Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

24 januari 2024

96 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

260.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 96 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 411 afgehandeld. Afgelopen weken is circa 11 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,8 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,2 miljard euro voor fysieke schade, 511 miljoen euro voor waardedaling en 87 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 340 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen wij 55 nieuwe meldingen, waarvan 3 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 1362 schademeldingen afgehandeld, waarvan 159 vaste vergoeding. De werkvoorraad is afgenomen met 307 schademeldingen.

Stand van zaken keuzemoment

Bewoners die hun aanvraag voor een schadevergoeding hebben aangehouden, krijgen sinds 14 december 2023 de keuze voorgelegd hoe zij deze willen afhandelen. Dat kan op basis van het oude beleid of volgens de nieuwe aanpak. Inmiddels zijn zo’n 7.500 keuzebrieven verstuurd aan bewoners met een gepauzeerde aanvraag. 

Keuze voor maatwerk en daadwerkelijk herstel

Tot nu toe zijn er 5.718 keuzebrieven verstuurd aan bewoners die eerder voor maatwerk kozen. 3216 Bewoners maakten de keuze om door te gaan met de maatwerkregeling met onderzoek naar de schadeoorzaak. 569 Bewoners maakten een voorlopige keuze voor daadwerkelijk herstel. De overige bewoners willen meer informatie voor zij een keuze maken. De keuzes van bewoners zijn niet representatief, omdat de eerste keuzenbrieven met name verstuurd werden naar de gemeenten waar de impact van aardbevingen het grootst is. Eind december 2023 werden ook zo’n 2.000 keuzebrieven gestuurd aan bewoners die eerder kozen voor de vaste eenmalige vergoeding. Inmiddels bevestigden 1641 bewoners hun keuze voor de vaste eenmalige vergoeding, zodat ook deze kunnen worden behandeld.

Persoonlijke hulp bij keuzemoment

Om bewoners persoonlijke hulp aan te bieden bij het maken van een keuze voor de schadeafhandeling werden sinds 14 december 4127 aanvragers gebeld. Dit bellen en informeren van bewoners die een keuze kunnen maken gaat deze maand door.

Lees hier meer over de keuze voor bewoners met aangehouden aanvraag.

Meer dan 1,2 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,2 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 209 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 217.369 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 38.671 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 196.032 meldingen afgehandeld, waarvan 37.522 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.478 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Opnieuw schade melden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 490 schade-opnames gedaan en zijn 120 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 272 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 29 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.781 (+98) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 174.943 besluiten genomen waarmee 196.032 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 19.585 besluiten betreffen een afwijzing (11,2 procent). Afgelopen week werden 56 aanvragen afgewezen, 16,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.739 bezwaren ontvangen en zijn er 5.810 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,0 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.