Als gevolg van een technische storing is ons telefonisch Serviceloket momenteel niet bereikbaar. Wilt u een acuut onveilige situatie (AOS) melden? Daarvoor kunt u het AOS-formulier op deze website gebruiken. We hopen dat het snel is opgelost.

 

3 november 2020

53 reacties

Veel aanvragen én vragen voor Waardedalingsregeling

Het aantal nieuwe aanvragen voor de Waardedalingsregeling is weer flink toegenomen nu de regeling ook is gestart in de gemeenten Groningen en het Hogeland. Met de aanvragen neemt ook het aantal vragen toe. Hier leest u de 5 meest gestelde vragen bij de aanvraagprocedure mét daarbij de antwoorden.

te koop

1. Wat betekent dat percentage bij ‘Uw bezit’ in de aanvraagprocedure?

Het percentage bij ‘Uw bezit’ wil zeggen dat volgens de gegevens die bij ons beschikbaar zijn u voor dat deel (bijvoorbeeld 50 procent) eigenaar bent van de woning.

Iedere eigenaar moet voor zijn of haar eigen deel waardedaling aanvragen. Dit geldt ook voor fiscaal partners. Het bedrag dat u aan het einde van de procedure bij ‘Controleren’ doorgaans ziet staan, betreft het bedrag dat u krijgt gebaseerd op dit percentage (uw eigendomsdeel).

Let wel, het betreft hier een voorlopige berekening. Bij het besluit wordt definitief duidelijk wat u ontvangt en dat kan ook een lager bedrag blijken te zijn.

2. Bij de aanvraagprocedure zie ik allemaal informatie over mijn woning(en). Wat moet ik doen als er iets niet klopt?

We halen deze gegevens uit diverse bronnen. Soms klopt er iets niet. U kunt deze gegevens daarom zelf aanpassen. Er staat in blauwe tekst ‘verbeter’. Als u daarop klikt, kunt u vrijwel alle gegevens aanpassen zoals ze volgens u zouden moeten zijn. Als u niets wilt aanpassen, kunt u gewoon verdergaan met de aanvraagprocedure.

3. Waarom krijg ik een afwijzing vanuit de Waardedalingsregeling van het IMG als er sprake is van (toekomstige) sloop en nieuwbouw van mijn woning door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)?

Als u een nieuwe woning heeft gekregen of nog krijgt in het kader van het versterkingsprogramma dat de NCG uitvoert, dan zal die woning vrijwel altijd een hogere waarde hebben dan de oude woning. Het IMG moet hiermee rekening houden, omdat het op grond van het schadevergoedingsrecht geen schade mag vergoeden die al is weggenomen of wordt vergoed. Daarom wordt er bij de waardedalingsregeling van uitgegaan dat eigenaren die een nieuwe woning kregen of zullen krijgen uit het versterkingsprogramma geen recht meer hebben op een vergoeding voor waardedaling.

Als de nieuwe woning slechts beperkt tot een meerwaarde heeft geleid, zal het IMG nog kijken of die meerwaarde wel groter is dan de waardedaling zou zijn geweest. Dat berekenen we onder andere op basis van de WOZ-beschikking van de nieuwe woning. Daarbij kan er ook rekening mee gehouden worden als de eigenaar zelf een financiële bijdrage heeft moeten leveren aan de nieuwbouw. Die bijdrage moet dan in mindering worden gebracht op de meerwaarde.

Als de nieuwe woning net is opgeleverd of als de sloop en/of de nieuwbouw nog in uitvoering is, is er nog geen WOZ-beschikking voor die nieuwe woning en is een berekening niet mogelijk. Daarom wijzen we dan de aanvraag af. Wanneer er wel een WOZ-beschikking is voor de nieuwe woning, dan kunt u opnieuw een aanvraag doen.

Overigens is de waarde van nieuwe woningen doorgaans aanzienlijk groter dan de eventuele vergoeding voor waardedaling. De kans is dus doorgaans klein dat er naast het verkrijgen van een nieuwe woning ook vergoeding van waardedaling nodig is.

4. Waarom krijg ik 0 euro terwijl mijn woning in het Waardedalingsgebied staat en op mijn postcode waardedaling wordt vergoed?

Als een woning is gekocht in de periode waarover de waardedaling wordt berekend (tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019) dan heeft de nieuwe eigenaar recht op vergoeding van de waardedaling die is opgetreden vanaf het moment van overdracht van de woning. Het IMG berekent dan wat de waardedaling vanaf dat moment is geweest. Hoe dat wordt berekend, leest u hier.

Soms  is er na aankoop van de woning geen sprake meer van verdere waardedaling. Verondersteld mag worden dat de waardedaling die er was vóór de aankoop, door de koper al verrekend werd in de prijs die voor de woning werd betaald. De verkoper krijgt dan nog wel een vergoeding. De verkoper heeft immers minder voor de woning gekregen dan het geval zou zijn geweest als er geen invloed was geweest van bevingen door gaswinning. U als koper krijgt dan geen vergoeding. U heeft immers minder voor de woning betaald dan het geval zou zijn geweest als er geen invloed was geweest van bevingen door gaswinning.

5. Waarom krijg ik een afwijzing als ik gebruik heb gemaakt van de waarderegeling van de NAM?

Het IMG is op basis van de Tijdelijke wet Groningen niet bevoegd om aanvragen te behandelen waarvoor al een vaststellingsovereenkomst met de NAM is gesloten. De wetgever heeft er nu eenmaal voor gekozen om dergelijke schade niet opnieuw door het IMG te laten beoordelen. Ook is in zo’n vaststellingsovereenkomst getekend voor finale kwijting. Het voorgaande geldt dus ook als u vindt dat de vergoeding van de NAM te weinig is geweest. De aanvraag wordt daarom afgewezen door het IMG.

Reageren

Appingedam 9902 3 november 2020 - 18:24

jullie img proberen nog ff de regeltjes aan te kunnen passen terwijl de regeling heel duidelijk was, en de periode waar het om gaat is vast gesteld Door jullie.. sloop/nieuwbouw staat los van de vergoeding... En jullie doen nu net alsof jullie het eigen portemonnee moeten gaan vergoeden.... regels zijn regels en dat jullie ons een kleine kans geven op waardevermindering en een nieuw huis zouden we accepteren als jullie het van te voren hadden gezegd. Dat is nu niet het geval jullie zijn veel te laat met jullie aanpassingen

Jenny, IMG 6 november 2020 - 18:00

De regels zijn niet aangepast, maar we hebben op onze website inmiddels geprobeerd de vragen die we krijgen, bijvoorbeeld over sloop/ nieuwbouw uitgebreider te beantwoorden. Zie bijvoorbeeld: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/vragen-bij-de-procedure en https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/vragen-bij-de-procedure/bijzondere-situaties

rutte 3 november 2020 - 20:25

en jullie weten dat alang dat jullie fout zitten img! Beetje zielig dat jullie paar uitzendkrachten inhuren bij een callcenter om onze klachten te bespreken... Als het om een paar tientjes ging mochten jullie het houden, maar dit gaat om 30.000 euro en daar moet gewoon sirieus naar gekeken worden... En dat doen jullie niet!!! Omdat jullie geen echte groningers zijn.... stelletje amateurs ik heb goeie advocaat die mij gaat helpen

Jenny, IMG 6 november 2020 - 17:32

We hebben inderdaad weinig nadruk gelegd op de uitzonderingen. Inmiddels staan de voorwaarden voor de Waardedalingsgregeling duidelijker op onze site. https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/vragen-bij-de-procedure/bijzondere-situaties

John 4 november 2020 - 20:27

Geen wonder dat ze jou laten wachten. Op basis van al jouw reacties op deze site was jij bij mij onder aan de stapel terecht gekomen...elke maand weer.

groningen9723 4 november 2020 - 15:28

vreemd wij krijgen afwijzing omdat wij er in de periode dat wij hier wonen geen waardedaling meer geweest zou zijn. Was in de veronderstelling dat iedereen in het postcode gebied eenmalig gecompenseerd zou worden. De regeling wordt mooier voorgespiegeld in de media dan dat deze in de praktijk uitgevoerd wordt. uiteindelijk vang je als inwoner van het risico gebied alsnog bot

Jenny, IMG 6 november 2020 - 17:33

Ik ken uw specifieke situatie niet, maar ik kan me voorstellen dat u teleurgesteld bent dat in uw geval de praktijk niet overeenkomt met wat u gelezen en/of gehoord hebt. Hier leest u alles over de Waardedalingsregeling en de voorwaarden op onze site: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

Pieter 7 november 2020 - 09:24

Ja dacht dat het ging in de periode van 2012 tot 2019. En er bevingen waren geweest op je adres. Heb meerdere schades gehad in die periode. En ook erkend gekregen. En het rare meer schades gehad dan mijn ouders. Nu is mijn waarde natuurlijk achteruit gegaan. Maar krijg niks vergoed en heb het wel ingediend. Betekent nu ook dat ik jullie nergens meer aansprakelijk voor kan stellen .

Jenny, IMG 7 november 2020 - 12:00

Ik weet niet zeker wat u bedoelt met ons 'nergens meer aansprakelijk voor kunnen stellen'. Als u een aanvraag heeft gedaan voor waardedaling, kunt u daarna alsnog ook voor fysieke schade (scheuren in een muur bijvoorbeeld) of immateriële schade een vergoeding aanvragen. Doelde u daar op?

Willem 5 november 2020 - 11:00

Beetje goed de voorwaarden lezen is de meeste mensen vreemd. 9723 risicogebied..al die arme mensen die er wonen. Laat me niet lachen. 9724 niet zeker. Geld maakt mensen hebberig. Zoek je geluk elders.

Willem 5 november 2020 - 11:00

Beetje goed de voorwaarden lezen is de meeste mensen vreemd. 9723 risicogebied..al die arme mensen die er wonen. Laat me niet lachen. 9724 niet zeker. Geld maakt mensen hebberig. Zoek je geluk elders.

Willempie 9 november 2020 - 01:24

Wat klets jij, de postcodes staan vermeld op de site.

Pieter 9951 5 november 2020 - 12:25

Heb precies hetzelfde 9951 BH krijg niks. Mijn ouders 9951 ls krijgen wel vergoeding

Piet hogeland 11 november 2020 - 17:23

Ze hebben iedereen lekker gemaakt. Let wel iedereen door het te verkopen dat iedereen het bedrag krijgt dat per postcode staat. Maar de helft krijgt niks. Prima hoor maar communiceer niet zo positief

S.Ronopawiro 27 februari 2021 - 09:11

Waardevermindering aanvragen .adres Biefkestreek 1 .9649jx muntendam

Anna 25 november 2020 - 18:29

Bij ons net zo, ik heb er recht op, maar krijg vervolgens niks omdat mijn woning niet gedaald zou zijn. Schandalig IMG! Weet iemand of er al gezamenlijk actie wordt ondernomen?

Fred Ottens 4 november 2020 - 15:41

Hoe lang duurt het voor je je uitkering ontvangt?

Jenny, IMG 6 november 2020 - 17:34

Veelal ontvangt u binnen acht weken na aanvraag van waardedaling een besluit en de daarna de mogelijke vergoeding.

Bedumer 4 november 2020 - 17:46

Als je meer interesse had gehad voor het IMG dan alleen voor de uitkering had je kunnen lezen "een termijn van 8 weken'.

Ruben 4 november 2020 - 20:43

Ik probeer de waardedalingsregeling aan te vragen, maar ik kan geen bestanden uploaden. Al via verschillende webbrowsers geprobeerd, maar helaas zonder succes. Is dit een fout in het systeem? Wanneer is dit opgelost?

Jenny, IMG 6 november 2020 - 17:37

Bestanden uploaden in MIjn Dossier om uw aanvraag te onderbouwen zou in vrijwel elke browser moeten kunnen. Als het u nog niet gelukt is, raad ik u aan te belllen met mijn collega's via 0800-4444111. Zij helpen u graag verder.

Annette de Haan 29 december 2020 - 12:23

Ik heb hetzelfde probleem, ik krijg de melding: 'er kan maar één modale dialoog tegelijk actief zijn"?

Willem 5 november 2020 - 11:01

Wat wil je uploaden dan? Is toch niet nodig?

Vraag aan IMG 7 november 2020 - 08:52

Ik heb nu inmiddels meerdere mensen gesproken die sloop/nieuwbouw hebben gehad en daarnaast ook nog de volledige waardedaling hebben ontvangen. Ook mensen waarbij de sloop/nieuwbouw deze maand start hebben nog de volledige waardedaling ontvangen. Is dat niet wat vreemd en onrechtvaardig? Het lijkt alsof er met 2 maten wordt gemeten en dat vergroot de onrust in dit gebied!

Jenny, IMG 21 november 2020 - 15:30

Ik denk dat wij op deze pagina van onze site uw vragen hierover beantwoorden: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/vragen-bij-de-procedure/bijzondere-situaties

Vincent 18 november 2020 - 05:18

Hallo, ik heb een nieuwbouwwoning laten bouwen in 2016 maar het vergoedingsbedrag staat op 0 euro. Dit klopt niet, ik heb gewoon het volle pond moeten betalen aan de aannemer (die geeft geen korting omdat het elders beeft) en de waardedaling komt dus wel degelijk voor mijn rekening. Dus moet ik dat vergoed krijgen lijkt mij. Hoe nu verder?

Martin 19 november 2020 - 12:01

Heb juli 2014 huis gekocht in Beijum maar krijg niets vergoed.....

Ronald 23 november 2022 - 15:36

Huis verkocht in 2015, eerste koper trok zich zelfs terug ivm de aardbevingen. Toentertijd contact gehad ivm dit en nul op het rekest gekregen.

Hans, IMG 23 november 2022 - 17:51

Beste Ronald, het is me niet helemaal duidelijk of je toen een aanvraag voor de waardedalingsregeling hebt gedaan. De regeling wordt op 1 januari 2023 geactualiseerd. Meer informatie vind je op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling

sjaakie 19 november 2020 - 20:02

jullie krijgen gewoon niks snap dat nou eens.... Waarom denk je nou zelf waarom er zoveel klachten zijn over het img....

Vleda 29 november 2020 - 18:11

Wat te doen wanneer het afhandeltermijn van 8 weken verlengd wordt met 12 weken omdat IMG nog bezig is met onderzoek? We hebben de reden gevraagd maar krijgen deze niet te horen. Kunnen we nu ook rentederving per dag claimen?

John 30 november 2020 - 10:14

IMG geeft aan dat ze streven naar 8 weken. Kan per individueel geval oplopen. En hoezo rentederving claimen? Je krijgt toch de wettelijke rente vanaf 1 januari 2019 tot moment uitkering? Bij een bank kun je momenteel alleen maar dromen van zo'n percentage.

Jan 6 januari 2021 - 14:49

Kan ik al voordat ik een brief heb ontvangen van I.M.G een aanvraag doen voor waardevermindering? Ik heb het nl alwel geprobeerd maar er staat nog niets vooraf ingevuld, en als ik het verder in wil invullen loop ik vast op vragen als: verbetering en voeg bewijs toe.

Jan 6 januari 2021 - 14:50

Kan ik al voordat ik een brief heb ontvangen van I.M.G een aanvraag doen voor waardevermindering? Ik heb het nl alwel geprobeerd maar er staat nog niets vooraf ingevuld, en als ik het verder in wil invullen loop ik vast op vragen als: verbetering en voeg bewijs toe.

C. van der Veen 8 januari 2021 - 12:50

Wij hebben onze woning in 2013 verkocht en na een uitgebreide procedure van aanvraag en bezwaar in 2014 uiteindelijk ingestemd met een vergoeding voor waardedaling van onze verkochte woning van € 2.000. Volgens de huidige regeling zouden wij in aanmerking komen voor een bedrag van € 12.000 waar we nu geen aanspraak meer op kunnen maken en ook geen bezwaar meer tegen kunnen indienen. Wij hadden 7 jaar geleden nooit kunnen inzien dat deze verschillen zo groot zouden worden en hadden dat ook niet verwacht. Wij voelen ons heel erg benadeeld en bedrogen. Wat een onrecht en verschil wordt er gemaakt. Wat kunnen wij daar nu nog tegen doen?

Chantal 13 januari 2021 - 20:52

Heel herkenbaar verhaal dit. Zitten in hetzelfde schuitje.

Erika 23 februari 2021 - 22:34

Wij ook..en dreigementen in de vastellingsovereenkomst en herinneringen sturen om te tekenen.. en nu zitten we met de gebakken peren

Gerrie 13 juli 2021 - 20:04

Idem

Hans 48 10 januari 2021 - 12:37

Wij hebben begin september een aanvraag ingediend en daarbij de foute aankoopdatum (1991) van onze woning gecorrigeerd. Het was toen en nu ook nog niet mogelijkheid om je bewijs van het beëindigen van de rechtszaak via St. WAG tegen de NAM met de aanvraag mee te sturen. Tot onze verbazing werd verwerkingstermijn van 8 weken verlengd met 12 weken. Na telefonisch contact met IMG en uitleg dat een en ander langer kon duren, hebben wij in een mail aan het IMG, het bewijs van St. WAG meegestuurd, dat wij de rechtszaak tegen de NAM begin september eenzijdig hebben opgezegd. De reactie van het IMG, per mail was dat het de procedure waarschijnlijk niet zou versnellen. Toen wij een dag voor de kerst bericht kregen van het IMG dachten wij dat de zaak rond was, echter i.p.v. een kerstpakket kregen wij een afwijzing omdat het IMG niet bevoegd is. Inmiddels blijkt uit een rondgang bij kennissen dat er veel meer slachtoffer zijn van deze werkwijze. Had dit niet al in Juli 2020 bekend moeten zijn bij het opstellen van de procedure rond de waardedaling. Kan Jenny of iemand anders ons uitleg geven. Nu moeten wij binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen en wij weten niet eens wat daar in moet staan. Wat een geweldig land is dit toch, met een zorgzame overheid die haar burgers "ruimhartig" helpt.

Saskia 15 januari 2021 - 13:27

Dit kan ook liggen aan de St. WAG (heb ik ook ellende mee en was hun werkwijze meer dan zat). Na opzegging en bevestiging dient de Stichting dit wel aan de rechtbank mede te delen dat u zich terugtrekt uit de procedure! Dit moet vervolgens verwerkt worden bij de rechtbank. Het IMG volgt dit register! In eerste instantie is hier een actie voor de WAG weggelegd maar hoe snel dit gaat........! Daar heb ik een hard hoofd in ook onze aanvraag is mogelijk daarom 12 weken aangehouden!

Karin 21 januari 2021 - 17:22

Hier een zelfde soort verhaal. Kreeg een afwijzing omdat ik geen eigenaar en begunstigde zou zijn van mijn woning waar ik al 23 jaar woon. Ook mijn gegevens stonden niet goed geregistreerd. Dit heb ik aangepast en aankoopbewijs, bewijs van kadaster en verklaring van erfrecht meegezonden (mijn partner mede-eigenaar is overleden). Gebeld met vraag naar onderbouwing van afwijzing omdat ik er niets van snap en welke documenten ze dan nodig zijn. De overigens vriendelijke medewerker vond het ook erg vreemd allemaal en zou het neerleggen bij afdeling die de aanvraag behandeld had. Na 2 dagen teruggebeld door iemand van de afdeling en die kon maar 1 zin uitspreken u moet maar bezwaar indienen. Elke vraag van mijn kant hetzelfde antwoord. Op de vraag welke documenten ze dan willen zien om mijn bezwaar gegrond verklaard te krijgen kreeg ik als antwoord om dezelfde documenten dan maar weer mee te zenden. Dit is toch de wereld op zijn kop. Iemand bij IMG maakt een fout door mijn aanvraag af te wijzen omdat ze bewijsstukken niet goed lezen of niet begrijpen en ik moet maar de bezwaarprocedure volgen. Bedankt voor de behulpzaamheid IMG.

Karin 21 januari 2021 - 17:22

Hier een zelfde soort verhaal. Kreeg een afwijzing omdat ik geen eigenaar en begunstigde zou zijn van mijn woning waar ik al 23 jaar woon. Ook mijn gegevens stonden niet goed geregistreerd. Dit heb ik aangepast en aankoopbewijs, bewijs van kadaster en verklaring van erfrecht meegezonden (mijn partner mede-eigenaar is overleden). Gebeld met vraag naar onderbouwing van afwijzing omdat ik er niets van snap en welke documenten ze dan nodig zijn. De overigens vriendelijke medewerker vond het ook erg vreemd allemaal en zou het neerleggen bij afdeling die de aanvraag behandeld had. Na 2 dagen teruggebeld door iemand van de afdeling en die kon maar 1 zin uitspreken u moet maar bezwaar indienen. Elke vraag van mijn kant hetzelfde antwoord. Op de vraag welke documenten ze dan willen zien om mijn bezwaar gegrond verklaard te krijgen kreeg ik als antwoord om dezelfde documenten dan maar weer mee te zenden. Dit is toch de wereld op zijn kop. Iemand bij IMG maakt een fout door mijn aanvraag af te wijzen omdat ze bewijsstukken niet goed lezen of niet begrijpen en ik moet maar de bezwaarprocedure volgen. Bedankt voor de behulpzaamheid IMG.

Frank 10 maart 2021 - 17:50

Jullie beschuldigen mensen er van dat ze lid zouden zijn van de stichting Wag terwijl zij zich nooit hebben ingeschreven. Hierdoor geven jullie aan dat er uitstel komt van 12 weken. Dat is prima als de reden gegrond is. Bij herhaaldelijk bellen dat ik niet lid ben van de wag . Werd dit stug genegeerd . Toen ik zelf navraag bij de wag heb gedaan of ik eventueel ingeschreven zou staan bij hun , kreeg ik een mail terug van de stichting wag dat ik nergens bij de wag sta ingeschreven. Of zelfs stond. Deze mail heb ik als bewijsstukken mee gestuurd naar de img samen met een mail van de haan advocaten. Waarin hun aangeven dat ik geen gerechtelijke procedure heb lopen tegen de Nam. Nu krijg ik een bericht terug dat ik niet alleen uitgeschreven moet zijn bij de wag maar dat jullie ook zekerheid van de rechtbank moeten hebben dat ik geen gerechtelijke procedure heb lopen . Waarom moet ik mij verdedigen voor iets waar ik geen deel van uitmaakt, ondanks zoveel bewijsstukken. IK BEN GEEN LID VAN DE WAG EN OOK NOOIT GEWEEST. Bah img bah. Pest gedrag na zoveel ellende. Ervaar nu pas zelf hoeveel oneerlijkheid en willekeur er bij jullie speelt.

Hiltje 13 maart 2021 - 20:41

Ik snap dat je boos wordt maar ik zou je adviseren dit niet te doen. Als je geen lid en of ingeschreven bent bij WAG is een bezwaar de kortste weg. Volgens de AWB is het zo dat degene die stelt moet bewijzen. Dus in het bezwaar het IMG vragen om het bewijs van inschrijving bij de WAG te overleggen. Ook de mails van de Haan uploaden in het bezwaar en dan een hoorzitting aanvragen en hierin de zaak nog eens mondeling toelichten. Kan allemaal digitaal.

Harm 6 juli 2021 - 16:38

Tot waneer is dit aan te vragen als ik vragen mag?

Martin, IMG 12 juli 2021 - 14:05

Hoi Harm, de regeling loopt nog steeds. Je kunt dus nog steeds een aanvraag doen. Meer hierover kun je lezen op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling.

I.W. 9934HG Delfzijl 16 september 2021 - 14:28

Ik heb een aanvraag gedaan voor waardedaling . Ik ben afgewezen waarom ? Ik heb dat gedaan wat ze mij aan de telefoon hebben doorgegeven dat Ik het bedrag moest invullen van de waarde anno 2019 en een overlijdensakte moest toevoegen dat heb Ik dus gedaan . Snap er niks van terwijl anderen het bedrag waar ze recht op hebben wel hebben ontvangen . Nu blijkt dat er meerdere weduwes/weduwenaren problemen hebben ondervonden . Ik vind het van de zotte dat dit gebeurd . Kan Ik nog een keer een aanvraag doen . Mvg I.W.

Martin, IMG 28 september 2021 - 10:09

Ik adviseer u om hierover contact te op te nemen met ons serviceloket via t. 0800 - 4444111. Ik kan niet in uw dossier kijken, en daardoor ook geen antwoord geven op uw vragen.

Paul Staal 2 november 2021 - 19:02

er kan maar 1 modale dialoog tegelijk actief zijn, nu kan ik m’n documenten niet uploaden! Heeft u een oplossing?

Martin, IMG 15 november 2021 - 16:37

Hallo Paul, allereerst excuses voor mijn late reactie. Wellicht was er sprake van een korte storing. Is het inmiddels gelukt om een aanvraag te doen? Zo niet, dan adviseer ik je om te bellen met mijn collega's van het serviceloket via t. 0800 - 4444111.

Arnold 2 november 2021 - 20:12

Hier idem dito, ik hoor ook graag!

Martin, IMG 15 november 2021 - 16:40

Hallo Arnold, allereerst excuses voor mijn late reactie. Wellicht was er sprake van een korte storing. Is het inmiddels gelukt om een aanvraag te doen? Zo niet, dan adviseer ik je om te bellen met mijn collega's van het serviceloket via t. 0800 - 4444111.

Har 5 november 2021 - 12:05

Ik ben telefonisch benaderd door het img ivm een bezwaar van ons over het niet toekennen van waardedaling voor ons huis. Ben ik verplicht dit telefonisch toe te lichten, ik wil het graag via e- mail afhandelen. Dan kan ik eventueel gemakkelijker informatie inwinnen.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.