25 augustus 2020

20 reacties

Regeling voor vergoeding immateriële schade op hoofdlijnen

Het IMG heeft op hoofdlijnen een regeling ontwikkeld voor de vergoeding van immateriële schade, zoals leed en gederfde levensvreugde die veroorzaakt zijn door gaswinning van de NAM. Een eventuele vergoeding wordt per persoon toegekend en kan variëren van € 1.500 tot € 5.000. In zeer uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger uitvallen.

immateriele schade

Persoonlijke regeling voor deel van Groningers

Bodembeweging (zoals aardbevingen) door gaswinning heeft impact op veel Groningers en Drenten. Voor een deel van hen is de impact zo groot, dat zij immateriële schade lijden of geleden hebben die voor vergoeding in aanmerking komt. Het IMG handelt die schade af op basis van het civiele aansprakelijkheidsrecht.

Het IMG heeft gezocht naar een regeling die zo veel mogelijk rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de individuele bewoner, maar die tegelijkertijd laagdrempelig, eenvoudig en snel is. Hoewel de groep die in aanmerking komt beperkt is, zijn de aantallen met waarschijnlijk enkele tienduizenden, alsnog omvangrijk. De regeling voor de vergoeding van immateriële schade zoals het IMG die nu op hoofdlijnen heeft ontwikkeld is uniek in Nederland.

Regeling biedt geen vergoeding overheidsfalen

Groningers en Drenten ervaren ook leed door de wijze waarop de gaswinning en de effecten daarvan zijn aangepakt door de overheid. Bij veel van hen is het vertrouwen in de overheid verloren gegaan. Met de regeling van het IMG wordt dit leed niet gecompenseerd. Of er een vorm van genoegdoening zou moeten komen naar aanleiding van het handelen van de overheid, is aan de politiek. Het IMG handelt de schade af waarvoor de NAM verantwoordelijk kan worden gehouden.

De procedure op hoofdlijnen

Wanneer een aanvraagprocedure wordt gestart, verzamelt het IMG relevante gegevens over iemands persoonlijke situatie. Het IMG beschikt deels zelf over deze gegevens, zoals de omvang van de fysieke schade, de precieze woonlocatie, de duur van de schadeprocedures en de veiligheidsomstandigheden. Dit geeft een eerste indicatie van de omvang van de immateriële schade.

Daarnaast zal een vragenlijst voorgelegd worden die een indicatie geeft van het persoonlijk ervaren leed. Wanneer gewenst zal het ook mogelijk zijn hiervoor een gesprek aan te vragen. Het geheel aan informatie vormt de basis voor een eventuele persoonsaantasting. Dat laatste is volgens de wet nodig voor een aanspraak op vergoeding van immateriële schade.

Vergoedingen IMG

Op basis van gegevens over al deze persoonlijke omstandigheden van de individuele bewoner kan het IMG besluiten dat sprake is van een persoonsaantasting (€ 1.500), een ernstige persoonsaantasting (€ 3.000) of een zeer ernstige persoonsaantasting (€ 5.000). In uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger uitvallen. Deze bedragen zijn in lijn met eerdere uitspraken van rechters en het advies van de Commissie Verheij.

Start begin 2021

De regeling start in het eerste kwartaal 2021 en daarmee later dan de beoogde 1 november 2020. Omwille van zorgvuldigheid is meer tijd nodig om de eerdergenoemde vragenlijst met persoonlijke vragen op te stellen en in een digitale aanvraagprocedure in te bouwen. Ook is er nog tijd nodig voor het nader uitwerken van de regeling. Juist het persoonlijke karakter van de regeling maakt dat er tal van omstandigheden denkbaar zijn om mee te wegen. We kunnen ze niet allemaal voorzien en willen ze ook niet allemaal in regels vatten. Maar we willen er wel op voorbereid zijn. Komende tijd zal ook daar nog veel aandacht aan worden gegeven.

Maatschappelijke organisaties

Over de ontwikkeling van de regeling is intensief gesproken met de maatschappelijke organisaties Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Ook is er overleg geweest met de Tafel Sociaal en Gezondheid van gemeenten. De besprekingen waren niet bedoeld om tot een gezamenlijk product te komen. Dat is ook niet het geval. Het IMG is nu eenmaal verantwoordelijk voor de regeling. De gesprekken zijn wel zeer waardevol geweest. Zo is het opnemen van de persoonlijke vragenlijst in de aanvraagprocedure een belangrijke uitkomst geweest, net als het bieden van helderheid over het verschil tussen het leed veroorzaakt door de NAM en het leed dat samenhangt met het handelen van de overheid.

Reageren

rutte 25 augustus 2020 - 14:29

Waarom 3 categorieën.? Elke Groninger heeft recht op dezelfde vergoeding!

Rutte2 25 augustus 2020 - 15:36

Hoezo, denk je echt dat iedereen dezelfde shit doormaakt. Er zijn mijn inziens wel degelijk verschillen.

rutte 25 augustus 2020 - 14:29

Waarom 3 categorieën.? Elke Groninger heeft recht op dezelfde vergoeding!

saabje96 25 augustus 2020 - 17:01

waarom mogen gemeentes meepraten ; die hebben hun eigen belang en wie zeg dat dat goed is voor de burgers?

saabje96 25 augustus 2020 - 17:01

waarom mogen gemeentes meepraten ; die hebben hun eigen belang en wie zeg dat dat goed is voor de burgers?

Roel 27 augustus 2020 - 15:59

Wat zal de reden zijn om het naar 2021 te tillen? De 2e Kamer verkiezing? Persoonlijk denk ik dat er erg weinig zal worden uitgekeerd!!

G 31 augustus 2020 - 09:14

Hanteer gewoon uitspraak rechter bij 2 toegekende schademeldingen 2500 euro per persoon en elke toegekende schademelding extra 1250 per melding.3x 3750/4x 5000/ enz. Per persoon Niks is eerlijker dan dat want dat staat vast en is controleerbaar.En dan hoef je mensen niet in hokjes te plaatsen want wie zijn jullie om te bepalen welk hokje iemand moet. Ieder mens is anders, iedere schade melding is anders.op deze manier creëer je verdeeldheid. En er komt bij dat de methode van de rechter veel sneller uitvoerbaar is en daardoor niet zorgt voor nog langere wachttijden.En mensen accepteren sneller uitspraak rechter dan dat er weer poppetjes bepalen welk hokje ze moeten. bedenk jullie nog maar goed of jullie methode dus wel zo eerlijk,efficiënt en bijdraagt aan het vertrouwen.

johannes 21 november 2022 - 10:33

mee eens, de rechterlijke uitspraak was ook helder en duidelijk. iedere schade geeft ook weer overlast en angst.

Rien 7 januari 2023 - 00:59

Is deze uitspraak ergens terug te lezen / terug te vinden? Is wellicht handig om te hebben op het moment dat deze immateriële schade wordt afgewezen. Met een gerechtelijke uitspraak zal het wellicht iets makkelijker zijn bezwaar aan te tekenen als iedereen deze uitspraak bijvoegt

Hans, IMG 24 januari 2023 - 17:55

Beste Rien, bedankt voor uw reactie. De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (van 17 december 2019, die door de Hoge Raad in stand is gelaten) hebben wij zeker meegenomen in onze regeling. Maar de uitspraak schrijft niet voor hoe wij immateriële schade moeten vergoeden. Ook geeft het geen oordeel over onze regeling voor immateriële schade. Naast fysieke schade houden we ook rekening met andere factoren, waaronder de locatie, veiligheid en doorlooptijd van de schademelding(en). Daarnaast kunt u ook een vragenlijst invullen waar uw persoonlijke beleving over de gevolgen van de gaswinning centraal staat. Met onze regeling kunnen we ook een vergoeding bieden aan mensen die maar één keer met fysieke schade te maken hebben gehad. Of aan mensen die niet met fysieke schade te maken hebben gehad, maar bijvoorbeeld wel met versterkingsmaatregelen. We denken hiermee een passende regeling te hebben gemaakt. We hebben mogelijkheden gezien voor een meer verfijnde en toch hanteerbare methodiek dan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in zijn uitspraak van 17 december 2019. De wet biedt ons daarvoor de ruimte. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om uw immateriële schade te vorderen via de (burgerlijke) rechter. U moet dan een rechtszaak tegen de NAM starten. Het is niet mogelijk om dan een aanvraag voor de vergoeding van immateriële schade bij ons te doen. Zie voor meer informatie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/toelichting-op-immateriele-schade-in-nederland-voor-groningen

Eric Bergsma 26 februari 2023 - 19:10

Helenaal mee eens met het bovengenoemde. open, eerlijk betrouwbaar en geen wachttijden.

G 31 augustus 2020 - 11:27

En geen vergoeding voor overheidsfalen hebben jullie jezelf voor in de toekomst mee ingedekt. Maar vergeet niet dat de overheid gewoon aandeelhouder is in de gaswinning en dus mede verantwoordelijk voor alle vormen van schade. En juist het overheidsfalen heeft heel veel bijgedragen aan het leed.En dit alles om de schatkist te spekken en dan is dit bedrag maar een fooi.en hiermee komt de overheid er weer mee weg ondanks dat ze samen met shell (nam)eigenaar zijn van het groningerveld. Dus hoe gaan jullie hier mee om.want is de overheid ook niet juridisch gezien mede aansprakelijk voor geleden schade door de overeenkomst die ze hebben met shell (nam)

Rutte2 31 augustus 2020 - 14:53

Waar ik me aan erger is het volgende. Er komt een corona uitbraak (erg genoeg natuurlijk) en binnen 2 a 3 week krijgt het kabinet het voor elkaar om duizenden bedrijven te compenseren met ettelijke miljarden . Maar o wee als wij een paar honderd euro moeten ontvangen voor een scheurtje, dan moet er eerst ettelijke duizenden euro’s aan experts worden betaald voor onderzoek en gaat er bijba 1 jaar overheen. Hoe krom is dat allemaal, hoe kan je dat in godsnaam uitleggen aan de inwoners van Groningen !!!!

G 1 september 2020 - 08:57

Dat kunnen ze niet uitleggen vandaar ook dat immateriële schade door overheidsfalen is uitgesloten omdat daar een heel groot deel van de immateriële schade ligt. Want waar was onze overheid om in te grijpen en zijn burgers te beschermen tegen groot machten als shell. Nee daar moeten eerst vele onderzoeken komen naar wat nu de effecten zijn op de burger zelf. Want zelf hebben ze geen enkel inlevingsvermogen laat staan denkvermogen. Ze blaffen naar de burger en geven poot bij multinationals want uiteindelijk bepalen multinationals hier in nl alles.wij zullen hier in groningen nu eenmaal een verdienmodel blijven voor vele zakenvullers. Dus IMG doe het nu voor 1 keer goed en geef de groningers geen fooi want dat is wat jullie nu doen.wij kunnen gewoon weer onze bek afvegen.

joop 15 september 2020 - 07:03

welke

joop 15 september 2020 - 07:03

welke WOZ waarde wordt dan bepaald

joop 15 september 2020 - 07:03

welke WOZ waarde wordt dan bepaald

Boos 4 januari 2021 - 15:54

Weg met die lakse overheid hier met die miljardensteun Laat den haag maar ff X trillen Dan lullen ze wel anders Respectloos gaan ze met ons om

Boos 4 januari 2021 - 15:54

Weg met die lakse overheid hier met die miljardensteun Laat den haag maar ff X trillen Dan lullen ze wel anders Respectloos gaan ze met ons om

Sivert 9 januari 2021 - 22:21

Het IMG is nu eenmaal verantwoordelijk voor de regeling: dit getuigt niet echt van veel ambitie maar dat zal aan mijn inschatting liggen. Dit ook omdat ik weet dat ook hier de rechter het laatste woord heft

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.