2 maart 2021

54 reacties

Rapport diepe bodemdaling en -stijging gepubliceerd

Kennisinstituten TNO en TU Delft hebben hun rapport opgeleverd over de kans op schade door diepe bodemdaling en -stijging in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Het IMG gaat dit nader bestuderen en bespreken met lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Streven is om april/mei een besluit te nemen over het vervolg.

skyline groningen

Geen directe relatie diepe bodemdaling en schade

Op basis van de studie wordt door de deskundigen van TNO en TU Delft in hun rapport geconcludeerd dat diepe bodemdaling (en -stijging) in de gasopslag Norg en het Groningenveld niet leidt of heeft geleid tot schade aan gebouwen. Lees hier de conclusies.

Geen advies nodig voor beoordelen schade

Aangezien de studie uitwijst dat er geen directe relatie is met het ontstaan van schade door diepe bodemdaling, is er ook geen advies gegeven hoe dan die eventuele schade vast te stellen en te beoordelen bij individuele schademeldingen.

Eerst in gesprek

Het IMG gebruikt de komende weken om met maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van bewoners en met betreffende gemeenten te spreken over het net opgeleverde rapport en de conclusies. Omwille van de doorlooptijd zal het IMG een selectie van organisaties daartoe uitnodigen. Daarbij worden ook openbare, online kennissessies georganiseerd. Het IMG verzamelt op zijn website alle maatschappelijke reacties over hoe met de uitkomsten om te gaan en eventueel technisch inhoudelijk commentaar. Het IMG zal vervolgens deze reacties van een antwoord voorzien.

Proces

  • Publicatie rapport (heden)
  • Reacties en vragen maatschappelijke organisaties (reactietermijn tot 31 maart)
  • Publicatie maatschappelijke inbreng en reactie daarop, als ook het besluit van het IMG (streven april/mei)

Twee specifieke gebieden

Het IMG had het onderzoek gelast nadat de onafhankelijke deskundigen van expertisebureaus die adviseren over individuele schades in de zomer van 2020 zelf hadden geconcludeerd dat er geen schade kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling en -stijging. Er werden tientallen schademeldingen afgewezen. Dit raakt direct twee gebieden in Noordwest Drenthe en Zuidoost Groningen. De gebouwen zijn er niet geraakt door de bevingen in het Groningenveld, maar staan wel in het effectgebied van diepe bodemdaling – en stijging.

De afwijzingen zorgden voor verwarring en onrust. Een panel van juridisch en technisch deskundigen had in januari 2019 juist aangegeven dat ook daar niet kan worden uitgesloten dat er door deze vorm van bodembeweging schade kan ontstaan. Ook in die twee gebieden is daarom het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing. Zodoende werd er tussen januari 2019 en de zomer van 2020 bij circa 700 adressen al wel schadevergoeding toegekend, met een gemiddelde vergoeding van circa 10.500 euro.

Effectgebieden trillingen en diepe bodemdaling

Gebieden 1 en 2 liggen buiten het effectgebied van de zwaarste beving (Huizinge, 16 augustus 2012) en binnen het gebied waar sprake kan zijn van diepe bodemdaling en stijging. Er zijn circa 2.000 schademeldingen gedaan, waarvan er circa 750 zijn afgehandeld.

Schadeafhandeling stilgelegd

Hangende het gevraagde advies van TNO en TU Delft, legde het IMG begin september 2020 de schadeafhandeling stil voor circa 1.250 openstaande schademeldingen in die twee specifieke gebieden. Sindsdien zijn er ook nieuwe schademeldingen bijgekomen. In totaal staan er daardoor nu nog ruim 1.400 schademeldingen open. In het gebied staan in totaal ruim 23.000 woningen.

Onzekerheid

Het IMG is zich ervan bewust dat het stilleggen van de openstaande schademeldingen en de uitkomsten van het nu gepubliceerde rapport onzekerheid meebrengen. Het Instituut kan echter niet zonder meer voorbijgaan aan de aanvankelijke twijfel onder de onafhankelijke deskundigen en de inzichten in het nieuwe, nu opgeleverde rapport van TNO en TU Delft.

Webinars

Samen met het IMG geven deskundigen van TNO en TU Delft deze maand drie webinars (online presentaties) om hun onderzoeksresultaten toe te lichten. Aan elke webinar kunnen maximaal 250 mensen deelnemen. De vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties krijgen hoe dan ook een plek. Wilt u als individuele inwoner deelnemen aan een van deze webinars? Lees hier meer. Een van de webinars wordt als geheel opgenomen en nadien beschikbaar gesteld voor wie niet in de gelegenheid was om het bij te wonen.

Reageren

Henk de Vries 2 maart 2021 - 11:33

Dan neem ik aan dat de mensen die onterecht een vergoeding + subsidie hebben gehad deze gaan terugbetalen?

Martin, IMG 4 maart 2021 - 09:49

Hallo Henk, wanneer een aanvraag is afgerond, is de procedure gesloten. Wij komen geen geld terugvorderen.

h.van de berg 2 maart 2021 - 12:59

het rapport over diepe bodemdaling is helemaal niet te vinden op de img-site! Jammer! Want het is natuurlijk heel interessant hoe een club hooggeleerde theoretici tot de conclusie kunnen komen,dat bodembeweging in de ondergrond niet kan leiden tot bodembeweging in de bovengrond! inmiddels is er een explosieve stijging van het aantal schademeldingen in Westerkwartier en Noordenveld.Nu al 8650 meldingen. Het gaat met zo,n 400 meldingen per maand omhoog. RaRa hoe komt dit toch?????...............

Martin, IMG 4 maart 2021 - 09:51

U kunt het rapport downloaden op deze pagina. Dit kunt u doen onder alinea 'Geen directe relatie diepe bodemdaling en schade'.

Monica 3 maart 2021 - 15:44

zoekt en gij zult vinden. En dat rapport is klip en klaar duidelijk. Wat het altijd al.

h.van de berg 2 maart 2021 - 12:59

het rapport over diepe bodemdaling is helemaal niet te vinden op de img-site! Jammer! Want het is natuurlijk heel interessant hoe een club hooggeleerde theoretici tot de conclusie kunnen komen,dat bodembeweging in de ondergrond niet kan leiden tot bodembeweging in de bovengrond! inmiddels is er een explosieve stijging van het aantal schademeldingen in Westerkwartier en Noordenveld.Nu al 8650 meldingen. Het gaat met zo,n 400 meldingen per maand omhoog. RaRa hoe komt dit toch?????...............

EMD 1 april 2021 - 17:22

De link staat op deze pagina, in de bovenste alinea. Hier dan nog maar een keer: https://api.schadedoormijnbouw.nl/content/TNO%202021%20R10325B%20%20GSCA%20IMG%20Groningen.pdf Wat ik wel mis aan dit rapport is een behoorlijke peer-review.

I 2 maart 2021 - 13:00

Ik moet mij nu bedapperen om netjes te blijven, want jeetje, wat halen jullie het bloed onder de nagels van de groningers vandaan. En Ja, wij staan ook in de wacht en JA er is 1 straat verderop voor over de 10.000den euro's uitgekeerd en NEE wij hebben hier geen "bijzondere vogels" die ons deze schade aanrichten. Walgelijk dat de buren van het uitgekeerde bedrag nu zonnepanelen en bijv een pellet kachel konden aanschaffen. Wij waren al blij geweest met zonnepanelen. Maar om heel eerlijk te zijn had ik ook niet verwacht dat hier positief nieuws uit zou komen, jullie hebben immers nog nooit iets in het voordeel van de Groningers beslist. En dan nog maar niet te spreken over het bedrijf 10BE, wat zijn wij daar met open ogen ingetrapt. Van half 9 tot half 1, in en om de keet gesjouwd en over de 40 schades noteren (weet u wel, door die bijzondere vogelsoort) En dan heb ik het nog niet eens over de veel te persoonlijke vragen en inbreuk op de privacy, BAH!!! En ik ben het eens met bovenstaande reactie, alle mensen met een onterechte uitbetaling gaan terugbetalen? En de pellet kachel van de muur en de zonnepanelen van het dak? Ik weet het antwoord al wel! Ik neem aan dat jullie nog met een fatsoenlijk "bod" over de brug komen! Een paar dorpen verderop wordt er 30,000 euro in een straat uitgekeerd om maar geen stiefkinderen te creëren, ik neem aan dat dat hier ook zo gaat? Ik ben er misselijk van

Martin, IMG 4 maart 2021 - 09:51

Ik snap dat dit vragen oproept. We kunnen op dit moment nog niet zeggen of uw wel of geen schadevergoeding krijgt. Als wij door wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten krijgen, dan moeten wij dat wel serieus nemen. We gaan dit de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met uw aanvraag.

Martin, IMG 4 maart 2021 - 09:54

Ik snap dat dit vragen oproept. We kunnen op dit moment nog niet zeggen of uw wel of geen schadevergoeding krijgt. Als wij door wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten krijgen, dan moeten wij dat wel serieus nemen. We gaan dit de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met uw aanvraag.

swarts 2 maart 2021 - 13:59

Waar ik al bang voor was wordt dus toch werkelijkheid,dat is dus meten met 2 maten .Onze buurman 6meter naast ons krijgt bijna alles vergoed 18 gevallen,wij met 24 gevallen niets.Hoe kan dit wij hebben precies dezelfde schade.Heb hier geen woorden voor dit is toch gewoon persoons discriminatie ,en dat is strafbaar.

Martin, IMG 4 maart 2021 - 09:56

We kunnen op dit moment nog niet zeggen of uw wel of geen schadevergoeding krijgt. Als wij door wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten krijgen, dan moeten wij dat wel serieus nemen. We gaan dit de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met uw aanvraag.

Jan 6 maart 2021 - 12:35

Precies, neem een twee onder 1 kap en dus muur aan muur buren, of geschakeld. De ene buur krijgt een groot bedrag uitgekeerd en valt dus onder de aardbeving schade en de buur die er direct met een binnenmuur er tegen aan zit krijgt niets. terwijl het de zelfde blok is, zelfde stuk grond en de stenen van de buitengevel 1 gevel is. Terwijl wij al nu dik 9 maanden wachten is bij onze aangrenzende buur de schade toegekend en in onze wachttijd worden er nieuwe aanvragen ingediend, opgemaakt, afgehandeld en de schade toegekend plus uitgekeerd. Hoe verklaren jullie dat???

swarts 2 maart 2021 - 13:59

Waar ik al bang voor was wordt dus toch werkelijkheid,dat is dus meten met 2 maten .Onze buurman 6meter naast ons krijgt bijna alles vergoed 18 gevallen,wij met 24 gevallen niets.Hoe kan dit wij hebben precies dezelfde schade.Heb hier geen woorden voor dit is toch gewoon persoons discriminatie ,en dat is strafbaar.

swarts 2 maart 2021 - 14:00

Waar ik al bang voor was wordt dus toch werkelijkheid,dat is dus meten met 2 maten .Onze buurman 6meter naast ons krijgt bijna alles vergoed 18 gevallen,wij met 24 gevallen niets.Hoe kan dit wij hebben precies dezelfde schade.Heb hier geen woorden voor dit is toch gewoon persoons discriminatie ,en dat is strafbaar.

moinca 3 maart 2021 - 15:45

Spreekt je noabers er op aan. Op al die claims uit het randgebied die onzin waren en zijn.

moinca 3 maart 2021 - 15:45

Spreekt je noabers er op aan. Op al die claims uit het randgebied die onzin waren en zijn.

h.van de berg 2 maart 2021 - 13:00

het rapport over diepe bodemdaling is helemaal niet te vinden op de img-site! Jammer! Want het is natuurlijk heel interessant hoe een club hooggeleerde theoretici tot de conclusie kunnen komen,dat bodembeweging in de ondergrond niet kan leiden tot bodembeweging in de bovengrond! inmiddels is er een explosieve stijging van het aantal schademeldingen in Westerkwartier en Noordenveld.Nu al 8650 meldingen. Het gaat met zo,n 400 meldingen per maand omhoog. RaRa hoe komt dit toch?????...............

h.van de berg 2 maart 2021 - 13:01

het rapport over diepe bodemdaling is helemaal niet te vinden op de img-site! Jammer! Want het is natuurlijk heel interessant hoe een club hooggeleerde theoretici tot de conclusie kunnen komen,dat bodembeweging in de ondergrond niet kan leiden tot bodembeweging in de bovengrond! inmiddels is er een explosieve stijging van het aantal schademeldingen in Westerkwartier en Noordenveld.Nu al 8650 meldingen. Het gaat met zo,n 400 meldingen per maand omhoog. RaRa hoe komt dit toch?????...............

H 2 maart 2021 - 14:30

Hier ook door een b10 adviesbureau vergoeding misgelopen. Hij gaf zelfs nog aan bij bepaalde scheuren aan een rollaag dat ik deze wel kon laten repareren en hier wel geld voor loskwam. Uiteindelijk niks vergoed gekregen!!! Lopen nu al bijna 1,5 jaar te wachten op een besluit. Buren en huizen vlak bij ons kregen netjes geld. Goed geregeld allemaal!

Martin, IMG 4 maart 2021 - 09:57

We kunnen op dit moment nog niet zeggen of uw wel of geen schadevergoeding krijgt. Als wij door wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten krijgen, dan moeten wij dat wel serieus nemen. We gaan dit de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met uw aanvraag.

K 2 maart 2021 - 15:22

Ik heb de hoop om een adviesrapport te krijgen al opgegeven. 180 dagen geleden is bij ons de schade opgenomen (AS20545581). In november al meer informatie gevraagd, maar we moesten nog ff geduld hebben. Ik december 2020, januari 2021 en februari ook weer geïnformeerd. " U moet gewoon ff geduld hebben" Zucht :( slechte communicatie

Martin, IMG 4 maart 2021 - 10:00

Ik begrijp uw frustratie. Heeft u hierover al contact opgenomen met uw zaakbegeleider?

M. 2 maart 2021 - 16:35

Heb gehoord dat IMG alle gemeenten heeft geïnformeerd, dag alles wordt stopgezet en dat er niks meer wordt vergoed! Lekker is dat! Ik wacht al tijden op het rapport!

Martin, IMG 4 maart 2021 - 10:01

Dat is vervelend, dat kan ik me goed voorstellen. We gaan het rapport van TNO / TU Delft de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met uw aanvraag.

M. 2 maart 2021 - 16:35

Heb gehoord dat IMG alle gemeenten heeft geïnformeerd, dat alles wordt stopgezet en dat er niks meer wordt vergoed! Lekker is dat! Ik wacht al tijden op het rapport!

D 2 maart 2021 - 17:52

Krijgen nu idd willekeur in de verschillende straten. De ene heeft geluk en krijgt een mooi bedrag en de ander heeft het nakijken. Als nu blijkt dat geld onterecht is uitgekeerd moet men dat terug vorderen...is uiteindelijk belastinggeld en de normaal gesproken wil de belasting ten koste van alles hun geld terug.

Martin, IMG 4 maart 2021 - 10:02

We kunnen op dit moment nog niet zeggen of iemand wel of geen schadevergoeding krijgt. Als wij door wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten krijgen, dan moeten wij dat wel serieus nemen. We gaan dit de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met de aanvragen. Het is wel zo dat wanneer een aanvraag is afgerond, de procedure wordt gesloten. Wij komen geen geld terugvorderen.

img 2 maart 2021 - 19:35

mensen die geen recht hebben op schadevergoeding krijgen het wel uitgekeerd.... En mensen die wel recht erop hebben worden gewoon afgewezen..... Hoe is dit nou mogelijk? ?

Martin, IMG 5 maart 2021 - 16:13

We kunnen op dit moment nog niet zeggen of iemand wel of geen schadevergoeding krijgt. Als wij door wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten krijgen, dan moeten wij dat wel serieus nemen. We gaan dit de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met de aanvragen. Het is wel zo dat wanneer een aanvraag is afgerond, de procedure wordt gesloten. Wij komen geen geld terugvorderen.

Niels 3 maart 2021 - 08:17

Ik zie dat veel mensen vanuit emotie reageren dat de ander iets wel heeft gehad, en zij zelf niet. Dat snap ik best, het voelt erg oneerlijk. Zeker omdat IMG zich tot oudere rapporten went en die heeft laten herzien. De rapporten waar ze naar verwijzen toonden al aan dat bodemdaling geen schade kon veroorzaken. En vervolgens op basis van díe rapporten (met de gewensde uitkomst) een 'onafhankelijk' onderzoek instellen. Jaja.. Was gaan meten en gaan kijken in buurt. Ik heb hier het afgelopen jaar IN huis door de bakstenen heen scheuren van een halve cm breed gekregen. Huis staat er al 60+ jaar, nooit wat mee aan de hand! Sinds een jaar binnen huis op 8 plekken grote scheuren, ook in recent (4 jaar geleden) gestucte muren. Die bleven prima, tot de gasdruk verhoogd werd in Norg. IMG trekt geen lessen uit de recente geschiedenis in de politiek. Jammer en incompetent. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken, wij gaan strijden.

Martin, IMG 5 maart 2021 - 16:14

Hallo Niels, we zagen in de zomer van 2020 dat de deskundigen die adviseren over individuele schademeldingen zelf concludeerden dat er te weinig technisch bewijs was voor schade door mijnbouw door diepe bodemdaling en -stijging. Daardoor werden in de zomer van 2020 tientallen schademeldingen afgewezen. Dat zorgde voor verwarring en onrust. Het IMG besloot daarop een nader advies te vragen aan de kennisinstituten TNO en TU Delft. Dit advies is nu gereed. We kunnen op dit moment nog niet zeggen of iemand wel of geen schadevergoeding krijgt. We gaan dit de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met de aanvragen. Het is wel zo dat wanneer een aanvraag is afgerond, de procedure wordt gesloten. Wij komen geen geld terugvorderen.

Nomko 3 maart 2021 - 08:32

Hier ook hetzelfde... Ik woon in een klein straatje, met beide buren 5 meter van mijn woning af. Precies dezelfde schadegevallen. Ik was een maand later met aangeven van de schades, buren vangen 10.000+ (wat ze ook hebben gebruikt om de schades te herstellen) en wij krijgen niks... Als is bij ons ook voor meer als 5000 aan schade vastgesteld... Bij ons werd alles verweten aan de droogte van 2018. Maar de schade zat er daarvoor al. Daarbij hebben ze door de aanvullende subsidie kunststof kozijnen en andere energiebesparende dingen aan hun huis kunnen laten doen. Dit is voor de mensen die niks krijgen heel zuur en oneerlijk. De "schadespecialisten" hebben duidelijk opdracht van hogerhand gekregen om niks meer toe te kennen. Treurig...

John 3 maart 2021 - 10:00

Hallo, ik heb even snel naar het rapport gekeken en ik verbaas mij echt. 1. Er word onderscheid gemaakt in het wel of niet behandelen van schades en uitkeringen. 2. grensgebied is wazig, want gebied zuidwending is naar mijn beleving een actief gebied waar veel gebeurd onder de grond, laat staan de problemen met laag frequent trillingen.. dit gebeid word niets als zodanig beschreven en al helemaal niet in het het onderzoek tno/tu of ik moet eroverheen hebben gelezen. wij hebben ook schade door wegzakken met scheuren, die nieuw zijn ontstaan. grens gebied? of zitten wij er midden bovenop? ik hoop dat het onderzoek echt wel wat beter word gedaan qua geografie.

Monica 3 maart 2021 - 15:48

kortom, een fors deels van de claim is onterecht ingediend. Heel simpel. De noabers zouden elkaar eens moeten goed moeten aanspreken. iedereen weet wel voorbeelden dat in de randgebieden menigeen het groot onderhoud van het huis heeft gemeld onder schade. scha(n)de

Monica 3 maart 2021 - 15:48

kortom, een fors deels van de claim is onterecht ingediend. Heel simpel. De noabers zouden elkaar eens moeten goed moeten aanspreken. iedereen weet wel voorbeelden dat in de randgebieden menigeen het groot onderhoud van het huis heeft gemeld onder schade. scha(n)de

Jan 3 maart 2021 - 21:10

Aandeelhouder van de NAM of gewoon een betweter? Dat scheuren bij de buren wel vergoed worden voelt als groot onrecht en begrijpelijk dat je vanuit de emotie reageert. Lijkt mij niet echt gepast om hier met het opgestoken vingertje te verkondigen hoe jij denkt dat de wereld in elkaar steekt. 30 jaar geleden tijdens mijn studie werd uitgesloten dat door aardgaswinning aardbevingen zouden ontstaan. Hoe kan het dat de wetenschap er op dat moment zo naast zat. Dit heeft een hoop verdriet en ellende veroorzaakt in Noord Groningen. Nu is er aantoonbare bodembeweging van 2 tot 5 centimeter en zien mensen scheuren ontstaan. Op 30 september is bij ons een nul meting gedaan waarbij circa 40 scheuren zijn geïnventariseerd. Nu staat de tellen inmiddels op 48 scheuren. Ik zou maar wat voorzichtiger zijn met mijn conclusies. Dit dossier is namelijk nog lang niet gesloten.

Anne 4 maart 2021 - 14:35

Amen!!

Mimosa 4 maart 2021 - 14:26

Monica, fijn dat dit geluid ook een keer klinkt. Ik woonde tot voorkort zelf in deze omgeving en weet uit ervaring dat wat jij omschrijft, namelijk groot onderhoud (al dan niet bewust) weg laten zetten onder de noemer schade, inderdaad niet zelden voorkomt. Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld. Natuurlijk moeten gedupeerden ruimschoots gecompenseerd worden, maar wanneer gedegen wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat wat het IMG doet eigenlijk in technische zin kant nog wal raakt, dan is het logisch dat daar een beleidswijziging uit voortvloeit. Hoe zuur dat ook moge zijn als jij naast iemand woont die wel net 20 of 30 duizend euro heeft ontvangen...

Mimosa 4 maart 2021 - 14:26

Monica, fijn dat dit geluid ook een keer klinkt. Ik woonde tot voorkort zelf in deze omgeving en weet uit ervaring dat wat jij omschrijft, namelijk groot onderhoud (al dan niet bewust) weg laten zetten onder de noemer schade, inderdaad niet zelden voorkomt. Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld. Natuurlijk moeten gedupeerden ruimschoots gecompenseerd worden, maar wanneer gedegen wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat wat het IMG doet eigenlijk in technische zin kant nog wal raakt, dan is het logisch dat daar een beleidswijziging uit voortvloeit. Hoe zuur dat ook moge zijn als jij naast iemand woont die wel net 20 of 30 duizend euro heeft ontvangen...

Rr 3 maart 2021 - 22:38

Helft van de straat forse uitkering en de rest krijgt niks. Heel scheef dit. Denk dat ze een deel moeten terug aan de anderen buren die niks krijgen met dezelfde schade.

Martin, IMG 5 maart 2021 - 16:22

We kunnen op dit moment nog niet zeggen of iemand wel of geen schadevergoeding krijgt. Als wij door wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten krijgen, dan moeten wij dat wel serieus nemen. We gaan dit de komende maanden eerst bespreken en kunnen daarna pas echt aangeven hoe we verder gaan met de aanvragen. Wanneer een aanvraag is afgerond, is de procedure gesloten. Wij komen geen geld terugvorderen.

M 6 maart 2021 - 16:25

Die theoretische rapporten serieus nemen? Jullie zouden de praktijk eens serieus bekijken moeten. Sinds de gasopslag Norg als gasballon wordt gebruikt is het aantal schademeldingen geëxplodeerd (om maar in de termen te blijven). Misschien moeten jullie dat eens serieus nemen. In plaats van je kont ervoor weg te draaien. Ben heel benieuwd of de TU Delf of TNO ook een verklaring heeft waar deze schokgolf aan schade dan wel wegkomt? Of werkt zo de omgekeerde bewijslast niet.

Rr 3 maart 2021 - 22:38

Helft van de straat forse uitkering en de rest krijgt niks. Heel scheef dit. Denk dat ze een deel moeten terug aan de anderen buren die niks krijgen met dezelfde schade.

piet 5 maart 2021 - 13:16

smartengeld regeling ook al weer uitgesteld jaa.... Wat een tering zooitje daar bij het IMG

M Meijer 5 maart 2021 - 13:21

Lekker is dit zeg. Mijn ouders wonen in een huis wat verzakt. Kozijnen staan er scheef hierdoor. Zelfs de vloer verzakt. Woning is straks niet meer woonbaar. Maar nee ligt niet aan de gaswinning.

John 10 maart 2021 - 11:47

Waarom heeft TNO wel het gebied Gronings veld en Norg geïnventariseerd en niet de gasbuffer in Zuidwending/Ommelanderwijk? hier gaat de bodem ook aardig te keer en en er zijn al metingen gedaan van 2 a 2,5 cm op jaarbasis.........

John 10 maart 2021 - 11:48

Waarom heeft TNO wel het gebied Gronings veld en Norg geïnventariseerd en niet de gasbuffer in Zuidwending/Ommelanderwijk? hier gaat de bodem ook aardig te keer en en er zijn al metingen gedaan van 2 a 2,5 cm op jaarbasis.........

yvonne 7 april 2021 - 11:54

Dat vraag ik mij idd af. Hier scheuren in en om het huis 2 sept 2020 door gegeven en nu wachten en wachten.. wij willen ook graag verder..

Pieter 12 maart 2021 - 12:06

En wie draait er op voor de schade aan bruggen, vaarwegen, extra pompen die nodig zijn? Immers het water niveau blijft hetzelfde tenzij het kunstmatig wordt aangepast. Heeft TNO/IMG hier een mening over en is dit meegenomen in het onderzoek. Let wel dit is een gevolg wat blijvend is en dus ook als zodanig gecompenseerd moet worden. Of draaien de bewoners er zo meteen voor op via waterschapsheffingen? Worden vaarwegen afgesloten omdat de investeringen om bruggen op hoogte te houden te groot worden?

De Boer 29 maart 2021 - 17:40

Het valt mij op dat vele van u op deze site melding maken van willekeur in de besluiten. Vanuit de zijde van IMG volgt op deze site de standaard reactie: We kunnen op dit moment nog niet zeggen of iemand wel of geen schadevergoeding krijgt en dat wetenschappelijk onderzoek serieus genomen moet worden. Maar dat is geen antwoord op de vraag/opmerking. De vraag die gesteld wordt is waarom er zoveel verschil is tussen besluiten die reeds zijn genomen. De ene aanvrager krijgt alles vergoed en de buurman niks. Hier zou het IMG vanuit haar positie als zelfstandig bestuursorgaan inzicht moeten verschaffen of er sprake is van verschillen. Een overheidsorgaan (en dus ook het IMG) moet er voor zorgen dat er geen sprake is van willekeur, maar dat alle besluiten navolgbaar zijn en dat er sprake is van behoorlijk bestuur. Eén van de beginselen van behoorlijk bestuur is het gelijkheidsbeginsel. Dit beginsel verplicht het IMG om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Voor de reeds genomen besluiten doet de door u gedane verwijzing naar nieuw wetenschappelijk onderzoek niet ter zake. Wanneer dit onderzoek leidt tot voortschrijdend inzicht kan dit op termijn wellicht tot andere besluiten leiden, maar daarmee kun je niet met terugwerkende kracht verschillen in besluiten verdedigen. Zoals hiervoor genoemd gaat het er om dat het IMG er zorg voor draagt dat iedereen gelijk wordt behandeld. Gelet op de vele reacties twijfelen wij hieraan en blijkbaar de anderen ook. Het zou goed zijn als het IMG op deze site daarover duidelijkheid zou verschaffen. Tot op heden komt daar weinig inzicht in, daarom hebben wij een WOB-verzoek gedaan. Wij vragen in dit WOB verzoek aan het IMG om duidelijk te maken wat bij hun bekend is over de verschillen in de beoordeling van de schades door de verschillende deskundigen. Helaas moeten wij constateren dat de wettelijke termijn voor het aanleveren van deze informatie door het IMG wordt overschreden. Dat sterkt ons in de gedachte dat het IMG hier iets te verbergen heeft.

Martin, IMG 31 maart 2021 - 15:58

Wij hebben niets te verbergen, maar het klopt grotendeels wat u zegt. De laatste maanden wijkt ongeveer 10 tot 15 % van alle adviesrapporten van de deskundigenbureaus af van eerdere adviezen van aanvragen in de directe omgeving met vergelijkbare omstandigheden (zelfde soort gebouw, zelfde soort schade). Die afwijkingen worden steeds meer zichtbaar door de grote aantallen afgehandelde schademeldingen. Er lijkt dus een gebrek aan eenduidigheid te zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat meerdere buren in een straat schades vergoed kregen, maar dat in een recent adviesrapport in dezelfde straat geen enkele schade als mijnbouwschade wordt erkend, of juist andersom. Bij deze adviesrapporten valt het extra op, omdat het verschil zo groot is: geen of juist veel vergoeding. We gaan nu eerst onderzoeken hoe we met de verschillen in advisering om moeten gaan. Hier komen we op eind april op terug.

Laura 31 maart 2021 - 18:08

Martin, het zijn de randgebieden, maar nu ook de gebieden die een lage kans hebben op enige schade Norg, Winschoten. Wat brengt dit nog meer....

aan iedereen 22 april 2021 - 12:24

Waarom krijgen sommigen geen reactie op hun vragen in deze discussie? Gisteren een uitzending gezien op TV van de Hofbar. Schokkend wat ik hier weer hoorde. Komt er nu pas in het najaar een vergadering over in de kamer? dus weer uitstel? Dit kan toch niet waar zijn! IMG graag een reactie want dit is voor iedereen van belang! Kijk deze uitzending maar eens terug. Nog meer onrust.....en onduidelijkheid.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.