7 februari 2019

0 reacties

Deze week: 70 besluiten, 142 schademeldingen, 388 schade-opnames

Met 70 besluiten deze week ten opzichte van 292 besluiten vorige week is duidelijk dat de reeds aangekondigde tijdelijke daling realiteit is geworden. Het totaal aantal niet-afgehandelde schademeldingen is daarmee deze week weer toegenomen. Het aantal schade-opnames ligt deze week op 388.

 

9.000 adressen

Met nu bijna 8.000 schadeopnames en circa 1.000 gesprekken die al zijn gevoerd om een schade-opname in te plannen, is voor bijna 9.000 Groningse adressen merkbaar dat de TCMG de schade-afhandeling is begonnen. Voor ruim 9.000 adressen geldt echter het tegenovergestelde: zij wachten nog op een eerste contact.

Totaal niet-afgehandeld

Door de daling van het aantal besluiten en het gelijk blijven van nieuwe schademeldingen (142 deze week) is het totaal aantal niet-afgehandelde schademeldingen deze week weer gestegen met 51 en dat komt in totaal op 16.348. Het totaal aantal afgehandelde schademeldingen komt nu op 4.570. Dit aantal wordt gevormd door het totaal aantal besluiten (3.268) die soms over meerdere schademeldingen tegelijk gaan. En onder andere door ingetrokken schademeldingen.

Oorzaak daling besluiten

De daling van het aantal besluiten deze weken komt door de recente invoering van het nieuwe beoordelingskader. De eenvoud van dit kader, dat praktische handvatten biedt voor beoordeling van mijnbouwschade, leidt tot meer voortvarendheid en maakt een grootschaliger schade-afhandeling mogelijk. Invoering ervan legt echter eerst meer druk op de capaciteit van onafhankelijke deskundigen, juristen en administratief medewerkers. 

Zienswijzen

Het beoordelingskader moet onder andere leiden tot vermindering van discussie over de beoordeling van de schade-oorzaak, wat tijdrovend is. De ontwikkeling van het aantal reacties (zienswijzen) van schademelders op adviesrapporten laat zien welke uitdaging daar ligt. Afgelopen week kwamen er 50 zienswijzen op een totaal van 141 nieuwe adviesrapporten. In totaal zijn er nu ruim 1.000 zienswijzen ingediend op meer dan 4.000 adviesrapporten. Hoe minder zienswijzen er nodig zijn door onduidelijkheid over de schade-oorzaak en schade-omvang, hoe meer besluiten er wekelijks genomen kunnen worden.

 

Reageren

Reactie toevoegen