7 april 2022

52 reacties

Voortgang afhandeling immateriële schade

Sinds november 2021 is het mogelijk voor inwoners van een groot deel van de gemeente Eemsdelta om vergoeding voor immateriële schade aan te vragen. Er zijn nu 4.784 aanvragen binnengekomen en 806 aanvragen afgehandeld. Gezien het aantal nu lopende aanvragen, wil het IMG eerst meer aanvragen afhandelen, voordat de regeling in de volgende plaatsen start.

Akker Drenthe

Gewijzigde fasering

De start van de openstelling van de regeling voor immateriële schade is opgedeeld in 22 kortere fases. Elke paar weken beoordeelt het IMG of de volgende plaats (of postcodes) kunnen starten. Inwoners krijgen dan een brochure over de regeling in de bus. De regeling is gestart in de gemeente Eemsdelta in plaatsen zoals Loppersum en Appingedam. De start in plaatsen zoals Wagenborgen die gepland stond in maart van dit jaar, wordt nu verschoven naar deze maand (april), Delfzijl verschuift van april naar mei.

Hiermee moet worden voorkomen dat aanvragen binnenkomen, maar eerst op een stapel belanden, wat dan zou leiden tot meer onzekerheid voor aanvragers. Daarom wordt een volgende fase pas gestart als duidelijk is dat de aanvragen ook binnen de beslistermijn afgehandeld kunnen worden.

Huidige voortgang

Er is gekozen voor een gefaseerde start in de kern van het aardbevingsgebied omdat daar de situaties naar verwachting meest ernstig kunnen zijn. Dat blijkt ook uit de afhandeling; tot op heden vindt bij meer dan 94 procent van de aanvragen toekenning van smartengeld plaats, in totaal 2,29 miljoen euro. Uit een eerste, kleinschalige steekproef blijkt dat de aanvraagprocedure op zichzelf gemiddeld een rapportcijfer 7 krijgt.

Versterking

Het IMG weegt bij de beoordeling van immateriële schade diverse omstandigheden mee, zoals de omvang van de schade en of er sprake is van een woning die in het versterkingsprogramma zit. De meeste gegevens zijn al digitaal beschikbaar en worden omwille van eenvoud en snelheid door het IMG verzameld voor een aanvrager.

Maar juist in de gemeente Eemsdelta zijn er relatief veel woningen waar de versterking speelt. De gegevens over de versterking zijn niet altijd voldoende vooraf beschikbaar. De informatie moet daarom vaak door aanvragers zelf worden aangevuld. Het IMG helpt daarbij waar mogelijk. Vervolgens moeten deze documenten ook worden gecontroleerd. Nu was wel voorzien dat er relatief vaak sprake is van een versterkingssituatie in Eemsdelta, maar het verwerken van die gegevens kost alsnog meer tijd dan gedacht. Er wordt gezocht naar manieren om dit verder te vereenvoudigen.

Maatwerk en complexere situaties

Naast de – met het oog op de snelheid van afhandeling - zo veel als mogelijk geautomatiseerde afhandeling van immateriële schade, wordt sinds kort ook de mogelijkheid geboden om de aanvraag op papier in te dienen. Voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, was dit een belangrijke wens. Het kost wel capaciteit om die aanvragen te verwerken.

Het is bij uitzonderlijke situaties mogelijk de aanvraag via een maatwerktraject te laten verlopen in plaats van de standaard procedure. Dat gebeurt bij circa 1 procent van de aanvragen, doorgaans omdat de ernst van de omstandigheden dat vereist. Dit was al eerder voorzien en speelt verder niet mee bij de druk op de capaciteit voor afhandeling.

Reageren

sivert dieters 7 april 2022 - 18:38

onvermogen van uw kant kan leiden tot verval van rechten ....want hoe lang weet iemand zich dit nog vlgs. u adequaat te heugen ......slechte zaak dus ;stel je voor dai instantie als UWV dit zou doen.....

Martin, IMG 11 april 2022 - 12:58

Hallo Sivert, jouw reactie is mij niet helemaal duidelijk. Wat is precies jouw vraag?

patricia 11 april 2022 - 13:01

Kom op Martin, deze reactie kun je wel even links laten liggen omdat ie inderdaad niet uitblinkt in duidelijkheid. Richt je op de vragen die wel op een duidelijke manier gesteld zijn.

Erik 1 november 2022 - 20:30

Hallo ik had immateriële schade aan gevraagd en is afgewezen nu ben ik in bezwaar gegaan maar hoe lang gaat dat duren voor daar een besluit over is je kunt ons toch niet telkens 12 week laten wachten zo duurt het nog jaren voor er duidelijkheid is

Hans, IMG 8 november 2022 - 15:13

Beste Erik, als je een bezwaarschrift op het besluit immateriële schade indient, is de beslistermijn op dit bezwaar voor het IMG 6 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken. Mocht je al langer wachten en hierover is geen contact geweest dan raad ik je aan contact te zoeken met het Serviceloket. Daar kunnen ze namelijk in je dossier kijken. Het Serviceloket is van maandag tot en met zaterdag bereikbaar van 08.00 uur tot 17.30 uur op 0800 - 4444 111.

Turk 7 april 2022 - 19:09

Bij mij staat al weken lang voorbereiden besluit.....terwijl het img de meeste gegevens al voor je heeft ingevuld,Ik vind dit wel apart allemaal. Beslistermijn is bijna voorbij ik durf te wedden dat ik op het laatste moment een email krijg dat de Beslistermijn met 12 week wordt verlengd.

MV 6 september 2022 - 18:16

Bij mij precies het zelfde, is hij toen verlengd?

HH 7 september 2022 - 17:00

Hier precies hetzelfde, familie of vrienden die het later aangevraagd hebben, hebben al bericht binnen zeer korte termijn. En hier staat het al weken op voorbereiden besluit.

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:26

Ik adviseer u hierover te bellen met ons serviceloket via t. 0800 4444111 of contact op te nemen met uw zaakbegeleider. Wellicht kunnen zij meer inzicht geven in de status van uw aanvraag. 

Hennie 25 oktober 2022 - 22:58

Staat er bij mij ook al weken

Hans, IMG 26 oktober 2022 - 13:43

Beste Hennie, we kunnen niet zien wat de voortgang is in uw dossier en of de status klopt. Het beste is om te bellen met ons Serviceloket, op maandag tot en met zaterdag bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer: 0800 4444 111.

groudfunding help mij aub want img doet niets 7 april 2022 - 22:56

groudfunding help mij aub want img doet niets 7 april 2022 - 15:17 ik wacht op de uitslag van het zienswijze rapport na lange tijd onhold gestaan te zijn dus van al vanaf september 2020 dus 1 jaar 1 maand uitstel gevraagd om zienswijze in te dienen door bouwkundige rapport opgemaakt nu 5 maanden later bijna toe tot het ingebreke stellen van het img dus nog 1 maand plus 1 dag en 2 weken mijn waardevermindering komt ook in gevaar door het trage behandeling waarbij als ik ook het img aansprakelijk stel met het zorgvuldigheidbeginsel ze zijn schuldig met het rekken en rekken waarvoor 750 man in dienst zijn schaam jullie allemaal het rapport van 10be waarvan de deskundige gehakt van is gemaakt. dus rechtszaak komt er aan nog 2 maanden alles zal ik claimen met het plakkie rapport van 10 be ik ga tot hoge raad toe

Sjoerdtsje, IMG 15 april 2022 - 15:01

Wat vervelend voor u dat het traject zo lang duurt. Heeft u hierover al contact gehad met uw zaakbegeleider?

zaakbegeleider 15 april 2022 - 16:49

Ik ben er niet en het enige wat ik ben is maar een doorgeefluik. Gr. de 'zaakbegeleider'

Hans, IMG 3 mei 2022 - 15:18

Zaakbegeleiders zijn er als eerste aanspreekpunt voor de aanvrager om te helpen en te ondersteunen bij aanvragen. Als u niet tevreden bent met uw huidige zaakbegeleider dan kunt u verzoeken om een andere zaakbegeleider via het serviceloket. 

N 15 april 2022 - 17:53

Laat je nakijken met je zaakbegeleider, deze functie heeft totaal geen nut, alleen een klankbord voor frustratie. De stress van de mijnbouw gaat al lang niet meer clover de aardbevingen het IMG maakt de hele handel stressvol!

Hans, IMG 3 mei 2022 - 15:20

Naast een eerste aanspreekpunt voor aanvragers is onze zaakbegeleider een belangrijke bron van informatie over de aanvraagprocedure en eventuele problemen. Met de ervaringen in de praktijk van de zaakbegeleider verbeteren wij de dienstverlening daar waar mogelijk.

Interpunctie 8 april 2022 - 08:18

Misschien even punten etc gebruiken. Dan wordt het duidelijker, nu is er niks van te maken, je zou bijna aan de slag kunnen als medewerker bij het IMG.

Re:Taalnazi 8 april 2022 - 15:02

in de emotie doen we allemaal wel eens iets wat wellicht niet helemaal volgens (jouw) interpunctieregels gaat..... Feit blijft 10BE zijn volkomen incompetent, ook in mijn geval, ik wacht al 571 dagen op mijn beslissing; rapport, zienswijze, rapport 2, contra-expertise, hoorzitting, schaderapport 3, bezwaaradviescommissie rapport aan IMG...... Nu nog jurist, en vervolgens uitspraak IMG..... dus nog een dag of 30 te gaan. En ja de in gebreke stelling is inmiddels 6 weken gelede verstuurd en hebben ze bevestigd, dus nog eens €1442 extra erbij. Als ze het nu nog eens laten doorlopen tot midden Juni extra € 250 i...v...m... besluit wat langer duurt dan 2 jaar... kom maar door.... Genoeg puntjes nu?......

Laat maar 13 april 2022 - 16:04

Woon je in Groningen, heb je aardbevingsschade en stap je naar de rechter? Dan ben je vrijwel kansloos. Het IMG heeft de beste advocaten van Nederland Inwoners van Groningen die het oneens zijn met besluiten van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn vrijwel kansloos in zaken tegen het schadeloket in de rechtbank. Advocaten hebben twijfels over de procedure en reppen van een weeffout in het systeem. Een ongelijke strijd in de rechtbank Dat de zaken van burgers tegen het IMG onder het bestuursrecht en niet het civiel recht vallen, heeft te maken met de status van het schadeloket als zelfstandig bestuursorgaan. In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Als burgers het oneens zijn met een beslissing van een bestuursorgaan en bezwaar hebben gemaakt, kunnen ze als het bezwaar is afgewezen een beroep instellen bij de bestuursrechter. Doordat het IMG een zelfstandig bestuursorgaan is, wordt het vertegenwoordigd door advocatenkantoor Pels Rijcken. Dit kantoor uit Den Haag behoort tot de top van Nederland. Het levert ook de landsadvocaat, die de Staat vertegenwoordigt in rechtszaken. Burgers die een beroep instellen bij de bestuursrechter zijn niet verplicht om een jurist in te schakelen. Daardoor is de bestuursrechter laagdrempelig, maar zo kan het ook gebeuren dat een inwoner van Groningen tegenover een van ‘s lands beste advocaten staat.

148 winnaars van het IMG😃🥳 16 april 2022 - 11:04

Dag, bovenstaand is een weergave van een groot artikel het artikel van het Dagblad vh Noorden over het IMG (zaterdag 9 april 2021) . Het schetst een beeld dat het heel lastig is om te winnen van het IMG. Ik wil echter een ander perspectief schetsen op basis van 1 zin uit dat artikel. Er staat dat " van de 289 zaken er 148 zijn afgedaan" . 1 heel klein zinnetje in een groot artikel... Maar wel een heel belangrijk gegeven. Want dat betekent dat er in 148 gevallen het IMG nog VOOR de zitting tegemoet is gekomen aan degene die het beroep heeft aangetekend. In al die gevallen durfde het IMG het niet aan om het tot een zitting te laten komen. Ofwel we hebben 148 winnaars!! Winaars die in bezwaar niet hun recht hebben gekregen, maar door beroep aan te tekenen WEL. Dus lieve mensen wanhoop niet en stap naar de rechter. Het IMG laat zien dat ze heeeeeel veel zaken helemaal niet aan durven te gaan. Ze wijzen af in bezwaar (hun procedure waar hun ziekmakende manipulatieve medewerkers hun werk doen) maar in beroep halen ze bakzeil en keren alsnog uit! Dus verlies de moed niet, wanhoop niet. Maar ga in beroep bij de rechtbank. Vraag voor IMG: kunnen jullie wat info gegeven over deze 148 beroepszaken die zijn afgedaan? Vragen jullie bijvoorbeeld om te tekenen voor geheimhouding bij het 'afdoen' van deze zaken?

Arie 8 april 2022 - 09:53

Goh, verrassend dat deze regeling vertraging op gaat lopen......

GROUDFUNDING u snapt het precies meneer 9 april 2022 - 20:34

U BEGRIJPT PRECIES WAT HIERMEE BEDOELD WORD EN OMDAT U WAARSCHIJNLIJK HET ZELFDE MEEMAAKT DANK U EN DEZE MENEER DIE COMMENTAAR GEEFT NOOIT ONHOLD HEEFT GESTAAN EN DUS EEN WAARSCHIJNLIJK NOG EEN NOOBY IS DUS EEN NOG EEN ONBENUL IS

Verbaasd 13 april 2022 - 10:39

Ik zag en zei dit al weken geleden. Kon je op je klompen aanvoelen dat dit ging gebeuren.

Repelsteeltje 10 april 2022 - 15:45

En nu weer even normaal. Bezwaarschriften worden massaal vooruitgeschoven. Al eerder wees ik op de mogelijke gevolgen voor diverse subsidie aanvragen waarbij de subsidie waardevermeerdering de eerste is die gevaar loopt. Mogelijkerwijs wordt de pot weer gevuld en blijft deze ook na 1 juli beschikbaar. Daarmee zou Vijlbrief dan het probleem van IMG oplossen. We zullen het zien. In aanloop naar de beslissingen op bezwaar is het misschien goed om alle persoonsgegevens op te vragen bij het IMG. Zie hiervoor: --> https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/voorbeeldbrief_inzage.pdf <-- Van belang is dat niet alleen de persoonsgegevens die verwerkt worden gedeeld moeten worden, maar ook eventueel opgenomen telefoongesprekken en correspondentie met derden. Denk daarbij aan deskundigen. Op deze wijze zou je wel eens hele nuttige informatie kunnen vergaren. Informatie moet kosteloos worden verstrekt binnen 1 maand. Er is een redelijk goede standaardbrief die jullie eveneens via de link hierboven zullen kunnen vinden. Let op: je hoeft geen reden voor het informatieverzoek op te geven.

RE: GROUDFUNDING ... en RE: RE taalnazi 11 april 2022 - 07:13

Grappig hoe snel men op de kast te krijgen is hier, zelf wachten wij ook al bijna 2 jaar op afhandeling, met je nooby gel*l. Iedereen vind er wel wat van en wat er ook aan de hand is; normaal articuleren en typen met puntjes etc. Dat is toch niet zo moeiljik, dat is gewoon normaal. Maar dat zal bij sommige mensen wel anders zijn, zal misschien iets met IQ te maken hebben, net als typen met Caps Lock aan. Heeft totaal geen effect.

Taalnazi 14 april 2022 - 21:51

Get a lifie………………….

IQ GET A LIFE..................... 14 april 2022 - 22:38

GEBRUIK JE ZOGENAAMDE IQ DAN BETER EN RICHT JE TOT IMG ALS JE ZO GEWELDIG BENT DAT JE DAN ZEGT 2 JAAR WACHT DAN BEN JE TOCH NIET ZO SLIM ZOALS JE ZELF BEWEERD PUNT OJA HIET HEB JE DE PUNTEN .....................

Geweldig? 15 april 2022 - 05:59

Wie zegt dat er iemand geweldig is, dat maak jij er zelf van. Alles typen in hoofdletters en geen gebruik maken van interpunctie, dat is eerder wel gewoon dom. Dus er is niemand geweldig maar aan jouw reactie(s) te zien, tsja, daar straalt geen slimheid vanaf. Maar dat hoeft jou vast niet verteld te worden, jammer eigenlijk, al die bezuinigingen op de GGD en zorg. Engels kan ook moeilijk zijn hé, maar gelukkig is het jou gelukt om binnen drie kwartier het juiste woord dat je bedoelde op te zoeken in het woordenboek Engels en het juiste woord alsnog goed over te nemen. Knap van je hoor!

IK BEPAAL ZELF 15 april 2022 - 16:33

ZOALS JE ZIET BEPAAL IKZELF WAT IK DOE EN WAT IK TYPE EN U ALS JE DAN ZO GEWELDIG BENT EN INTELLIGENT ZOU IK MAAR JE TIJD MAAR AAN IMG BESTEDEN EN DAAR JE PIJLEN OP RICHTEN

Clown 15 april 2022 - 21:58

Haha, je valt in herhaling. Qua gedrag en met jouw "statement". Mijn tijd is kostbaar en wordt besteed aan datgene dat het beste is, kan IMG zijn of wat anders. Voor jou een vraag en voor mij een weet. Maar aangezien nadenken niet jouw sterkste punt is, is jouw volgende reactie wel weer te voorspellen. Iets met CAPS LOCK en zonder interpunctie. Blijft moeilijk dat Nederlands en het gebruik van zowel IQ als interpunctie. Dat eerste gaat ook lastig als je niet zoveel in de bovenkamer hebt zitten. Succes jongen, op deze manier zal je niet veel verder komen, en dat besef zal wel te laat komen. Of gewoon helemaal niet.

In de wacht. 15 april 2022 - 08:13

IMG= Wachten wachten wachten wachten nog even wachten wachten wachten wachten wachten wachten wachten wachten wachten en nog even wachten wachten wachten wachten wachten wachten wachten wachten wachten wachten en wachten wachten wachten wachten en wachten wachten en dan nog even wachten wachten wachten wachten. Het wordt tijd dat ze stoppen met die bureaucratische gedoe, en doe eens normaal jullie werk.

Roel 22 april 2022 - 16:42

Bovenstaande reacties bewijst maar weer dat de tactiek van het IMG lukt! Divide et Impera; verdeel en heers!!!

Repelsteeltje 22 april 2022 - 21:14

Daar sluit ik mij helemaal bij aan, Roel. Maar gelukkig zitten er ook nog wel andere krenten in de pap.

Jan 3 mei 2022 - 05:58

Wanneer is het hogeland aan de beurt img?

Hans, IMG 10 mei 2022 - 14:24

Hallo Jan, we verwachten dat inwoners van het Hogeland tussen juni en september 2022 een aanvraag kunnen indienen. Je kunt je inschrijven voor de e-mailservice. Dan ontvang je een bericht wanneer je een aanvraag kunt indienen. Op deze pagina kun je er meer over lezen en je inschrijven: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/wanneer-aanvragen

Lies 23 juni 2022 - 21:41

Iedereen die een brief ontvangt voor het doen van een aanvraag immateriële schade, moet toegekend worden. Anders is het dwaling. Kom in opstand allemaal.

Sjoerdtsje, IMG 28 juni 2022 - 08:54

Hallo Lies, deze brief is bedoeld om mensen op de hoogte te stellen van de regeling. Dat betekent niet dat iedereen die deze brief ontvangt automatisch recht heeft op een vergoeding. Als er een aanvraag is ingediend beoordelen we deze op basis van een aantal criteria. Meer hierover lees je op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/beoordeling-aanvraag

Pieter 15 juli 2022 - 17:48

Nou idd. En hoe verkopen ze het dat je partner met de zelfde schade het zelfde huis ed geen vergoeding krijgt en jij wel. En dat mensen in categorie a geen persoonsaantasting toch 1500 euro krijgen. Beetje vreemd

Hans, IMG 21 juli 2022 - 18:14

Beste Pieter, bedankt voor je reactie. We snappen dat dit tot verwarring kan leiden. Daarom leggen we graag uit hoe de beoordeling werkt. We kijken naar twee onderdelen van de aanvraag als we die beoordelen. Ten eerste de feitelijke gegevens (de vier bouwstenen: locatie, veiligheid, totale mijnbouwschade en afhandelduur). Er kan bijvoorbeeld al een verschil ontstaan als de één eigenaar is en de ander niet. Naast die bouwstenen kijken we naar de vragenlijst, de persoonlijke ervaring. Het resultaat van die laatste kan er soms toe leiden dat de uitkomst van de aanvraag anders is, ook binnen een gezin; wel, geen of een hogere vergoeding is mogelijk. We raden daarom ook aan om bij een aanvraag altijd de vragenlijst in te vullen, die kan een eventuele vergoeding alleen positief beïnvloeden.

Jacqueline 7 juli 2022 - 12:17

Hallo, Ik woon inmiddels niet meer in de provincie Groningen, maar heb er vanaf 2009 gewoond altijd en heb meerdere aardbevingen en schade aan mijn woning(en) meegemaakt. Deze zijn ook hersteld. Krijgen alleen inwoners die nu nog woonachtig zijn in de provincie Groningen bericht? Of uiteindelijk als deze zijn afgehandeld ook de mensen die woonachtig waren in de provincie Groningen en sindskort zijn verhuisd. Mvg

Hans, IMG 15 juli 2022 - 15:17

Beste Jacqueline, we hebben met een aantal acties oud-eigenaren geprobeerd te benaderen. Dit is niet voor iedereen gelukt. Was u eigenaar van een woning in de periode tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 dan kunt u mogelijk een aanvraag indienen. Dit doet u op onze website met uw DigiD. Kijkt u ook op de pagina waar alle voorwaarden van de waardedalingsregeling staan: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

Gil 3 september 2022 - 18:17

Dit klopt, mijn man en ik kregen een vergoeding maar mijn meerderjarige kinderen niet terwijl de kinderen erg hebben geleden(huis op de kop voor schadeherstel) tijdens een lastige stage , die heeft ze dus niet gehaald wat studievertraging inhield en waardoor ze het laatste jaar zelf moest betalen. Eerlijk….. dacht het niet.Wij zijn een gezin als de één het moeilijk heeft hebben we dat met elkaar.

Martin, IMG 12 september 2022 - 09:26

Beste Gil, ik kan mij voorstellen dat dit een behoorlijke impact heeft op u en uw gezin. Ik kan uw dossier niet inzien. Als u vragen hebt over uw dossier kunt u ons het allerbeste even bellen via t. 0800 4444 111.

J haan 27 november 2022 - 10:12

Wacht ook al weken voorbereiding besluit. Voor iets wat op feiten wordt besloten...

Hans, IMG 28 november 2022 - 18:14

De termijn om een beslissing op een aanvraag te nemen is twaalf weken. Valt uw aanvraag nog binnen die termijn dan raad ik u aan nog even geduld te hebben. Wacht u al langer en heeft u hierover geen bericht van ons ontvangen, belt u dan het Serviceloket. Het loket is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Brenda dijkman 2 december 2022 - 20:29

Hoelang duurt reactie op zienswijze

Hans, IMG 5 december 2022 - 11:51

Beste Brenda, een standaard termijn valt hierover niet te geven. Dit verschilt per situatie en dossier. Als je over je eigen dossier een vraag hebt, kun je het beste contact opnemen met je zaakbegeleider.

Brenda 21 januari 2023 - 12:55

Ik had begrepen dat je binnen 3 maanden besluit had op zienswijze

Hans, IMG 24 januari 2023 - 18:09

Beste Brenda, het is me niet duidelijk of u een zienswijze bedoelt bij een aanvraag voor vergoeding van fysieke schade of de afhandeling van immateriële schade. Bij fysieke schade is er geen vaste termijn voor het afhandelen een ingediende zienswijze op een adviesrapport, dit verschilt per dossier en is afhankelijk van de inhoud en omvang van die zienswijze. Bij een aanvraag vergoeding immateriële schade kun u bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit. De termijn om een beslissing te nemen op dit bezwaar is 6 weken wat kan worden verlengd met 6 weken. Hebben we dan nog meer tijd nodig om een beslissing te nemen dan verlengen we de termijn in overleg met de aanvrager.

Willeke 1 augustus 2023 - 10:22

je zult ook moeten om de termijn dan nog een keer met 6weken te verlengen. MAAR...wat veel mensen niet weten dat dan de wet DWANGSOM in gaat. Als iedereen dan na die termijn een in gebrekebrief (voorbeelden juridisch loket en via google) sturen dan zal IMG wel wat moeten want iedereen ook nog een bedrag van ruim 1400,00euro betalen en de tijd en moeite voor toch het afdwingen van een besluit zal niet direct gewenst zijn lijkt mij. Ze sturen iedereen een standaardbrief waar de zaken totaal niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ja maar weer bezwaar maken. Nu op brief immateriële schade. Ze hebben nog steeds een oude brief in gebruik. Schijnbaar niet meegekregen dat Van het merendeel van de overige maatregelen is de startdatum bekend. Zo wordt vanaf september bij schades tot zestigduizend euro niet langer gekeken waar de schade vandaan komt. Vanaf september begint het IMG stapsgewijs met een nieuwe werkwijze voor het afhandelen van schades tot zestigduizend euro. Daarbij wordt niet langer gekeken naar waar de schade vandaan komt, maar wordt ervan uitgegaan dat die is veroorzaakt door de gaswinning. Er wordt in die gevallen alleen gekeken hoeveel het kost om de schades te repareren. Mijn rapport met 97 schades staat in brief omvang schades op 0. Ja ik ben vanaf 2007 eigenaar maar in de brief staat geen! eigenaar. dus weer een 0 bij de andere twee ook een nul, dus geen vergoeding. Hoe dit onderzoek heeft plaats gevonden? Diep triest.

Hans, IMG 3 augustus 2023 - 17:35

Beste Willeke, ik begrijp dat u niet tevreden bent en dat er ook onduidelijkheid is. Als u vragen heeft over uw dossier of het besluit wat u op een of meerdere aanvragen heeft gekregen, dan raad ik aan contact met ons Serviceloket op te nemen. Onze collega's kunnen meekijken in uw dossier. Het Serviceloket is van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.