10 december 2020

20 reacties

Volle omvang schade Groningen steeds duidelijker

Het IMG constateert dat de volle omvang van de schade in Groningen steeds duidelijker wordt. Er zijn in een jaar tijd 45.000 schademeldingen voor huizen en gebouwen binnengekomen. Niet eerder werd er zoveel schade gemeld. Ook is duidelijk dat geestelijk leed voor kinderen en huurders vergoed moet worden.

Herstelwerkzaamheden boerderij

2020: circa half miljard euro aan schadevergoeding toegekend

Waar eind vorig jaar tussen de 400 tot 500 schademeldingen per week werden gemeld, zijn dat er nu circa 1.000. Het IMG heeft nu ruim het dubbele aan schadevergoedingen voor schade aan woningen uitgekeerd  in vergelijking met 2019. Daar komt de schade voor waardedaling nog bij. Naar verwachting wordt er in 2020 circa 500 miljoen euro schadevergoeding toegekend door het IMG.

Inhaalslag

Opvallend genoeg komen de schades vooral uit het gebied waar voorheen veel minder schade werd gemeld toen de NAM zelf nog over de vergoedingen ging. Er is sprake van een inhaalslag. Tegelijk zijn er ook delen van Groningen waar de kans op schade juist het grootst is, in de kern van de effectgebieden van bevingen, en er geen of veel minder schade wordt gemeld.

Actief benaderen

“Veel Groningers weten ons te vinden, maar nog niet iedereen. We gaan daarmee aan de slag en actief mensen benaderen waar geen schade is gemeld, maar de kans op schade heel aannemelijk is. Hoe we dat precies gaan doen, zijn we nog mee bezig. We willen ons niet opdringen, maar wel zorgen dat mensen merken dat ze bij ons goed terecht kunnen”, zegt Bas Kortmann in een interview waarin hij vooruitblikt en terugblikt.

Vergoeding immateriele schade ook voor kinderen

Voor komend jaar is de start van de regeling voor immateriële schade (geestelijk leed en verdriet) een belangrijke ontwikkeling. Er wordt eind eerste kwartaal  waarschijnlijk gestart met eerst een beperkte groep. Ook is door het IMG besloten dat minderjarigen, kinderen dus, recht hebben op een persoonlijke vergoeding voor het geestelijk leed veroorzaakt door de bevingen. Hetzelfde geldt voor huurders en voor inwonende meerderjarige kinderen.

Juridisch complex

De uitwerking daarvan is nog gaande. Het is juridisch complex want er is geen voorbeeld in Nederland waar zo grootschalig dergelijk geestelijk leed en verdriet voor kinderen is vergoed. Zeker is wel dat er voor kinderen geen persoonlijke, inhoudelijke beoordeling volgt. Plan is om de immateriële schade van kinderen te bepalen aan de hand van de schadebeoordeling van een van hun ouders. Een kind kan dan in aanmerking komen voor een percentage van dat schadebedrag. Lees hier welke bedragen dat zijn en hoe de regeling er op hoofdlijnen uit komt te zien.

Adviezen in 2021

Het IMG verwacht in 2021 ook op andere wijze de omvang van de schade in Groningen steeds duidelijker te krijgen. Zo wordt rond de jaarwisseling een advies verwacht over het omgaan met de schadekans door diepe bodemdaling en -stijging als gevolg van gaswinning en gasopslag. Daarnaast moet in de praktijk duidelijker worden hoe met zettingen (verzakkingsschade) moet worden omgegaan. We schreven er dit verhaal over.

Reageren

G 10 december 2020 - 08:13

Ook al zou mijn gezin de maximale vergoeding krijgen 13.000 euro zit er nog een gat van 17.000 euro tussen de tcmg en uitspraak rechter . Hoe gaat de tcmg om met dat verschil? Een gulden middenweg.wij van de 17.000 50% minder en tcmg de andere 50 % meer? Dus een totaal van 21500 ipv 30.000? Heel benieuwd hoe de tcmg hier mee omgaat.

Jenny, IMG 14 december 2020 - 11:00

Ik snap uw vraag. Vooropgesteld: de methode is complexe materie en het antwoord geven op uw vraag gaat ons hier niet zo even lukken. We doen dat later uitgebreider op onze site en gaan dan ook in op de vraag die u heeft.

Roel 10 december 2020 - 17:56

Hoge Raad van 19 juli 2019 (ECLI:HR:2019:1278) Indien minimaal 2x fysieke schade aan de woning is vastgesteld, bestaat recht op een vergoeding aan smartengeld. Dat smartengeld bedraagt minimaal € 2.500 per persoon

Jenny, IMG 16 december 2020 - 12:30

Hallo Roel, de methode is complexe materie en het antwoord geven op je vraag gaat ons hier niet zo even lukken. We doen dat later uitgebreider op onze site en gaan dan ook in op de vraag die jij stelt. Voor de op dit moment beschikbare informatie, zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/smartengeldregeling

A Snijder 30 april 2021 - 09:57

Wij hebben t keer fysieke schade aan onze woning gehad.dan bestaat er recht op smartengeld,hoe nu verder?

Jenny, IMG 30 april 2021 - 13:30

Binnen afzienbare tijd wordt het mogelijk een vergoeding voor immateriële schade aan te vragen. Hier leest u hoe ver we zijn met de ontwikkeling van de regeling: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade

G 11 december 2020 - 08:02

Indd Roel. En per schadegeval extra 1250 extra. 3x 3750 4x 5000 enz. In ons geval 6x 2 x 2500 +4 z extra 4x 1250 = 7500 p.p Dit maal 4 personen 4×7500 = 30000 . Dus verschil hoge raad 30000 en tcmg 13000 =17000 verschil. Vind dat een heel groot verschil. Dus tcmg hoe gaan jullie daar mee om

S 11 december 2020 - 10:28

G kun je dat eens uitleggen? Ik begrijp je niet helemaal.

Jan 11 december 2020 - 10:23

De Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan hierover.

G 11 december 2020 - 11:12

De hoge raad heeft hier wel een uitspraak over gedaan maar de nam is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak. De hoge raad heeft uitgesproken dat de diegene die minimaal 2 toegekende schaderapporten heeft recht heeft op 2500 euro immateriële schade vergoeding. Echter zijn er genoeg mensen die meerdere toegekende schade rapporten heeft. Daar hebben ze zich ook over uitgesproken. Dat voor iedere toegekende schademelding na de 2 eerste meldingen per schade rapport 1250 euro extra schade vergoeding hoort te krijgen. Vb u heeft 3 toegekende schade rapporten dan zou u dus 2500 krijgen voor de eerste 2 en voor de derde dus 1250 extra wat het bedrag op 3750 euro immateriële schade vergoeding brengt. Bij 4 schade rapporten dus 2500 +2 × 1250 =5000 p.p enz enz. Echter gaat het wel om schade rapporten met toegekende schades nam cvw a en b schades.en tcmg rapporten met toegekende schades. 7.37 De Hoge Raad geeft de rechter de mogelijkheid om wanneer hij een aantasting in de persoon op andere wijze aanneemt voor een bepaalde categorie, voor die categorie ook aannemelijk te achten dat de schade tenminste een bepaald bedrag is. De Hoge Raad noemt zelf geen bedrag. Over de hoogte van zo'n bedrag kan heel verschillend worden gedacht. De situatie in Groningen is in de Nederlandse rechtspraktijk uniek, zodat geen aanknopingspunt kan worden gevonden in vergelijkbare situaties. In zijn algemeenheid geldt dat in situaties waarin geen sprake is van lichamelijk of geestelijk letsel het smartengeld in Nederland beperkt is. Al met al is naar het oordeel van het hof in dit geval een minimumbedrag van € 2.500,- redelijk. In individuele gevallen kan het bedrag worden verhoogd, bijvoorbeeld wanneer meer dan tweemaal A- of B-schade is vastgesteld (uitgangspunt is dat per extra schadegeval aanspraak bestaat op € 1.250,-), of ten gevolge van de aardbevingen ernstige (psychische) gezondheidsklachten zijn ontstaan of de woning onbewoonbaar is verklaard of langdurig niet bewoond kon worden. 7.38 Wat het bovenstaande betekent voor de vorderingen van eisers zal in hoofdstuk 10 worden uitgewerkt.

Jan 11 december 2020 - 11:30

Het Hof heeft deze uitspraak gedaan en daar is de NAM tegen in gegaan dmv cassatie bij de Hoge Raad. zie onderstaand bericht van de Haan advocaten: In de nieuwsbrief van januari 2020 heeft u kunnen lezen dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 17 december 2019 de NAM heeft veroordeeld tot vergoeding van de immateriële schade door de aardbevingen. In deze brief sturen wij u een update over de ontwikkelingen en de vervolgstappen. Arrest 17 december 2019 In het arrest van 17 december 2019 heeft het hof categorieën opgesteld, waarbij wordt aangesloten bij de vastgestelde fysieke schades. Eigenaren of huurders van een woning waaraan minimaal één keer fysieke schade is vastgesteld, hebben recht op vergoeding van de schade wegens gemist huurgenot. Indien minimaal twee keer fysieke schade aan de woning is vastgesteld, bestaat (ook) recht op een immateriële vergoeding. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Het smartengeld bedraagt minimaal € 2.500,00 per persoon. Per gemelde fysieke schade komt daar nog € 1.250,- bij. Voor de categorieën verwijs ik u naar het arrest: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:10717 De NAM heeft cassatieberoep ingesteld tegen die uitspraak bij de Hoge Raad. Wij verwachten dat de Hoge Raad omstreeks de zomer van 2021 een uitspraak zal doen.

S 11 december 2020 - 13:55

Helder dank je

G 11 december 2020 - 14:44

Maar ook in deze vorm van schade verkiest img uiteraard weer de goedkopere variant ipv de Groningers keer echt goed recht toe te doen.dit wordt straks net zo flop als de waardedaling. Echter daarbij wordt nog een controleerbaar systeem gebruikt x percentage op een bepaalde postcode gebied. Maar met immateriële schade is het maar net hoe img het ziet ,aanvoelt en dus beslist hoeveel iemand krijgt. Terwijl je bij de uitspraak zoals hierboven genoemd een controleerbaar en dus transparant systeem hebt. Meer schade meer toekenning waardoor je dus geen rechtsongelijkheid krijgt. Je zou denken dat ze het toch een keer gaan leren bij img.

Jenny, IMG 21 december 2020 - 15:00

Bij de beoordeling van immateriële schade kijken we bij iedere aanvraag naar dezelfde kenmerken. Juist om elke aanvraag eerlijk en op dezelfde manier te kunnen beoordelen. Zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/beoordeling 

G 27 december 2020 - 18:14

Dus totaal niks begrepen van rapport gronings perspectief 2016/2017 eindrapport. Te lang om door te lezen.laat staan te begrijpen hoe het echt zit met immateriële schade. Deze bouwstenen zijn belachelijk en kunnen door tcmg zo op plek worden gelegd dat de Groningers weer tegen een torenhoge muur oplopen opzoek naar een ingang.

Jenny, IMG 21 december 2020 - 15:00

Deze reactie is verwijderd vanwege kwetsend taalgebruik.

Roel 14 december 2020 - 14:52

(De NAM heeft cassatieberoep ingesteld tegen die uitspraak bij de Hoge Raad. Wij verwachten dat de Hoge Raad omstreeks de zomer van 2021 een uitspraak zal doen.) Misschien is het verstandig de uitspraak van het cassatieberoep af te wachten, de regeling van het IMG is een uitgeklede regeling en worden veel gedupeerden uitgesloten.

Roel 24 december 2020 - 09:41

Hallo Jenny, N.a.v. van de toeslagen ellende wordt door overheids-falen 30.000,00 euro smartengeld uitgekeerd. Verder wordt als er schade is, dat ook nog vergoed. Het lijkt mij wanneer kleur geen issue is, dat ook de Groningers ruimhartig van de smartengeld regeling gebruik kunnen maken. De Groningers mogen er toch van uitgaan dat de overheid niet etnisch profileert.

Piet 25 juli 2022 - 07:00

Goedemorgen Al enige tijd hebben wij imatriele schade ontvangen zou het ook graag oor onze kinderen willen aanvragen .waar kan ik dat doen. Vrgr

Hans, IMG 25 juli 2022 - 15:24

Beste Piet, een vergoeding voor immateriële schade voor kinderen kunt u aanvragen in het eerste kwartaal van 2023. Meer informatie hierover vindt u in ons recente nieuwsbericht hierover: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/start-regeling-immateriele-schade-minderjarigen-begin-2023

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.