De procedure voor immateriële schade stap voor stap

De procedure voor het aanvragen van een vergoeding voor immateriële schade is nu op hoofdlijnen bekend. Het uitgangspunt van de procedure is: laagdrempelig en digitaal waar mogelijk, en persoonlijker en uitgebreider waar nodig of gewenst. Op deze pagina beschrijven we op hoofdlijnen hoe de procedure eruit komt te zien.

Het IMG helpt gegevens te verzamelen

Volgens de wet heeft iemand alleen in een beperkt aantal gevallen recht op een vergoeding voor immateriële schade. Daarvoor is nodig dat sprake is van een zogenoemde ‘persoonsaantasting’,  die door een aanvrager zelf moet worden aangetoond. Het IMG helpt u daarbij, door de persoonsaantasting af te leiden uit gegevens over uw persoonlijke situatie, waarover het IMG al beschikt. Dit vullen we aan met de resultaten uit een vragenlijst met persoonlijke vragen en, als u dat nodig acht, nog eventuele andere informatie die u wilt meegeven. Zo kan het voorkomen dat gegevens ontbreken, niet correct zijn of onvoldoende aanwezig zijn. Op die manier bepalen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor immateriële schade.

Is dit ook voor u?

We adviseren u om u eerst goed in te lezen op het onderwerp, voordat u een aanvraag tot vergoeding van immateriële schade doet. Dat kunt u doen op deze website, of door er bijvoorbeeld met anderen over te spreken. Dat voorkomt mogelijke teleurstellingen. Meer informatie over de regeling kunt u straks krijgen via steunpunten van het IMG in uw regio, via het (telefonische) Serviceloket, via een zaakbegeleider of bijvoorbeeld via uw gemeente.

De procedure op hoofdlijnen

De aanvraagprocedure komt er op hoofdlijnen als volgt uit te zien (de volgorde van sommige stappen kan nog wel veranderen)

Stap 1: Inschatting maken

Op basis van de informatie op deze website of bijvoorbeeld gesprekken met anderen, maakt u zelf een inschatting of de regeling voor u bedoeld is. Voor de helderheid: u heeft altijd het recht om een aanvraag in te dienen.

Stap 2: Inloggen en starten

U logt in met uw DigiD. U start de aanvraagprocedure.

Stap 3: Gegevens verzamelen

Wij verzamelen gegevens over uw persoonlijke situatie uit onze databanken, zoals gegevens over waar u woont of heeft gewoond, de omvang van eventuele fysieke mijnbouwschade op dat adres en de afhandelingsduur van eventuele schademelding(en) op dat adres. U controleert of onze gegevens correct en volledig zijn.

Stap 4: Persoonlijke impact analyse

Wij stellen u een aantal vragen over onder andere uw persoonlijk welzijn. 

Stap 5: Gesprek

Stap 6: Eventueel wordt een persoonlijk gesprek met u ingepland en dat gesprek wordt vervolgens gevoerd en verwerkt.

Stap 6: Besluit

Na alle informatie in zijn totaliteit te hebben beoordeeld, neemt het IMG een besluit op uw aanvraag. U ontvangt dan in ieder geval een brief met het besluit en een toelichting daarop. We kunnen ons voorstellen dat een brief in bepaalde situaties onvoldoende uitleg biedt. We onderzoeken momenteel hoe we in die situaties gaan communiceren.

Vragen bij deze pagina

Moet iedereen zelf een aanvraag doen?

Moet de procedure digitaal worden doorlopen?

Met wie ga ik in gesprek als ik dat vraag of als dat gevraagd wordt?