Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

10 december 2020

Volle omvang schade Groningen steeds duidelijker

485.jpg

Het IMG constateert dat de volle omvang van de schade in Groningen steeds duidelijker wordt. Er zijn in een jaar tijd 45.000 schademeldingen voor huizen en gebouwen binnengekomen. Niet eerder werd er zoveel schade gemeld. Ook is duidelijk dat geestelijk leed voor kinderen en huurders vergoed moet worden.

2020: circa half miljard euro aan schadevergoeding toegekend

Waar eind vorig jaar tussen de 400 tot 500 schademeldingen per week werden gemeld, zijn dat er nu circa 1.000. Het IMG heeft nu ruim het dubbele aan schadevergoedingen voor schade aan woningen uitgekeerd  in vergelijking met 2019. Daar komt de schade voor waardedaling nog bij. Naar verwachting wordt er in 2020 circa 500 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG.

Inhaalslag

Opvallend genoeg komen de schades vooral uit het gebied waar voorheen veel minder schade werd gemeld toen de NAM zelf nog over de vergoedingen ging. Er is sprake van een inhaalslag. Tegelijk zijn er ook delen van Groningen waar de kans op schade juist het grootst is, in de kern van de effectgebieden van bevingen, en er geen of veel minder schade wordt gemeld.

Actief benaderen

“Veel Groningers weten ons te vinden, maar nog niet iedereen. We gaan daarmee aan de slag en actief mensen benaderen waar geen schade is gemeld, maar de kans op schade heel aannemelijk is. Hoe we dat precies gaan doen, zijn we nog mee bezig. We willen ons niet opdringen, maar wel zorgen dat mensen merken dat ze bij ons goed terecht kunnen”, zegt Bas Kortmann in een interview waarin hij vooruitblikt en terugblikt.

Vergoeding immateriele schade ook voor kinderen

Voor komend jaar is de start van de regeling voor immateriële schade (geestelijk leed en verdriet) een belangrijke ontwikkeling. Er wordt eind eerste kwartaal  waarschijnlijk gestart met eerst een beperkte groep. Ook is door het IMG besloten dat minderjarigen, kinderen dus, recht hebben op een persoonlijke vergoeding voor het geestelijk leed veroorzaakt door de bevingen. Hetzelfde geldt voor huurders en voor inwonende meerderjarige kinderen.

Juridisch complex

De uitwerking daarvan is nog gaande. Het is juridisch complex want er is geen voorbeeld in Nederland waar zo grootschalig dergelijk geestelijk leed en verdriet voor kinderen is vergoed. Zeker is wel dat er voor kinderen geen persoonlijke, inhoudelijke beoordeling volgt. Plan is om de immateriële schade van kinderen te bepalen aan de hand van de schadebeoordeling van een van hun ouders. Een kind kan dan in aanmerking komen voor een percentage van dat schadebedrag. Lees hier welke bedragen dat zijn en hoe de regeling er op hoofdlijnen uit komt te zien.

Adviezen in 2021

Het IMG verwacht in 2021 ook op andere wijze de omvang van de schade in Groningen steeds duidelijker te krijgen. Zo wordt rond de jaarwisseling een advies verwacht over het omgaan met de schadekans door diepe bodemdaling en -stijging als gevolg van gaswinning en gasopslag. Daarnaast moet in de praktijk duidelijker worden hoe met zettingen (verzakkingsschade) moet worden omgegaan. We schreven er dit verhaal over.