De procedure voor immateriële schade stap voor stap

De procedure voor het aanvragen van een vergoeding voor immateriële schade is nu op hoofdlijnen bekend. Het uitgangspunt van de procedure is: laagdrempelig en digitaal waar mogelijk, en persoonlijker en uitgebreider waar nodig of gewenst. Op deze pagina beschrijven we op hoofdlijnen hoe de procedure eruit komt te zien.

Het IMG helpt gegevens te verzamelen

Volgens de wet heeft iemand alleen in een beperkt aantal gevallen recht op een vergoeding voor immateriële schade. Daarvoor is nodig dat sprake is van een zogenoemde ‘persoonsaantasting’,  die door een aanvrager zelf moet worden aangetoond.

Wij helpen u daarbij, door de persoonsaantasting af te leiden uit gegevens over uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld naar de adressen waar u woont of woonde. Maar ook of er sprake is (geweest) van acuut onveilige situaties of dat u te maken heeft (gehad) met de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Daarnaast verzamelen we gegevens over de omvang van erkende fysieke mijnbouwschade en de doorlooptijd van deze procedures. Als er gegevens ontbreken of niet juist zijn, kunt u deze aanpassen. 

U krijgt de mogelijkheid om uw persoonlijke beleving vast te leggen door het invullen van de Persoonlijke Impact Analyse.  Dat is een vragenlijst met vooraf bepaalde vragen. De resultaten uit de Persoonlijke Impact Analyse nemen we mee bij de beoordeling van uw aanvraag.

Op deze manier wordt een totaalbeeld gevormd. Hieruit blijkt of er sprake is van immateriële schade en u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Is dit ook voor u?

We adviseren u om u eerst goed in te lezen op het onderwerp, voordat u een aanvraag tot vergoeding van immateriële schade doet. Dat kunt u doen op deze website, of door er bijvoorbeeld met anderen over te spreken. Dat voorkomt mogelijke teleurstellingen. Meer informatie over de regeling kunt u straks krijgen via steunpunten van het IMG in uw regio, via het (telefonische) Serviceloket, via een zaakbegeleider of bijvoorbeeld via uw gemeente.

De procedure op hoofdlijnen

De aanvraagprocedure komt er op hoofdlijnen als volgt uit te zien (de volgorde van sommige stappen kan nog wel veranderen)

Stap 1: Inschatting maken

Op basis van de informatie op deze website of bijvoorbeeld gesprekken met anderen, maakt u zelf een inschatting of de regeling voor u bedoeld is. Voor de helderheid: u heeft altijd het recht om een aanvraag in te dienen.

Stap 2: Inloggen en starten

U logt in met uw DigiD. U start de aanvraagprocedure.

Stap 3: Gegevens verzamelen

Wij verzamelen gegevens over uw persoonlijke situatie uit onze databanken, zoals gegevens over waar u woont of heeft gewoond, de omvang van eventuele fysieke mijnbouwschade op dat adres en de afhandelingsduur van eventuele schademelding(en) op dat adres. U controleert of onze gegevens correct en volledig zijn.

Stap 4: Persoonlijke impact analyse

Wij stellen u een aantal vragen over onder andere uw persoonlijk welzijn. 

Stap 5: Besluit

Na alle informatie in zijn totaliteit te hebben beoordeeld, neemt het IMG een besluit op uw aanvraag. U ontvangt dan een brief met het besluit en een toelichting daarop.

Vragen bij deze pagina

Moet iedereen zelf een aanvraag doen?

Moet de procedure digitaal worden doorlopen?