29 december 2020

82 reacties

IMG: nader advies diepe bodemdaling en -stijging nodig

Het IMG heeft de TU Delft en TNO gevraagd om nader advies over de kans op schade door diepe bodemdaling en -stijging, veroorzaakt door de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg. In afwachting van dat advies worden er in een specifiek deel van Groningen en Drenthe voorlopig geen besluiten genomen over nu circa 1.250 schademeldingen.

scheur in een muur

<Update 29 december 2020> 

Begin volgend jaar duidelijkheid over nader advies diepe bodemdaling en -stijging

Het advies over de kans op schade door diepe bodemdaling en -stijging, veroorzaakt door de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg wordt begin volgend jaar opgeleverd door TNO en TU Delft.

In afwachting van dat advies blijft de situatie in het specifieke deel van Groningen en Drenthe waar dit advies over gaat zoals deze sinds 31 augustus 2020 was. Er worden in het gebied voorlopig geen besluiten genomen over schademeldingen en er worden er tijdelijk geen nieuwe schade-opnames gepland.

 

Aanleiding van het nadere advies

Aanleiding voor de maatregelen vormen meerdere signalen. Zo nam het aantal afwijzingen van dossiers de afgelopen maanden toe in een specifiek gebied. Een gebied waar geen schade kan zijn ontstaan door aardbevingen, maar waar wel diepe bodemdaling en -stijging plaatsvond. Die afwijzingen leiden tot vragen en onrust onder schademelders.

Aan de basis van deze afwijzende besluiten lagen adviezen van onafhankelijke deskundigen in individuele gevallen. Zij hebben in die dossiers geadviseerd de aanvraag af te wijzen omdat er geen schade door trillingen kan zijn veroorzaakt, maar volgens hen ook bodemdaling- en stijging niet relevant was voor het ontstaan van de schade. In die gevallen had de schade een autonome oorzaak, aldus de deskundigen.

Uniforme afhandeling

Het IMG wil nu, voordat het meer afwijzende besluiten over dit soort schademeldingen neemt, eerst meer zekerheid. Vooral ook om een uniforme afhandeling van grotere aantallen te waarborgen. De TU Delft en TNO zijn daarom gevraagd nader advies uit te brengen over de kans op schade door diepe bodemdaling en -stijging voor zowel het Groningenveld als de gasopslag Norg. Naar verwachting zal het opstellen van dat nadere advies enkele maanden in beslag nemen.

Het specifieke gebied

Het gaat om de volgende gebieden: bij ‘1’ gaat het om het gebied dat buiten de onderste rode cirkel ligt (effectgebied beving van Huizinge augustus 2012), maar binnen het groene deel (effectgebied bodemdaling en -stijging gasopslag Norg). Bij ‘2’ gaat het om het gebied dat buiten diezelfde onderste rode cirkel ligt, maar binnen het groen deel (effectgebied bodemdaling en -stijging Groningenveld). Download de kaart hier als pdf.

Afhandeling tot nu toe

Sinds 19 maart 2018 zijn er ruim 700 schademeldingen afgehandeld in die twee gebieden samen door het IMG (en zijn voorganger de TCMG). Er werd bij 661 schademeldingen vergoeding toegekend en bij 57 schademeldingen geen vergoeding. Meer dan de helft van de afwijzingen vond in de laatste twee maanden plaats. Er staan nu nog ruim 1.250 schademeldingen open.

Komende maanden

In afwachting van het nader advies worden er geen besluiten genomen op die 1.250 openstaande schademeldingen. Ook worden er tijdelijk geen nieuwe schade-opnames gepland. De reeds geplande schade-opnames gaan door en adviesrapporten die in de maak zijn, worden afgerond.

Nieuwe inzichten

Het IMG begrijpt dat het afwachten van het advies van de TU Delft en TNO en de gevolgen die het IMG daar aan kan verbinden, voor de betrokken schademelders een periode van onzekerheid betekent. Tegelijk kan het IMG zijn ogen niet sluiten voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het IMG vindt het daarom van belang dat dit nu diepgaand wordt uitgezocht. Als semi-rechtelijke instantie heeft het de opdracht rechtvaardig besluiten te nemen overeenkomstig het bestuursrecht en het burgerlijk recht. Het kan betekenen dat aanvragen anders beoordeeld worden dan in een periode daarvoor gebeurde als gevolg van voortschrijdend inzicht.

Reageren

Henk 31 augustus 2020 - 13:34

Ik snap hier weer helemaal niks van, wat een vage uitleg en dito plaatje. kom op zeg!

Gea 1 september 2020 - 07:25

Even het kaartje goed bestuderen, dan is het duidelijk. Alleen de kleur groen wordt niet echt duidelijk aangegeven.

G 1 september 2020 - 09:44

De kleur groen lijkt eerder geel

Lammert 1 september 2020 - 21:49

niet als je in de buurt woont van die grens

Jenny, IMG 3 september 2020 - 13:30

Als u binnen de groep valt waar voorlopig geen besluit wordt genomen in afwachting van het onderzoek, dan ontvangt u hierover komende week een brief van ons met meer informatie.

Lammert 1 september 2020 - 21:49

niet als je in de buurt woont van die grens

Laura smit 2 februari 2021 - 15:02

Wanneer wordt het advies verwacht? Begin dit jaar is nogal ruim? Is er al een concreter antwoord?

Drent 31 augustus 2020 - 13:53

Een hoop bla bla bla. Geef ons nu maar eerst informatie over de aanvraag van de Waardedalingsregeling, maar daar hoor je niks over.

Jenny, IMG 3 september 2020 - 11:15

Als u woningeigenaar bent in de gemeente Loppersum of in de gemeente Appingedam, dan ontvangt u deze week meer informatie over de waardedalingsregeling.  

Mh 31 augustus 2020 - 14:57

Weer erg duidelijk..laten ze eerst maar de mensen persoonlijk berichten waar het om gaat en dan pas online zetten(RTV Noord) wij weten nu niet of wij bij die groep horen of niet, schade is hier 2 weken geleden opgenomen en wachten op het rapport. Maar nergens in mijn dossier of per mail word hierover iets vermeld.

Jenny, IMG 3 september 2020 - 13:15

Als u binnen de groep valt waar voorlopig geen besluit wordt genomen in afwachting van het onderzoek, dan ontvangt u hierover komende week een brief van ons met meer informatie.

Alie 31 augustus 2020 - 16:05

Hier vandaag 6 week geleden, en ook nog niks gehoord!!

Lammert 31 augustus 2020 - 19:32

Zeer onduidelijk dit. Welke ?ONDERSTE? rode circel? Waarom laten jullie niet gewoon duidelijk zien? Graag een kaart met meer duidelijkheid, en een kaart waarop een oude man ook kan zien wat er op staat!

Jenny, IMG 3 september 2020 - 13:15

We hebben nu de mogelijkheid toegevoegd de kaart als pdf te downloaden. Mogelijk dat het onduidelijk blijft. Laat dat dan vooral even weten.

Gea 4 september 2020 - 12:22

Hier is de kaart niet als pdf te downloaden

Frank 1 september 2020 - 18:41

Zoals ik het lees gaat het om specifieke gebieden die betreffen het 'groene' gebied waar 1 en 2 staat ONDER de rode lijn. De plaatsnamen staan daar weliswaar heel klein aangegeven, maar een vergrootglas wil nog wel helpen.

Peter 31 augustus 2020 - 20:27

Helemaal eens met de reacties. Tis totaal niet duidelijk om welk gebied het gaat. En die kaart? Omg,wat onduidelijk

G 1 september 2020 - 07:09

De zoveelste keer dat de regels tijdens het proces aangepast worden , geef duidelijkheid aan de voorkant . Hoe kan het toch dat de Groningers weer in de “kou” gezet worden. Toevallig.... weer een aardbeving ...vanochtend , kom over de brug en geef de Groningers een stuk “ warmte” terug..

Gea 1 september 2020 - 07:29

Het zou idd duidelijk zijn om welke 1250 meldingen het nu zou gaan en de bewoners daarvan middels brief op de hoogte te stellen. Of in ieder geval dat te vermelden in het digitaal dossier . Dan de opnames die al zijn geweest de afgelopen tijd en de adviesrapporten die in de maak zijn worden afgehandeld lees ik in bovenstaande tekst. Wat mag ik me daar bij voorstellen, dat deze volledig worden afgehandeld, incl besluit ?

Jenny, IMG 3 september 2020 - 13:30

Als u binnen de groep valt waar voorlopig geen besluit wordt genomen in afwachting van het onderzoek, dan ontvangt u hierover komende week een brief van ons met meer informatie.

Jeep Alkema 4 juni 2021 - 13:39

Tegenstrijdige informatie gekregen na telefonisch contact en ook geen brief ontvangen. Men blijkt het bij het IMG ook niet meer te weten. Vorig jaar november schade gemeld en in februari opname maar daarna niets meer gehoord

Gea 1 september 2020 - 07:29

Het zou idd duidelijk zijn om welke 1250 meldingen het nu zou gaan en de bewoners daarvan middels brief op de hoogte te stellen. Of in ieder geval dat te vermelden in het digitaal dossier . Dan de opnames die al zijn geweest de afgelopen tijd en de adviesrapporten die in de maak zijn worden afgehandeld lees ik in bovenstaande tekst. Wat mag ik me daar bij voorstellen, dat deze volledig worden afgehandeld, incl besluit ?

Nicole 1 september 2020 - 07:39

Precies dat vraag ik mij ook af. Bij ons is het al ruime tijd afgehandeld maar bij buren ligt er net een adviesrapport.

Jenny, IMG 3 september 2020 - 13:30

Als uw buren binnen de groep vallen waar voorlopig geen besluit wordt genomen in afwachting van het onderzoek, dan ontvangen zij hierover komende week een brief van ons met meer informatie.

W. 1 september 2020 - 07:34

Als er al een adviesrapport ligt, wordt daarover nog wel een besluit genomen

Jenny, IMG 3 september 2020 - 13:28

Nee, er worden voorlopig geen besluiten genomen over adviesrapporten in de gebieden 1 en 2.

Gea 1 september 2020 - 09:33

Volgens mij ligt het eraan waar je woont in het gebied.

Gerard 1 september 2020 - 14:35

Lekker duidelijk. Ook het kaartje. Gaat weer prima zo! (Not)

Lammert 1 september 2020 - 21:40

Je kunt wel een reactie achterlaten, maar volgens mij wordt er helemaal niks mee gedaan. Niet dat ik dat van de TCMG/IMG had verwacht, maar het zou wel fijn zijn als jullie iets met bovenstaand commentaar doen...

Lammert 1 september 2020 - 21:47

Je kunt wel een reactie achterlaten, maar volgens mij wordt er helemaal niks mee gedaan. Niet dat ik dat van de TCMG/IMG had verwacht, maar het zou wel fijn zijn als jullie iets met bovenstaand commentaar doen...

Jenny, IMG 3 september 2020 - 13:26

We waren inderdaad wat laat met reageren. Ik hoop dat u nu wel antwoord hebt op uw vraag. Als u nog iets wilt weten dan horen we u graag.

Rob 2 september 2020 - 06:31

Op welke literatuur en onderzoeken doelt jullie woordvoerder hier op Radio Noord (13.03) En wat heeft het SODM en de TU Delft hier dan over gezegd? Welke deskundigen wijzen dergelijke schade af? https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20701/Oetse-op-Noord/aflevering/34582

Jenny, IMG 3 september 2020 - 14:45

Hier leest u er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/publicaties-diepe-bodemdaling-en-stijging

M 2 september 2020 - 16:43

De onafhankelijke deskundigen hebben in recente dossiers, sinds juli 2020, steeds vaker geadviseerd de aanvraag af te wijzen omdat er geen schade door trillingen kan zijn veroorzaakt, maar volgens hen ook bodemdaling- en stijging niet relevant was voor het ontstaan van de schade. In die gevallen had de schade een uitsluitend andere oorzaak dan bodembeweging door gaswinning of gasopslag. Het onderzoek bij de TU delft is niet meer nodig, de "onafhankelijke" schadeexpert weet al hoe het zit.

Jenny, IMG 3 september 2020 - 12:49

Het klopt dat de deskundigen hun advies baseren op eerder verschenen publicaties. Het IMG wil echter eerst meer zekerheid. Vooral ook om een uniforme afhandeling van grotere aantallen te waarborgen. Vandaar het verzoek aan TNO en de TU Delft.

M 3 september 2020 - 15:42

Die publicaties zij er al langer, ook voordat er besloten is de omgekeerde bewijslast 6km rond de gasopslag van norg door te voeren.

TW 2 september 2020 - 17:42

Kort samengevat, als men de bodem bij Langelo beschouwd als een ballon, die af en toe een stukje wordt opgeblazen en weer leeg gelaten, zijn de scheuren aan de oppervlakte NIET afkomstig van het oppompen en leeg laten lopen? Nou, als ik een ballon insmeer met nat gips, en de ballon iets op blaas, drie keer raden waar de scheuren in het gips dan door veroorzaakt worden? Dat is toch geen rocket science?

Jenny, IMG 3 september 2020 - 12:50

We laten het oordeel hierover graag over aan TNO en de TU Delft.

Jan 3 september 2020 - 15:32

Wel mooi allemaal dat er ineens gekeken word naar wie er nu wel of geen recht op hebben. Alleen zijn er diverse besluiten al afgehandeld en uitbetaald. Dus bijvoorbeeld hebben bewoners een fiks bedrag ontvangen vanwege mijnbouwschade en nu zouden de aangrenzende buren door deze bepaling (wat men al in een veel eerder stadia had moeten constateren) er niet onder vallen. Beetje krom. En dan gaan jullie metingen doen waar de rode lijn loopt en de 1 valt net er binnen en de andere er net buiten?

Jenny, IMG 4 september 2020 - 16:15

Het punt dat u schetst, onderkennen wij ook. Niettemin kunnen we de ogen niet sluiten voor nieuwe inzichten. Het nadere advies dat we hebben gevraagd gaat niet zozeer over de ligging van de rode lijn (effectgebied beving Huizinge) maar over de kans op schade door bodemdaling/stijging als gevolg van gasopslag. Daarbij wordt niet betwist dat die bodem beweegt maar vooral gevraagd om duidelijkheid of en hoe dat schade aan huizen kan veroorzaken.

J,Jansen 4 september 2020 - 16:03

De verwijzing(met de rode lijn) naar het "effectgebied beving Huizing (2012) is inderdaad totale onzin. De schade aan huizen door de mijnbouwactiviteiten in de UGS Norg wordt veroorzaakt door cyclische bodembeweging (door het continu en doorlopend injecteren en oppompen van gas door de Nam.Bodembeweging geeft schade aan huizen. Zeker aan oudere woningen met geen of een slechte fundering.Het aangevraagde onderzoek bij T.U.Delft en TNO, is puur vertragingstactiek.Sinds 2015 melden mensen schade bij de UGS Norg. Toen kreeg de Nam nl. van voormalig minister Kamp om er 7 miljard kuub in te gaan pompen en de werkdrukken te verruimen. Intussen ontploffen de aantallen schademeldingen: in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld gaan we al richting 5000 meldingen. Ra ra hoe kan dat ? In Groningen is 10-tallen jaren ontkent, dat bodembeweging ( daar dus: bodemdaling) tot schade aan huizen kon leiden. Gaat de IMG in de voetsporen van de Nam treden en zich -tegen beter weten in- nu even zich rustig afvragen of bodembeweging leidt tot mijnbouwschade? Het is te gek voor woorden!!

M 3 september 2020 - 16:14

Er is momentee 57 van de ruim 700 meldingen afgekeurd in de gebieden 1 & 2 dat is 8%. In 92% van de gevallen is er dus terecht uitgekeerd volgens de experts. Dan lijkt mij het raar om nu te zeggen het komt niet van de bodemdaling! Het lijkt mij dan ook meer een manier om onder het uitkeren van schade uit te komen.

Jenny, IMG 4 september 2020 - 14:15

Het klopt dat deskundigen het IMG nu anders adviseren dan voorheen. Daarom ook wacht het IMG met besluiten nemen en heeft het TNO en de TU Delft om advies gevraagd.

M 4 september 2020 - 15:33

Dus als ik een adviesrapport heb liggen waarin de schade expert en zijn controle schade expert aangeven dat het niet uit te sluiten is dat de onstane schade door de mijnbouw komt kan ik er vanuit gaan dat het img deze straks alsnog gewoon vergoed, of wordt er op het moment gezocht naar een mogelijkheid om hier onderuit te komen. Immers is er al lang een onderzoek geweest naar bodembeweging en is er een gebied van 6km rond de gasopslag een omgekeerde bewijslast opgelegd.

Jenny, IMG 10 september 2020 - 16:30

Ik snap dat het vervelend is, maar er worden voorlopig geen besluiten genomen over adviesrapporten in de gebieden 1 en 2. 

G 30 december 2020 - 02:17

En kunnen deze deskundigen met 100% zekerheid (bewijzen) schade door het bewegen van de bodem door mijnbouw uitsluiten. En dan dus alle vormen van beweging. Want vergeet niet de bevingen en andere vorm van bodembeweging rond de zoutcarvernes. En Laat dat nou net in regio 2 te sprake zijn. Zie extra toezicht sodm na die bevingen. Of de lekende carvernes elders. Of kijk eens naar de effecten elders in het land bij dit soort carvernes dan zie je vergelijkbaar schadebeeld en dan is hier ook nog sprake van gestapelde mijnbouw

J 3 september 2020 - 18:19

precies, is 92% is het dus wel toegekend en nu nog steeds de afgelopen maand zijn er ook gewoon besluiten toegekend en al lang en breed uitgekeerd. Ze komen er nu achter dat het gebied groter is dan dat ze hadden verwacht en gooien het nu over een andere boeg

Jenny, IMG 4 september 2020 - 14:16

Een besluit van het IMG is altijd gebaseerd op een advies van een onafhankelijk deskundige. Nu deze laatste op basis van nieuwe informatie anders is gaan adviseren wil het IMG meer zekerheid. Vooral ook om een uniforme afhandeling van grotere aantallen te waarborgen. Vandaar het verzoek aan TNO en de TU Delft.

Rob 4 september 2020 - 16:59

prof. dr. R. Schuiling, hoogleraar in de geochemie te Utrecht. De man die via zijn Onafhankelijk Geologen Platform de overheid dwong toe te geven dat gaswinning in het noorden van het land tot aardbevingen kan leiden. In zijn afscheidsrede wond hij geen doekjes om zijn ergernissen. 'De officiële Nederlandse wetenschap, en in haar kielzog de verantwoordelijke autoriteiten, hebben jarenlang verontruste burgers belachelijk gemaakt door hen te kwalificeren als amateurs en beunhazen, fraudeurs en oplichters.' - Volkskrant 10 mei 1997

Harold 4 september 2020 - 21:04

Dus buiten de rode lijn in gebied 1 en2 worden geen besluit genomen. En binnen de rode lijn worden gewoon afgehadeld. Zo begruip ik het nu , klopt dat?

Jenny, IMG 10 september 2020 - 17:32

Dat klopt. Er worden voorlopig geen besluiten genomen over adviesrapporten in de gebieden 1 en 2.

Harold 4 september 2020 - 21:04

Dus buiten de rode lijn in gebied 1 en2 worden geen besluit genomen. En binnen de rode lijn worden gewoon afgehadeld. Zo begruip ik het nu , klopt dat?

Gea 5 september 2020 - 07:55

Volgens mij klopt dat

Marian 5 september 2020 - 16:39

Dus schademeldingen binnen de rood-omrande cirkel en (donker) groene ondergrond worden wel gewoon afgehandeld zoals beloofd?

Marian 5 september 2020 - 16:39

Dus schademeldingen binnen de rood-omrande cirkel en (donker) groene ondergrond worden wel gewoon afgehandeld zoals beloofd?

Jenny, IMG 10 september 2020 - 15:33

Dat klopt. Er worden voorlopig geen besluiten genomen over adviesrapporten in de gebieden 1 en 2.

Sivert 7 september 2020 - 08:30

wat is , voor mijn begrip , het verschil tussen groen en grijs gebied ??graag verneem ik dat

Jenny, IMG 10 september 2020 - 15:40

Dat heeft te maken met het effectgebied dat op basis van een beving wordt berekend. Hier leest u er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/schade-en-geografische-afstand

J.Brouwer 31 december 2020 - 18:13

Wat betreft de UGS Norg moet het maar eens afgelopen zijn met de onzinnige verhalen over "effectgebied" en "trillingstools", als oneigenlijke pogingen om schademeldingen af te wijzen. Het gaat bij de UGS Norg niet om gemeten trillingen na een aardbeving in Groningen. Wij hebben hier seismische activiteit (bodembeweging) door het voortdurend injecteren en oppompen van gas in & uit de ondergrondse gasopslag. Het (epi)centrum van die seismiciteit komt niet door bevingen bij Huizinge, Westerwijtwerd of Zeerijp. Het wordt veroorzaakt vanuit de NAM-installatie in Langelo ! Dat lijkt maar niet te "landen" bij het IMG!!

J.Brouwer 31 december 2020 - 18:14

Wat betreft de UGS Norg moet het maar eens afgelopen zijn met de onzinnige verhalen over "effectgebied" en "trillingstools", als oneigenlijke pogingen om schademeldingen af te wijzen. Het gaat bij de UGS Norg niet om gemeten trillingen na een aardbeving in Groningen. Wij hebben hier seismische activiteit (bodembeweging) door het voortdurend injecteren en oppompen van gas in & uit de ondergrondse gasopslag. Het (epi)centrum van die seismiciteit komt niet door bevingen bij Huizinge, Westerwijtwerd of Zeerijp. Het wordt veroorzaakt vanuit de NAM-installatie in Langelo ! Dat lijkt maar niet te "landen" bij het IMG!!

Sivert 7 september 2020 - 08:31

wat is , voor mijn begrip , het verschil tussen groen en grijs gebied ??graag verneem ik dat

Erik 9 september 2020 - 12:46

Lekker duidelijk allemaal. Brief gekregen dat er eerst geen schade opnames meer worden gedaan en er eerst nadere onderzoeken worden gedaan door T.U.Delft ivm met bodemdaling. 600 meter van mij af woont een familielid die al een schade heeft ontvangen die is veroorzaakt door beving, volgens IMG . En meerdere in hun buurt die al vergoedingen hebben gehad. Raar allemaal , want in de brief staat geschreven dat er in dit gebied geen sprake kan zijn door beving, maar ineens wordt veranderd in bodemdaling. Even later in de brief staat dan dat het ook niet relevant is dat bodemdaling de oorzaak is van de schade. Dus wat is het nu wel ??

Truus 9 september 2020 - 13:10

Dus eigenlijk is dat onderzoek van TU Delft dan niet meer nodig .....want de IMG weet het al als ik bovenstaand stukje lees.

M 10 september 2020 - 17:06

Het IMG is geen haar beter als de NAM. Ze zij bezig om in 1 klap onder alle onstane schades uit te komen!

M 10 september 2020 - 17:08

Mocht het IMG niet uitkeren dan ontvang ik graag een rapport van de expert met per schade een duidelijk beschreven oorzaak wat wel de oorzaak is.

H.van de Berg 12 september 2020 - 14:40

De zogenaamde "experts"hebben er helemaal geen moeite mee, om andere vermeende oorzaken voor schade (scheuren en verzakkingen) aan huizen te verzinnen. Daar kunnen oude schademelders ( Voorheen bij de NAM en het CVW) wel over meepraten!...Dat er recentelijk weer van dit soort onzinnige rapporten worden opgemaakt, met als uitkomst 0,00 schadevergoeding is absoluut "terug naar af". Schadeopnemers van b.v. 10 BE lijken geen enkele boodschap te hebben aan het "wettelijk bewijsvermoeden" (de omgekeerde bewijslast). We waren al gewend aan de willekeur in de schadeafhandeling : mensen met lichte schade geregeld veel hogere vergoedingen dan mensen met zware schade. Maar het totaal van tafel vegen van mijnbouwschade rond de UGS Norg, omdat er recentelijk geen zware aardbeving was geweest, is gewoon idioot. De geïnduceerde seismiciteit waar het hier om gaat is cyclische bodembeweging door het voortdurend injecteren en oppompen van gas. Intussen zijn er in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld meer dan 5000 schademeldingen!!En met het misbruik van de UGS Norg (om de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen mogelijk te maken) zal dit aantal nog heel snel doorstijgen!

H.van de Berg 12 september 2020 - 14:41

De zogenaamde "experts"hebben er helemaal geen moeite mee, om andere vermeende oorzaken voor schade (scheuren en verzakkingen) aan huizen te verzinnen. Daar kunnen oude schademelders ( Voorheen bij de NAM en het CVW) wel over meepraten!...Dat er recentelijk weer van dit soort onzinnige rapporten worden opgemaakt, met als uitkomst 0,00 schadevergoeding is absoluut "terug naar af". Schadeopnemers van b.v. 10 BE lijken geen enkele boodschap te hebben aan het "wettelijk bewijsvermoeden" (de omgekeerde bewijslast). We waren al gewend aan de willekeur in de schadeafhandeling : mensen met lichte schade geregeld veel hogere vergoedingen dan mensen met zware schade. Maar het totaal van tafel vegen van mijnbouwschade rond de UGS Norg, omdat er recentelijk geen zware aardbeving was geweest, is gewoon idioot. De geïnduceerde seismiciteit waar het hier om gaat is cyclische bodembeweging door het voortdurend injecteren en oppompen van gas. Intussen zijn er in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld meer dan 5000 schademeldingen!!En met het misbruik van de UGS Norg (om de versnelde afbouw van de gaswinning in Groningen mogelijk te maken) zal dit aantal nog heel snel doorstijgen!

J.Brouwer 17 september 2020 - 17:44

Inderdaad, de 10BE-club had al een zeer dubieuze naam in het Gronings gaswinningsgebied. Het is onbegrijpelijk, dat TCMG/IMG weer met dezer schadeopnemers (waaronder de nodige ex-Nam-medewerkers) opnieuw in dienst heeft genomen !

J.Brouwer 17 september 2020 - 17:48

Inderdaad, de 10BE-club had al een zeer dubieuze naam in het Gronings gaswinningsgebied. Daarom werd later geen beroep meer op hen gedaan. Het is onbegrijpelijk, dat TCMG/IMG weer met deze schadeopnemers (waaronder de nodige ex-Nam-medewerkers) in zee is gegaan.

B.de Vries 13 september 2020 - 16:44

De IMG geeft toe, dat er sprake is van bodembeweging vanwege de mijnbouwactiviteiten van de NAM bij de UGS Norg. Maar zij betwijfelt of dit tot schade aan gebouwen en huizen kan leiden...... De NAM heeft tientallen jaren volgehouden dat bodembeweging (c.q. bodemdaling) in het Gronings gaswinningsgebied tot schade aan woningen kon leiden. Keihard bleef de NAM deze leugens verkopen, ook al was het tegendeel allang bewezen. Wil de IMG deze dubieuze weg nu ook nog even in gaan slaan ???

Joyce 23 september 2020 - 19:47

Ik woon in Winschoten. Heb al een aantal weken geleden akkoord gegeven op het adviesrapport. Als ik de kaart bekijk staat mijn woning buiten het gebied dat nu moet wachten op een besluit. Ik heb geen brief ontvangen, is het alsnog mogelijk dat mijn woning nog geen besluit krijgt toegekend?

Gea 24 september 2020 - 09:20

Moet je even je zaakbegeleider vragen, die weet het vast wel.

H.J Heijenga 27 september 2020 - 16:44

Was hier al bang voor. De overheid doet er alles aan om zijn burgers niet te helpen. Bodemdaling klopt. Reden gaswinning of zoutwinning. Ik reken nergens meer op woning zal minder waard worden en schade niet worden hersteld. Dat is het enige waar de NAM en de regering op uit is.

H.J. Everts 8 oktober 2020 - 17:12

Tja, de uitkomst advies van TU is wat mij betreft al wel bekend.

Edwin 9 november 2020 - 20:23

Is er al een verwachting voor opleverdatum aanvullend advies?

Jan 29 december 2020 - 16:36

Voordat de inspecteur van 10BE werd er al gesteld dat het geen aardbevingsschade kon zijn. Het zou vast door "normale" bodemdaling komen. En schade door trilling was helemaal uitgesloten. Nog geen rapport gezien maar dergelijke vooringenomenheid geeft geen vertrouwen in een goede afloop. Voor de goede orde ik woon binnen de rode lijn in gebied 1.

H.van der Veen 30 december 2020 - 18:19

Als je als schademelder een schadeopnemer ("schadexpert", maar niet heus...) van 10 BE krijgt toegewezen, ben je min of meer "aan de wolven overgeleverd"... Je hebt recht om een schadeopnemer van een bepaald bureau vooraf te weigeren! Bovendien kan je na ontvanghst van een negatief rapport (vol afwijzingen...) aan het IMG vragen om een "second opinion" door een andere schadeopnemer.

M 31 december 2020 - 06:58

Die second opinion kan je naar fluiten. Bij aanvraag krijg je te horen dat het IMG volledig vertrouwen heeft in hun eigen "experts" inclusief de misselijkmakende 10BE bende...

B.de Vries 31 december 2020 - 18:00

De willekeur in de afhandeling van de schademeldingen is er inderdaad in gelegen, dat het IMG blind vertrouwt op (of misschien beter: zich verschuilt achter) de inschattingen van individuele schadeopnemers. Los van het feit, dat iemand met een mbo-bouwkunde niet meteen een mijnbouwkundige is..., het IMG zou veel beter en alerter moeten monitoren of het "totaalbeeld"wel klopt. In de huidige situatie kan iemand met mijnbouwschade een totale afwijzing krijgen, terwijl al zijn buren en buurtgenoten een schadevergoeding ontvingen. Een al jaren bestaande klacht, dat weet ik. Maar dit soort schrijnende gevallen komen steeds frequenter voor (o.a. rond de UGS Norg). Een onacceptabele situatie, die niets met eerlijke een rechtvaardige schadeafhandeling van doen heeft!

IMG 12 april 2021 - 12:52

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt nu ook tijdelijk met de beoordeling van schademeldingen van zo'n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Eind april komt er een nieuw besluit en waarschijnlijk wordt er in het kader van zorgvuldigheid dit ook verder op on hold gezet en uitgesteld tot de zomer. Er komt vast een mededeling "We willen niet over één nacht ijs gaan" Conclusie: Ze willen het werkgebied kleiner maken. Omgekeerde bewijslast wordt niet meer relevant . Afwachten op nieuwe onderzoeken om dit te kunnen onderbouwen. Wedden dat eind april hier ook geen besluit van het bestuur komt, maar een verder uitstel naar de zomer. "We willen niet over 1 nacht ijs gaan, aldus IMG straks"

Dik 20 januari 2022 - 14:46

Waarom worden schades afgewezen van adressen die zich bovenop het gasveld Norg bevinden en binnen het effectgebied van Huizinge? Dit terwijl er notabene 2 keer eerde schade toegekend is bij dezelfde woning? Hier zou het toch redelijkerwijs het bewijsvermoeden moeten gelden?

Martin, IMG 1 februari 2022 - 12:24

Hallo Dik, hier kan ik niks over zeggen omdat ik niet op de hoogte ben van jouw dossier, en jou daarom niet kan vertellen waarom de aanvraag is afgewezen. Je kunt hiervoor het beste bellen met je zaakbegeleider of als je die (nog) niet hebt, met mijn collega's van het serviceloket via 0800-4444111. Daarnaast, als je het niet eens bent met de beslissing van het IMG op jouw aanvraag, dan kun je binnen zes weken na verzenddatum van de beslissing bezwaar maken. Op onze website lees je hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/bezwaar

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.