Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

28 februari 2023

2.420 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

172.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 2.420 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 3.068 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,63 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,06 miljard euro voor fysieke schade, 500 miljoen euro voor waardedaling en 70 miljoen euro voor immateriƫle schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 648 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 281 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 652 schademeldingen afgehandeld, waarvan 298 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week afgenomen met 4 schademeldingen.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,06 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 171 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 192.188 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 31.424 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 173.939 meldingen afgehandeld, waarvan 30.020 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.369 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 1.525 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 1.863 afgehandeld. Tot nu toe hebben 59.927 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 54.544 besluiten genomen, waarvan 31.371 aanvragen zijn toegewezen.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 247 aanvragen binnen en zijn 553 aanvragen afgehandeld. Sinds het nieuwe jaar is er een hogere instroom van aanvragen voor waardedaling. Dat komt door de aanpassing van de regeling waardoor het voor een groep aanvragers voor het eerst mogelijk is om vergoeding voor waardedaling aan te vragen. In totaal hebben we nu 114.630 aanvragen ontvangen en 112.255 afgehandeld.

48.120 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,2 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6,1. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,7. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,1 en afgelopen week was dat 4,3.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 377 schade-opnames gedaan en zijn 96 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 209 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 42 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.412 (+8) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 156.479 besluiten genomen waarmee 173.939 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 16.802 besluiten betreffen een afwijzing (10,7 procent). Afgelopen week werden 107 aanvragen afgewezen, 18,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Door een technische storing zijn er deze week geen bezwaarcijfers bekend van fysieke schade en immateriële schade.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.205 bezwaren ontvangen en zijn er 6.072 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.