Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

21 november 2023

802 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

255.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 802 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en zijn er 561 afgehandeld. Afgelopen week is circa 5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is ruim 1,7 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,1 miljard euro voor fysieke schade, 510 miljoen euro voor waardedaling en 87 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben wij voor fysieke schade 416 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen wij 758 nieuwe meldingen, waarvan 145 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 505 schademeldingen afgehandeld, waarvan 70 vaste vergoeding. De werkvoorraad is toegenomen met 253 schademeldingen.

Aanhouden besluit

Vanwege de voorgenomen kabinetsmaatregelen om de schadeafhandeling te verbeteren, biedt het IMG aanvragers die in de besluitfase zitten de mogelijkheid om hun besluit aan te houden. Sinds het begin van deze tijdelijke maatregel zijn 12.611 dossiers aangehouden (maatwerk 6.757, VES 1.075 en bezwaar 2.768). Bij 2.011 dossiers staat de optie voor het aanhouden van besluit open. De doorlooptijd van deze dossiers wordt door het aanhouden van een besluit beïnvloed.

Lees verder:

Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

Meer dan 1,1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 195 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 214.081 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 38.100 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 190.093 meldingen afgehandeld, waarvan 35.727 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.464 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week zijn er geen aanvragen binnengekomen voor immateriële schade en hebben we geen aanvragen afgehandeld. Tot nu toe hebben 72.518 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 72.318 besluiten genomen, waarvan 39.531 aanvragen zijn toegewezen.

Aanvragen vergoeding immateriële schade voor kinderen en jongeren
Sinds 23 oktober is het voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogelijk om een aanvraag te doen voor vergoeding voor immateriële schade. In totaal hebben wij tot nu toe 9.955 aanvragen ontvangen.

Waardedaling

Voor de waardedalingsregeling kwamen 44 aanvragen binnen en zijn 56 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben we nu 117.776 aanvragen ontvangen en 117.642 afgehandeld.

Rapportcijfers

Er zijn deze week geen actuele cijfers beschikbaar vanwege de migratie van het computersysteem. We verwachten in december weer wekelijks de waarderingscijfers te publiceren.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 758 schade-opnames gedaan en zijn 744 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 236 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 30 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.516 (+25) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers waarvan aanvragers hebben besloten om de beslissing in hun dossier aan te houden vanwege de onzekerheid over de nog uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 169.528 besluiten genomen waarmee 190.093 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 18.648 besluiten betreffen een afwijzing (11,0 procent). Afgelopen week werden 36 aanvragen afgewezen, 8,7 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 8.649 bezwaren ontvangen en zijn er 5.695 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.466 bezwaren ontvangen en zijn er 6.334 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 7.304 bezwaren ontvangen en zijn er 4.361 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 10,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.