen dat dit frustrerend is, en vragen oproept. Het is mogelijk dat het adviesrapport van jouw buren geen sterke afwijking vertoont en die van jou wel. Dit is precies de reden waarom het IMG afwijkende adviesrapporten nader wil bekijken. Binnenkort geven we hier meer duidelijkheid over. Je krijgt daarna bericht van ons.

Peter 12 mei 2021 - 19:42

Mijn dossier is ook in de wacht gezet. Na eindeloos navragen werd uiteindelijk duidelijk dat het op hold is gezet. Ronduit belachelijk dit!! Waar zijn uw credo coulant en ruimhartig gebleven?? Ik ga dit in ieder geval bij de Nationale Ombudsman (Reinier van Zupthen) aankaarten. Ik ben echt boos 😡

Jenny, IMG 13 mei 2021 - 18:03

Ik snap dat je boos bent en duidelijkheid wilt. Binnenkort komen we met nieuws en krijg je bericht van ons.

Gerwin 13 mei 2021 - 09:48

Maart vorig jaar ingediend en bericht gehad dat het op hold is gezet, nog niet eens een zaakwaarnemer of opname. Word wel eens tijd voor wat actie

Jenny, IMG 13 mei 2021 - 18:00

Ja, ik snap dat je graag wat wilt horen. Heb je een brief ontvangen over dat je melding on hold staat? Dan kan je binnenkort nieuws verwachten.

De maat is vol! 13 mei 2021 - 16:20

Ik wacht al meer dan een jaar op antwoord waarom jullie de schades in ons rapport via bureau 10BE als niet mijnbouw gerelateerd aanmerken maar de buren dezelfde schades eerder wel vergoed hebben gekregen. Dit betreft scheurvorming in het plafond, scheurvorming in de woonkamer en slaapkamers. Waarom is mede door de trillingsnelheid bij ons de schade volgens de deskundige niet mijnbouw gerelateerd maar bij de buren wel? Waarom staat er in het rapport van de buren naast ons en aan de overkant niets opgenomen over een zogenaamde trillingssnelheid maar in ons rapport wel? De schades zijn bij ons ontstaan door de warme zomers of door temperatuurverschillen in materialen? Wat is dit nou voor onzin? Waar baseert de deskundige dit op? Mijn buren hadden geen last van de warme zomers? Er is helemaal geen goed onderzoek verricht naar de ondergrond/muren/beton materiaal in ons huis of wat dan ook. Ons dossier staat al veel te lang op Hold. Jullie meten met twee maten en alles wat de deskundige aangeeft nemen jullie aan voor waar en dat hij gedegen onderzoek heeft gedaan terwijl in het ene rapport gekeken wordt naar trillingsnelheden om de schades mede door af te wijzen en in andere rapporten staat daar niks over opgenomen. Gewoon lariekoek! Het vertrouwen is helemaal weg!

Rustig 14 mei 2021 - 18:36

Keep it cool, het heeft geen zin om je druk te maken, lost niets op. Ik zelf wacht ook al dik een jaar op uitsluitsel, elke week even contact met de zaakbegeleider... het einde komt vanzelf in zicht. Dus zet hem op, neem een biertje and relax!

Winschoten 14 mei 2021 - 07:04

Zijn er hier meerdere mensen die hun dossier op on hold is gezet, maar geen brief hebben ontvangen? Na zelf te hebben gebeld bleek dit een bekend verhaal, maar het IMG en/of zaakbegeleider vond het niet nodig dit te communiceren. Hoezo de bewoner staat centraal?! Maandag 11.00 uur volgt er meer nieuws omtrent het besluit. Zal mij benieuwen...

AB 14 mei 2021 - 14:44

maandag? o ben zo benieuwd voor onszelf en uiteraard voor iedereen die hier al zo lang mee worstelt.

AB 14 mei 2021 - 14:47

Het zou toch raar zijn als dit via een persbericht gaat? aangezien hier een tijdstip wordt genoemd......hoe moet ik dit lezen?

Cor, IMG 16 mei 2021 - 15:31

Ik kan er helaas niet inhoudelijk op ingaan, maar dat we morgen (maandag 17 mei) eerst via onze site berichten klopt wel. Vanzelfsprekend wordt iedereen die het direct aangaat, ook individueel geïnformeerd als en zo gauw dat mogelijk is.

G 15 mei 2021 - 18:52

Ook mijn 3e dossier is op onvoldoende gezet. Als ik de zaakwaarnemer niet had gebeld had ik dat tot op de dag van vandaag niet geweten. Volgens een medewerkster van het loket had dit in mijn online dossier zichtbaar moeten zijn. Ik heb geen brief gehad, en er staat ook niks over on hold in mijn dossier. Mijn zaakbegeleider vindt mij vast lastig, want hij reageert niet meer op mijn mails. Erg slordig vind ik dat !

Drenthe 14 mei 2021 - 14:56

Al tal van vragen gesteld aan onze zaakbegeleider maar die weten helaas ook helemaal niks! afwachten afwachten afwachten waarom hebben wij uberhaupt een zaakbegeleider? mooi baantje zo. Nu heeft de onze vakantie en wordt ik doorverwezen ....en wat krijg ik? voice mail. Niks ten nadele van deze mensen maar tot nu toe hebben we er helemaal nog niets aangehad.

Cor, IMG 16 mei 2021 - 15:35

Dat is vervelend. Morgen (maandag 17 mei) volgt via onze website meer duidelijkheid over de schadeafhandeling.

K 14 mei 2021 - 20:23

Omgekeerde bewijslast gaat op de schop. Ik lees dit net op dvhn.nl. Je moet nu straks zelf bewijzen dat het door mijnbouw schade komt

Bert 14 mei 2021 - 21:00

Omgekeerde bewijslast mag niet aan worden getornd., dit is in de 2e kamer via een motie aangenomen.

Cor, IMG 16 mei 2021 - 15:56

Op de website van het Dagblad van het Noorden staat onze reactie (helaas is die om onverklaarbare reden niet in de krant afgedrukt). Het beeld dat mensen straks zelf mijnbouwschade moeten bewijzen is onzin. Meer duidelijkheid volgt in de berichtgeving van morgen (maandag 17 mei) op onze site.

K 14 mei 2021 - 21:07

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) morrelt aan de manier waarop aardbevingsgedupeerden uit Noord-Drenthe en Groningen hun schade vergoed kunnen krijgen. De zwaarbevochten omgekeerde bewijslast zou op de schop gaan. IMG heeft meer tijd nodig om stilgelegde schadeafhandeling in Groningen en Drenthe weer te starten, loket stelt 'vergaande aanpassingen' in werkwijze voor Dat vreest de Groninger Bodem Beweging (GBB). Die heeft donderdag een brief naar Tweede Kamerleden gestuurd waarin zij worden gewaarschuwd voor een ‘terugkeer naar het NAM-tijdperk’. Ingehuurde schade-experts zouden een soort ‘gereedschapsbox’ krijgen. Daarmee moeten de experts gaan beoordelen of er sprake is van aardbevingsschade, meldt de GBB. ,,Met zo’n nieuw ‘aardbevingshandboek’ komen alle problemen die we hoopten te verkleinen met het bewijsvermoeden en de ruimhartigheid, weer terug”, stelt voorzitter Jelle van der Knoop. Bij het Groninger Gasberaad wil men er nu nog niet te veel over zeggen. Het Gasberaad laat wel weten ‘zich in essentie te kunnen vinden in de zorgen van GBB’. IMG noemt het beeld onzin Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) laat in een reactie weten dat ‘het beeld dat de Groninger weer zelf mijnbouwschade moet gaan bewijzen onzin is’. ,,We zullen komende maandag onze besluiten publiceren en dit dan nader toelichten.” Maandag presenteert het IMG - vorig jaar in het leven geroepen om alle schade veroorzaakt door bevingen en bodemdaling af te handelen - een plan hoe het in de toekomst fysieke schade wil afhandelen. Volgens betrokkenen zal dan bekend worden gemaakt dat de omgekeerde bewijslast wordt ingeperkt door de introductie van die ‘gereedschapsbox’. Twee dagen later is er een hoorzitting in de Tweede Kamer met IMG in Den Haag. Groningen en Drenthe roepen IMG op te stoppen met afkeuren vele schades aan randen bevingsgebied. 'Blijf je werk doen en trap niet ineens op de rem' Het IMG maakte een paar maanden geleden bekend dat er sprake is van ‘moeilijk verklaarbare verschillen tussen de aantallen en soorten schademeldingen in het aardbevingsgebied van Noord-Drenthe en Groningen’. Ook verschilt de beoordeling door de ingehuurde schadebureaus te veel van elkaar. Daarop legde IMG zo’n 3400 schadedossiers stil. Of schade wordt gezien als aardbevingsschade hangt nu nog te veel af van welke bureau langskomt. Terugkeer naar NAM-tijdperk De Wet bewijsvermoeden werd 31 december 2016 ingevoerd en is belangrijk voor Drenten en Groningers met aardbevingsschade. De omgekeerde bewijslast komt er namelijk sec op neer dat aardbevingsgedupeerden met schade aan hun huis niet zelf hoeven aan te tonen dat dit door de aardbevingen komt. Het bewijsvermoeden is altijd gezien als een verlichting voor de gedupeerden: schade door bevingen wordt makkelijker toegewezen en kan alleen worden weerlegd als een deskundige aantoonbaar met een andere schadeoorzaak op de proppen komt. Uit de nieuwe plannen van het IMG zouden er vaste criteria komen waaraan schade moet voldoen om aardbevingsschade te zijn. ,,Het opnieuw introduceren van een beoordelingssysteem staat haaks op de bedoeling van de Wet bewijsvermoeden. Dit is het kind met het badwater weggooien. Uitvoeringsproblemen waar het IMG mee worstelt, worden doorgeschoven naar de burger met schade. Het bewijsvermoeden is juist bedoeld om alle getouwtrek rond beoordelingsproblemen te omzeilen’’, laat Van der Knoop weten. ,,Het is een terugkeer naar het NAM-tijdperk.” GBB vreest dat dit leidt tot een explosie van bezwaarprocedures. Uitvoeringskosten zullen stijgen, stelt de vereniging.

Zeg mij dat dit niet waar is 14 mei 2021 - 22:39

"Groninger Bodem Beweging slaat alarm. Instituut Mijnbouwschade Groningen morrelt aan omgekeerde bewijslast: Groningers moeten weer zelf bewijzen dat schade door aardbevingen is veroorzaakt". Sprakeloos..............hier hebben wij een jaar op moeten wachten? 😭

Cor, IMG 16 mei 2021 - 17:46

Op de website van het Dagblad van het Noorden staat onze reactie (helaas is die om onverklaarbare reden niet in de krant afgedrukt). Het beeld dat mensen straks zelf mijnbouwschade moeten bewijzen is onzin. Meer duidelijkheid volgt in de berichtgeving van morgen (maandag 17 mei) op onze site.

Het is waar helaas 14 mei 2021 - 22:57

Het opnieuw introduceren van een beoordelingssysteem. Weg omgekeerde bewijslast, niets ruimhartigheid. Gewoon weer veel frustraties straks.

Cor, IMG 16 mei 2021 - 16:10

Voor de helderheid: er is allang een beoordelingskader, sinds januari 2019. Dat kader beschrijft onder meer een ruimhartig effectgebied voor bevingen, maar ook wanneer het bewijsvermoeden is weerlegd. Schade wordt mede daardoor niet altijd en ook niet allemaal vergoed. Zie voor meer cijfers hierover ook ons bericht najaar 2020. 

Bakker 16 mei 2021 - 17:42

@Cor. Je hebt helemaal gelijk. Er is een beoordelingskader en die geeft ook aan wanneer het bewijsvermoeden wordt weerlegd. Waarom passen jullie dat dan niet toe? Het onbestaanbaar dat er zulke grote verschillen ontstaan als het IMG zijn toetsende rol had gepakt. Dan had je gezien dat de experts zich niet baseren op het toetsingskader en het bewijsvermoeden niet weerleggen. Die rapporten had je op die gronden gewoon terug kunnen sturen naar de betreffende deskundige. Daarmee treedt je niet in de bevoegdheid van de deskundige. Gaan we nu morgen ook horen hoe het zo fout heeft kunnen gaan? Volgens mij lost een nieuw kader die problemen niet op.

M. 15 mei 2021 - 10:04

Wij zijn dik tevreden over de werkwijze van het IMG. Als het aan de NAM lag hadden nooit zoveel Groningers schadevergoeding kunnen krijgen. Natuurlijk verloopt het niet altijd zoals het gewenst is, maar als we naar de algemene feitelijk e situatie kijken dan verdient het IMG zeker een applaus. Bedankt IMG voor jullie uiterste inzet.

Cor, IMG 16 mei 2021 - 16:14

Fijn om te horen!

H 15 mei 2021 - 11:00

Ik neem aan dat jij geen anderhalf/twee jaar hoefde te wachten op een schade afwikkeling. Ik neem aan dat je ook een positief besluit hebt gehad. Of zijn het allemaal aannames

Karel 15 mei 2021 - 14:51

Waarom zijn er een bepaald aantal zaken on hold gezet en vervolgens verder gegaan met schade opnames en uitbetalingen? Zoals IMG voordoet is er een structureel 'probleem' maar blijkbaar is dat na die 2900 of 3400 zaken ook opgelost. Anders zou alles nu ook immers nog stil liggen, en dat is niet het geval.

Cor, IMG 16 mei 2021 - 17:39

Wanneer er al een adviesrapport was verstuurd met toekenning van schadevergoeding, is er al wel een besluit genomen buiten het effectgebied bevingen, maar binnen het effectgebied diepe bodemdaling. Dit betrof enkele tientallen schademeldingen. Bij dossiers waar vragen rond de eenduidigheid waren is er bij 10-15 aanvragen een groot verschil merkbaar, maar dus in overgrote meerderheid niet. Daar gaat de schadeafhandeling dus ook gewoon door.

de Boer 16 mei 2021 - 17:53

Uw opmerking is aantoonbaar onjuist. Ook binnen het effectgebied van de bevingen heeft er in afgelopen maand nog volledige afwijzing plaatsgevonden, terwijl er sprake was van grote afwijking met de omliggende panden. Indien gewenst kan ik het met u delen. En er zijn diverse locaties, waar de schaderapporten op zich laten wachten terwijl die gedupeerden niet formeel een brief hebben ontvangen dat ze on hold gezet zijn. Dat betekent dat de groep veel groter is dan u aangeeft.

Winschoten 17 mei 2021 - 10:49

En hoe verklaart u de slordigheid m.b.t. het niet versturen van brieven dan? Ik zit al weken te wachten op een brief welke maar niet komt. Dit terwijl er steeds wordt gezegd dat mijn dossier op on hold staat, maar wat en waarom wordt er niet gezegd.

Martin, IMG 18 mei 2021 - 09:47

Wij realiseren ons dat niet iedereen wiens dossier on hold staat een brief heeft ontvangen. We proberen dat de komende dagen recht te zetten.

M 15 mei 2021 - 21:00

Hoi Karel, inderdaad. Vreemd allemaal

de Vries 15 mei 2021 - 21:16

Het probleem is veel groter dan de 2900 of 3400 gevallen. In feite bevestigt de heer Houdijk dat in de uitzending van EenVandaag van vanavond. De genoemde aantallen zijn de zaken die met een brief on hold gezet zijn, maar er zijn veel meer zaken waar men niet tot een besluit komt, terwijl die volgens het IMG niet formeel stilliggen. En kijk naar alles waar al wel een besluit is genomen, maar waar de deskundige zich niet aan het bewijsvermoeden heeft gehouden. Volgens mij moet daar met terugwerkende kracht een correctie plaatsvinden, ook al is bij die besluiten de termijn voor het indienen van bezwaar verstreken. Een sorry van het IMG zou in die gevallen op z'n plaats zijn.

John Franke 15 mei 2021 - 18:49

Als Raadslid in de Gemeente Tynaarlo ben ik heel benieuwd naar de 170 gevallen die "on hold" zijn gezet. Bent u zo iemand? laat het mij weten via john.franke@tynaarlo.nl Dan ga ik er mee aan de slag!

drenthe 17 mei 2021 - 08:26

zie mail

@allen 8 juni 2021 - 16:32

Op 22 juni is er een on line bijeenkomst over de vernieuwde aanpak. Aanmelden kan via aanmelden@schadedoormijbouw.nl. (onderstreept). dit bericht staat op de site. Je moet wel even zoeken. Ik had graag gezien dat iedereen een mail had gekregen dat dit plaatsvind. De communicatie hierover is ver te zoeken.

D. 1 november 2021 - 13:55

Eerste schade ;23 scheuren en boel ontzet. Rapport ontvangen ; €0,0 schade! Is geen beving schade . Maar een heleboel andere reden vanuit IMG/ 10be. Blijven bezwaar schriften schrijven , maar schade blijft 0! 2e dossier ook al aangemaakt ; 17 scheuren erbij sinds maart 2021. Ongelooflijk deze werkwijze . Hele straat flink uitgekeerd en wij…..

Cyrina 4 oktober 2022 - 14:34

Gaswinning veroorzaakt toch bodemdaling, dan is het aantoonbaar dat schade aan een huis ontstaat en in aanmerking komt voor schadevergoeding!

Martin, IMG 11 oktober 2022 - 12:42

Beste Cyrina, schade die is ontstaan en/of verergerd door beweging van de bodem, zoals aardbevingen en bodemdaling of -stijging, als gevolg van mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld of de gasopslag Norg kunt u melden bij het IMG.

marga 24 oktober 2022 - 10:44

Aardbeving met kracht van 1,5 gemeten bij Gronings dorp Wildervank Bij het Groningse dorp Wildervank is gisteravond rond 22.45 uur een aardbeving gemeten. De beving, met een kracht van 1,5, was volgens het KNMI op 3 kilometer diepte. Of de aardbeving tot schade heeft geleid, is nog niet bekend. RTV Noord meldt dat de meeste mensen die de beving hebben gevoeld, uit de directe omgeving van Wildervank en Veendam komen. Een inwoner van Veendam spreekt tegen de omroep van "een doffe dreun", waardoor zijn huis trilde. waarom vallen wij nog steeds niet onder waardedalingspostcodes? ook hier hebben vele veel schade

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.