Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Verhoogde vaste eenmalige vergoeding beschikbaar

Drie personen en een hond staan in een grote tuin, waarbij een persoon zijn camera richt om een foto te maken van een gebouw.

Groningers en Drenten die nog niet eerder fysieke schade hebben gemeld, kunnen vanaf 18 maart de vaste eenmalige vergoeding aanvragen. De vaste eenmalige vergoeding is een vast bedrag dat alle schade aan het object vergoedt en afhandelt. Het bedrag is verhoogd van 5.000 euro naar 10.000 euro. De afgelopen jaren bleek de vaste vergoeding een oplossing voor veel inwoners met fysieke schade.

Na de parlementaire enquĂȘte naar de gaswinning zijn maatregelen aangekondigd om de afhandeling van de schade milder, menselijker en makkelijker te maken. Het IMG breidt sindsdien de mogelijkheden om fysieke schade af te handelen stap voor stap uit, om zo voor steeds meer bewoners een passende oplossing te bieden. Door het nieuwe beleid zorgvuldig en stapsgewijs aan te bieden, kunnen wij:

  • Bewoners met een lopende aanvraag zo snel als mogelijk duidelijkheid bieden.
  • Bewoners met een nieuwe aanvraag straks binnen een redelijke termijn helpen.

Zo willen wij Groningers en Drenten helpen. We begonnen in 2023 en we verwachten 2024 nodig te hebben om alle uitbreidingen in te voeren en zo te bouwen aan herstel.

Verhoogde vaste vergoeding volgende stap

Een volgende stap is de openstelling van de verhoogde vaste eenmalige vergoeding in het gehele gebied waar we schade vergoeden. Deze is per 18 maart aan te vragen voor alle bewoners in het effectgebied die voldoen aan de voorwaarden. Dus ook voor inwoners van de gebieden binnen zes kilometer rondom het Groningenveld (omgeving Winschoten) en de gasopslag Norg die nog geen fysieke schade aan hun woning of gebouw hebben gemeld. De vaste eenmalige vergoeding voor kleinere gebouwen, zoals garageboxen, blijft 5.000 euro. Na een aanvraag voor de vaste vergoeding doet het IMG altijd een nulmeting. Hierin legt een schade-opnemer alle zichtbare schades vast. Zo hebben aanvragers een totaalbeeld. In het verleden is gebleken dat aanvragers de vaste vergoeding waarderen gezien de eenvoud en snelheid.

Meer informatie over de vaste vergoeding

Nieuwe schademeldingen maatwerk en daadwerkelijk herstel

Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen fysieke schade melden volgens het nieuwe beleid (vaste vergoeding van 10.000 euro, daadwerkelijk herstel tot 60.000 euro of maatwerk). Hiermee helpen wij de mensen in de kern van het aardbevingsgebied als eerste. Zodra het kan, verruimen wij dit gebied voor bewoners van de gemeenten Groningen en Oldambt en de overige gemeenten, zodat ook zij een schademelding voor maatwerk of daadwerkelijk herstel kunnen indienen.

Nieuwe aanpak schadeafhandeling (schadedoormijnbouw.nl)

Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben?

Houd onze website in de gaten voor wanneer welke gemeente aan de beurt is. Wilt u liever een persoonlijk bericht ontvangen als er nieuwe ontwikkelingen zijn in uw gemeente? Laat dan uw e-mailadres achter op onze website en wij brengen u op de hoogte zodra er nieuwe mogelijkheden zijn.