Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

14 december 2023

Bewoners met aangehouden aanvraag krijgen keuze voorgelegd

KVDV 20230327 Rondje Groningen Lente 02 1920

Bewoners die hun aanvraag voor een schadevergoeding hebben aangehouden, krijgen vanaf 14 december 2023 de keuze voorgelegd voor hoe zij deze willen afhandelen. Dat kan via het oude beleid of volgens de nieuwe aanpak. “Dit is de volgende belangrijke stap op weg naar een menselijkere, makkelijkere en mildere schadeafhandeling”, zegt IMG-bestuursvoorzitter Henk Korvinus.

Uitgangspunt bij de nieuwe wijze van schadeafhandeling wordt daadwerkelijk herstel, zonder gedoe. Bewoners met schade krijgen de mogelijkheid om alle nieuwe schades in hun woning die in hun aard mijnbouwschade kunnen zijn, in één keer te laten herstellen. Dit beleid, dat door staatssecretaris Vijlbrief met het IMG is gemaakt, sluit ook aan bij het advies van de commissie verschillen, die adviseert om schadeherstel in natura zoveel mogelijk te stimuleren. Op die manier krijgt iedereen met schade door mijnbouw dezelfde oplossing: een schadevrij huis. Voor inwoners die niet kiezen voor daadwerkelijk herstel blijft het mogelijk om een financiële vergoeding te ontvangen.

Duizenden bewoners krijgen keuze voorgelegd 

De komende anderhalve maand krijgen in totaal ongeveer 11.000 aanvragers de keuze voorgelegd over de manier waarop hun schade wordt afgehandeld. Op 14 december ontvangen de eerste 500 aanvragers een brief waarin staat dat zij hun keuze kunnen doorgeven. Daarna volgen stap voor stap de overige aanvragers. We beginnen in de gemeente Eemsdelta, een gemeente waarin de impact van de gaswinning groot is.

Als het nodig is, kunnen mensen persoonlijke hulp krijgen bij hun keuze. De verwachting is dat eind januari iedereen met een gepauzeerde aanvraag de keuzemogelijkheid heeft ontvangen. Daarna beginnen we met het bieden van een keuzemoment voor de overige 14.000 schademeldingen. In totaal zijn er bijna 25.000 lopende schademeldingen.

Nieuwe aanpak schadeafhandeling 

Wanneer bewoners kiezen voor de nieuwe aanpak schadeafhandeling, krijgen zij twee opties: 

  1. Keuze voor herstel tot 60.000 euro zonder onderzoek naar schadeoorzaak.
  2. Keuze voor een financiële vergoeding (vaste vergoeding van 10.000 euro of maatwerkprocedure met onderzoek naar oorzaak schade).

1. Keuze voor herstel tot 60.000 euro zonder onderzoek naar schadeoorzaak

Bewoners met schade krijgen de mogelijkheid om alle schades in hun woning die in hun aard mijnbouwschade kunnen zijn, en die niet eerder vergoed zijn, in één keer te herstellen. Hierbij geldt een maximumschadebedrag van 60.000 euro. Het IMG brengt alle schades in kaart die in hun aard mijnbouwschade kunnen zijn en nog niet eerder zijn afgehandeld. Gedupeerden hebben vervolgens vijf jaar de tijd om een aannemer de schade te laten herstellen. De rekening wordt ingediend bij het IMG. In sommige gevallen kan onder regie van IMG het herstel worden uitgevoerd, het zogenoemde Herstel in Natura, waarbij bewoners geheel worden ontzorgd.

De keuze voor daadwerkelijk herstel is een voorlopige keuze. Zodra alle voorwaarden bekend zijn, krijgen bewoners de mogelijkheid om eventueel alsnog een andere keuze te maken. Naar verwachting is daadwerkelijk herstel vanaf juni 2024 beschikbaar. 

2. Keuze voor financiële vergoeding 

Het blijft mogelijk om te kiezen voor een financiële vergoeding. Bewoners op wiens adres nog geen schadebesluit is genomen, komen in aanmerking voor de vaste eenmalige vergoeding die verhoogd is van 5.000 euro naar 10.000 euro. De afgelopen jaren bleek dat de vaste vergoeding een oplossing kan zijn voor veel mensen.

Naast de vaste vergoeding blijft het ook mogelijk om schadevergoeding te krijgen via de reeds bekende procedure met een deskundigenrapport, de maatwerkprocedure. In dit geval vindt een onderzoek naar de schadeoorzaak plaats. Schades, die veroorzaakt kunnen zijn door mijnbouw, worden vergoed. Is de vergoeding lager dan 10.000 euro? Dan komt de huidige groep later in aanmerking voor de Aanvullende Vergoeding (AVV), waarbij het bedrag wordt verhoogd tot 10.000 euro.

Tijdelijk geen nieuwe schademeldingen 

De komende weken vinden systeemaanpassingen plaats om de nieuwe aanpak schadeafhandeling ICT-technisch mogelijk te maken. Het is daarom vanaf 14 december tot 9 januari 2024 tijdelijk niet mogelijk om een nieuwe schademelding te doen. ‘Mijn dossier’ blijft voor aanvragers wel gewoon in te zien en aanvragen voor Waardedaling zijn gewoon mogelijk. Vanaf 9 januari 2024 kunnen bewoners gefaseerd per gemeente weer schades melden, te beginnen in Eemsdelta. Bij voldoende voortgang in de afhandeling van bestaande en nieuwe aanvragen voor schadevergoeding in de gemeente Eemsdelta volgen de volgende gemeenten. IMG heeft eerder positieve ervaringen opgedaan met gefaseerd openstellen van aanvragen zoals bij Waardedaling.   

Aanvullende Vaste Vergoeding

Staatssecretaris Vijlbrief schreef in zijn brief op 6 oktober 2023, dat het niet mogelijk is om alle besluiten te herzien. Wel is het voor iedereen die in het verleden minder dan 10.000 euro heeft ontvangen - en voldoet aan de voorwaarden mogelijk om aanspraak te maken op de Aanvullende Vaste Vergoeding (AVV). De schadevergoeding die in het verleden is ontvangen wordt dan aangevuld tot 10.000 euro. De verwachting is dat de aanvullende vergoeding vanaf de zomer van 2024 mogelijk is.

Vast bedrag na een nieuwe beving

Ondanks het stopzetten van de gaswinning hebben inwoners van Groningen voorlopig nog te maken met aardbevingen. Daardoor kan er opnieuw schade ontstaan. Zoals wij in maart van dit jaar hebben voorgesteld, werken wij de mogelijkheid uit voor een vaste vergoeding na een nieuwe beving. Bewoners met schade hebben dan de mogelijkheid om opnieuw te kiezen voor daadwerkelijk herstel (tot € 60.000 zonder causaliteitstoets) of een maatwerkprocedure met onderzoek naar de oorzaak van de schade. Ook werkt het IMG aan een herhaalvergoeding, een vaste vergoeding voor iedere woning in de nabijheid van een nieuwe beving. De verwachting is dat deze mogelijkheid in de loop van het komende jaar beschikbaar is. 

Samenspel

De nieuwe werkwijze is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zowel de uitkomst van de parlementaire enquêtecommissie, de 50 maatregelen van het kabinet als onze eigen voorstellen voor verbetering zijn erin verwerkt.

Meer informatie: steunpunten 

Mensen met vragen kunnen bellen met het serviceloket van IMG, hun zaakbegeleider of langskomen bij een van de steunpunten in de buurt. 

Lees hier meer over onze nieuwe aanpak schadeafhandeling

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.