Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

11 januari 2024

167 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

Blok van 10 witte woningen aan de Scharmer Ae.

De afgelopen weken hebben we in totaal 167 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 269 afgehandeld. Afgelopen weken is circa 5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 510 miljoen euro voor waardedaling en 87 miljoen euro voor immateriële schade).

Het laatste nieuwsbericht met weekcijfers verscheen 22 december 2023. In dit bericht geven we daarom niet zoals gebruikelijk het overzicht van de wijzigingen t.o.v. vorige week, maar de wijzigingen sinds het laatste bericht.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen weken hebben wij voor fysieke schade 557 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen wij 167 nieuwe meldingen, waarvan 4 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 269 schademeldingen afgehandeld, waarvan 350 vaste vergoeding. De werkvoorraad is afgenomen met 1.102 schademeldingen.

Stand van zaken keuzemoment

Bewoners die hun aanvraag voor een schadevergoeding hebben aangehouden, krijgen sinds 14 december 2023 de keuze voorgelegd hoe zij deze willen afhandelen. Dat kan op basis van het oude beleid of volgens de nieuwe aanpak. Inmiddels zijn zo’n 6.000 keuzebrieven verstuurd aan bewoners met een gepauzeerde aanvraag.

Keuze voor maatwerk en daadwerkelijk herstel

Tot nu toe zijn er meer dan 4.000 keuzebrieven verstuurd aan bewoners die eerder voor maatwerk kozen. 1.490 Bewoners maakten de keuze om door te gaan met de maatwerkregeling met onderzoek naar de schadeoorzaak. 346 Bewoners maakten een voorlopige keuze voor daadwerkelijk herstel. De eerste keuzes van bewoners zijn niet representatief, omdat de eerste keuzenbrieven met name verstuurd werden naar de gemeenten waar de impact van aardbevingen het grootst is. Eind december 2023 werden ook zo’n 2.000 keuzebrieven gestuurd aan bewoners die eerder kozen voor de vaste eenmalige vergoeding. Inmiddels bevestigden 865 bewoners hun keuze voor de vaste eenmalige vergoeding, zodat ook deze kunnen worden behandeld.

Persoonlijke hulp bij keuzemoment

Om bewoners persoonlijke hulp aan te bieden bij het maken van een keuze voor de schadeafhandeling werden tot nu toe zo’n 3.000 aanvragers gebeld. Het bellen en informeren van bewoners die een keuze kunnen maken gaat deze maand door.

Lees hier meer over de keuze voor bewoners met aangehouden aanvraag.

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 201 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 217.200 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 38.658 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 193.903 meldingen afgehandeld, waarvan 37.135 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.473 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Opnieuw schade melden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Waardedaling en Immateriële schade

Voor zowel waardedaling als immateriële schade hebben we geen actuele cijfers beschikbaar.

Rapportcijfers

Er zijn deze week geen actuele cijfers beschikbaar vanwege aanpassingen in het computersysteem. We verwachten in de loop van januari 2024 weer wekelijks de waarderingscijfers te publiceren.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 322 schade-opnames gedaan en zijn 324 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 258 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 32 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.672 (+55) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 173.295 besluiten genomen waarmee 193.903 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 19.403 besluiten betreffen een afwijzing (11,2 procent). Afgelopen week werden 243 aanvragen afgewezen, 43,6 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.596 bezwaren ontvangen en zijn er 5.663 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,0 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.