11 juni 2019

0 reacties

Deze week: 136 afgehandeld, 1.757 binnengekomen, 232 schade-opnames

De aardbevingen van Westerwijtwerd en Garrelsweer klinken stevig door in de cijfers. Er kwamen 1.757 nieuwe schademeldingen in een week bij. De weken voor de beving waren dat er gemiddeld zo’n 200. Er werden deze week 136 schademeldingen afgehandeld. Er is nu ruim 32,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

 

Afgehandeld

De TCMG heeft nu voor 7.084 adressen besluiten genomen en daarmee 9.034 schademeldingen afgehandeld. Op sommige adressen worden namelijk meerdere schademeldingen per besluit afgehandeld. Afgelopen week werd bij 92,2 procent van de besluiten schadevergoeding toegekend. Het percentage besluiten met schadevergoeding sinds 19 maart 2018 stijgt daardoor verder naar nu 87,3 procent.

Niet-afgehandeld

Er zijn nu 19.788 schademeldingen niet-afgehandeld op een totaal van 28.822 schademeldingen die bij TCMG zijn binnengekomen sinds 19 maart 2018. Daarbij zijn er 13.459 schade-opnames gedaan, mede door aannemers. Deze week waren dat er 232. Daarnaast werden er 279 adviesrapporten opgeleverd naar aanleiding van schade-opnames.

Stuwmeerregeling

Het aantal afgehandelde schademeldingen, schade-opnames en adviesrapporten blijft achter ten opzichte van voorgaande weken. Dit komt mede door de voorbereiding op de Stuwmeerregeling. Vooruitlopend daarop worden dossiers die mogelijk onder de regeling gaan vallen niet verder voorbereid op besluitvorming. De capaciteit van onafhankelijke deskundigen en de TCMG wordt nu steeds meer ingezet voor dossiers waar de regeling waarschijnlijk niet op van toepassing wordt.

Meldingen Westerwijtwerd

Naar aanleiding van de aardbeving bij Westerwijtwerd (22 mei) en de aardbeving Garrelsweer (9 juni) zijn er 5.112 schademeldingen gedaan (tot maandag 17 uur). Er zijn 135 meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie gedaan, waarbij 22 keer veiligheidsmaatregelen nodig waren. Het is haast ondoenlijk schademeldingen als gevolg van Westerwijtwerd te onderscheiden van schademeldingen als gevolg van Garrelsweer.

Aangezien ervaringen vanuit het verleden leren dat een beving met de omvang Westerwijtwerd nog lange tijd tot schademeldingen leidt, hebben we besloten de aantallen schademeldingen voor de bevingen gezamenlijk te blijven noemen tot deze op een stabiel niveau blijven.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.