15 november 2021

35 reacties

Vandaag regeling Immateriële schade van start

Vanaf vandaag kan een eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen, daarvoor een schademelding doen bij het IMG. De regeling voor Immateriële schade is gestart. De invoering verloopt gefaseerd, te beginnen in een deel van de gemeente Eemsdelta.

Scheur bij gedupeerde immateriele schade

Voorbereiden op bredere openstelling

De afhandeling van immateriële schade is nieuw en mogelijk tienduizenden Groningers zullen er gebruik van maken. Gelet op deze aantallen zal het IMG in eerste instantie starten met twee groepen in 2021, waarna in januari de bredere openstelling zal plaatsvinden. Zo moet worden voorkomen dat juist bij deze schademeldingen vertraging ontstaat tijdens de afhandeling ervan.

Van honderden naar duizenden

De gefaseerde openstelling lijkt in die zin op de Waardedalingsregeling. Hoe meer ervaring het IMG opdoet, hoe groter het aantal adressen waarvoor een aanvraag indienen mogelijk wordt via het digitale aanvraagportaal.

De opschaling gaat daarmee van enkele honderden, tot duizenden per startfase. De regeling start vanaf vandaag voor circa 850 adressen in de gemeente Eemsdelta. Daar wordt deze week ook een brochure met informatie over de regeling toegestuurd. Erna volgt in december 2021 opnieuw een groep van nog eens circa 850 adressen in Eemsdelta.

In het eerste kwartaal van 2022 volgen de resterende adressen Eemsdelta, gevolgd door adressen in de gemeente Het Hogeland (tweede kwartaal), Midden-Groningen (derde kwartaal) en in het vierde kwartaal de adressen in de overige gemeenten. Als de uitvoering meer tijd vergt, kan dit mogelijk verschuiven. Omgekeerd geldt ook, als de uitvoering het aankan is versnelling ook een optie.

Hoe dichter bij de startdatum, hoe gedetailleerder we hierover communiceren op deze site en via andere kanalen. Het is ook mogelijk interesse aan te geven. Dan volgt per mail een bericht op het moment dat de betreffende fase start. Kijk hier voor de precieze fasering.

Pilot afgerond

Eerder werd al een pilot gedaan die bevestigde dat de aangeboden schaderegeling voor ernstig leed en verdriet passend is. Het ging hier om een geselecteerde groep, die zoveel als mogelijk een weerspiegeling vormde van de totale groep aanvragers. De pilot werd vorige maand afgerond. Er werden circa 170 aanvragen ingediend. Het resulteerde in ruim €425.000 aan toegekende vergoedingen. Het IMG kent per persoon €1.500, €3.000 of €5.000 toe. Bij 9 procent van de besluiten was sprake van een afwijzing.

Zelfstandig en digitaal

De procedure is zo laagdrempelig mogelijk gehouden om grote aantallen aan te kunnen. De aanvraag kan volledig digitaal en zelfstandig worden doorlopen. Voor wie een digitale aanvraag lastig is, bestaat de mogelijkheid om via het serviceloket telefonische ondersteuning te krijgen of indien gewenst met een zaakbegeleider aan huis. In uitzonderlijke situaties zal er een maatwerkprocedure nodig zijn. In de pilotfase was daar bij één huishouden sprake van.

Om ook in de gestandaardiseerde procedure zo veel mogelijk de persoonlijke omstandigheden als ook de persoonlijke ervaringen mee te kunnen wegen, kan een aanvrager kiezen voor een persoonlijke impact analyse. Tijdens de aanvraag kunnen dan digitaal een aantal persoonlijke vragen worden beantwoord. De uitkomsten ervan wegen mee bij de beoordeling. Kijk hier voor alle achtergronden over de regeling.

Verhalenplatform

Met de regeling en een vergoeding beoogt het IMG erkenning te bieden voor ernstig leed en verdriet door de bevingen als gevolg van gaswinning. Leed en verdriet zijn niet in geld uit te drukken. Onderzoek wijst uit dat het belangrijk is om ook je verhaal te kunnen doen. Het helpt bij erkenning en verlichting van het leed. Aanvullend op de schaderegeling heeft het IMG daarom een verhalenplatform geopend op zijn website. Groningers kunnen er in tekst, beeld, video en later ook podcast hun verhaal delen. Het staat iedereen vrij een verhaal in te dienen of een aanvraag te doen voor een interview daarvoor.

Reageren

Midden-Groninger 15 november 2021 - 11:21

Hoe moeilijk kan het zijn?? Op bovenstaande pagina staat het volgende: In het eerste kwartaal van 2022 volgen de resterende adressen Eemsdelta, gevolgd door adressen in de gemeente Het Hogeland (tweede kwartaal), Midden-Groningen (derde kwartaal) en in het vierde kwartaal de adressen in de overige gemeenten. En als ik doorklik naar "Kijk hier voor de precieze fasering." lees ik het volgende: In het derde kwartaal volgen de inwoners van gemeente het Hogeland. Inwoners van de gemeente Groningen en Midden-Groningen volgen in het vierde kwartaal. Inderdaad, alles is een kwartaal versprongen.... :-( Wat een ongekende slordigheid.

Martin, IMG 15 november 2021 - 15:03

Goed opgemerkt. In het nieuwsbericht hebben we het over de beoogde start, maar de praktijk moet uitwijzen of dat lukt. Op de websitepagina hebben we een bandbreedte voor de start geprobeerd aan te geven. De beoogde start ligt daarbij wel iets vroeger dan er nu op de webpagina stond en dat is nu gecorrigeerd. Zoals we ook al aangaven, naar mate de tijd vordert kunnen we het meer precies aangeven.

wim 16 november 2021 - 12:07

NEE NIET SLORDIG DIT IS ALLEMAAL PRECIES ZOALS GEPLANT DOOR ONZE RUTTE EN BLOK REKKEN EN REKKEN OVERHEIDSBELEID ZOLANG ALS MOGELIJK MAAR ALS DE SCHELL OPROT DAN KAN HIJ WEL UIT DE KAST KOMEN EN HUILEN OM DIVIDEND BELASTING AFSCHAFFEN EN HUIGELAAR BLOK MAAR GRONINGEN MAG DE GROND ZAKKEN DAAR STEKEN ZE LETTERLIJK DAN GEEN POOT UIT

Harrie van Til 15 november 2021 - 12:03

Waanzin. In 2020 zou dit al opengesteld worden. En dan lees ik nu dat ik eind 2022 een aanvraag in kan dienen. Godverdegodver, stelletje eikels. Jullie drijven iedereen tot waanzin

Appingedam 15 november 2021 - 12:14

Nog een half jaar langer wachten????!!!

Dit meen je niet! 15 november 2021 - 12:21

Ongelofelijk. Hoe moeilijk kan het zijn om zo'n regeling uit te voeren?! Waarom gefaseerd? Waarom maken jullie alles zo ingewikkeld en waarom moet alles zo lang duren? 'Als de uitvoering meer tijd vergt, kan dit mogelijk verschuiven.' Oftewel: je hebt helemaal geen reet aan dit bericht. SCHAAM JULLIE!

Martin, IMG 15 november 2021 - 17:35

We starten bewust in fases, net als bij Waardedaling. Op die manier kunnen we leren van de ervaringen en voorkomen we dat de afhandeling vertraging oploopt. Hoe meer ervaring we opdoen, hoe groter het aantal adressen waarvoor een aanvraag indienen mogelijk wordt via het digitale aanvraagportaal. Als de uitvoering sneller kan, dan doen we dat ook.

W. Vogel 15 november 2021 - 21:00

En dan straks weer een nieuw meldingssysteem optuigen zodat het gros van de gedupeerden met lege handen komt te staan????

A. Beving 15 november 2021 - 12:30

Waarom wijkt jullie regeling af van de uitspraak van de Hoge Raad? Ik zie allerlei factoren waar jullie rekening mee houden die in de uitspraak van de Hoge Raad niet genoemd worden. Die uitspraak was zeer helder en makkelijk uit te voeren. Waarom geeft IMG daar weer een eigen invulling aan? Moeten we per adres naar de rechter? Bizar weer dit.

img 15 november 2021 - 12:56

Jullie doen gewoon wat jullie het beste uitkomt, hier komt nog een staartje achter weg.....

Johan 15 november 2021 - 13:15

Als vergoeding voor immateriële schade is een minimumbedrag van € 2.500,-- redelijk. Dat bedrag kan in individuele gevallen worden verhoogd, bijvoorbeeld wanneer meer dan tweemaal A- of B-schade is vastgesteld (uitgangspunt is dat per extra schadegeval aanspraak bestaat op € 1.250,--), of ten gevolge van de aardbevingen ernstige (psychische) gezondheidsklachten zijn ontstaan of de woning onbewoonbaar is verklaard of langdurig niet bewoond kon worden. (rov. 7.37) Instantie Hoge Raad Datum uitspraak15-10-2021

G 15 november 2021 - 19:52

Indd uitspraak Hoge Raad is net zo eenvoudig uit te voeren als de waardedaling regeling. Alleen kost het het IMG meer geld als ze de uitspraak volgen. Wat trouwens gewoon via rechtspraak is uitgesproken. Maar blijkbaar staat de overheid nog steeds onder en boven de wet als het hun uitkomt. Waar zijn jullie primaire doelen gebleven waarvoor het IMG is opgestart. Namelijk ruimhartig vergoeden en het terugwinnen van het vertrouwen van de Groningers. De overheid nam de schadeafhandeling over om de Groningers recht toe te doen. Nou het recht heeft gesproken hanteer de uitspraak dan ook gewoon .

Martin, IMG 25 november 2021 - 15:04

Op de dag van de uitspraak hebben we hierover een eerste reactie gegeven aan RTV Noord. U leest het hier: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/860931/schadeloket-na-uitspraak-hoge-raad-onze-smartenregeling-biedt-meer-voordelen-dan-hoge-raad

Damster 15 november 2021 - 17:43

Jullie kunnen helemaal niks sneller grapjassen alleen maar voorruit schuiven.

Transparantie svp 15 november 2021 - 19:59

Kunnen jullie enkele voorbeelden uitwerken zodat een beeld gevormd kan worden over hoe de vergoeding is opgebouwd? Nog beter: kunnen jullie het algoritme vrijgeven? Vertrouwen valt of staat met transparantie! Het zou sneu zijn als dit gewobt moet worden.

Martin, IMG 25 november 2021 - 12:12

Op deze pagina leest u alles over de regeling: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade

JJ 15 november 2021 - 20:08

Ik wil het IMG er graag op attenderen dat er mensen zijn die nooit een immateriële schade zullen ontvangen ,dmv bv overlijden, mijn moeder bv is vorig jaar overleden ,maar heeft wel 8 jaar ellende mee gemaakt van de gasbevingen en heeft haar laatste jaren van haar leven moeten vechten tegen het rijk en nam , nooit geen genoegdoening gehad en gekregen , bizar dat u ook nu weer mensen zeg maar weer laten wachten , en daar zullen ook weer heel wat mensen zijn die ook niets krijgen bij leven. Schande is het , alle adressen zijn bekent gewoon een fiks bedrag overmaken aan iedereen , druk op de knop en iedereen heeft het eind deze week op de rekening staan .

Martin, IMG 22 november 2021 - 15:32

Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat door de gaswinning veel leed en verdriet wordt veroorzaakt bij heel veel mensen. Ik lees dat dit ook bij uw moeder het geval was. Ik vind het ontzettend verdrietig om te lezen. Hoe graag we ook zouden willen, maar het is niet een kwestie van op een knop drukken. Om deze regeling zo goed mogelijk uit te voeren starten we bewust in fases. Op die manier kunnen we leren van de ervaringen en voorkomen we dat de afhandeling vertraging oploopt. Wanneer we eerder kunnen starten met een volgend postcodegebied, dan doen we dat ook.

A. Beving 24 november 2021 - 21:16

Waarom wijkt jullie regeling af van de uitspraak van de Hoge Raad?

Martin, IMG 25 november 2021 - 15:03

Op de dag van de uitspraak hebben we hierover een eerste reactie gegeven aan RTV Noord. U leest het hier: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/860931/schadeloket-na-uitspraak-hoge-raad-onze-smartenregeling-biedt-meer-voordelen-dan-hoge-raad

J.K 26 november 2021 - 02:58

@Martin, sorry maar het vertrouwen in jullie ebt langzaam weg. Eerst kwam het nieuwe IT-SYsteem, wat uiteindelijk een valkuil bleek voor de nieuwe meldingen, dan worden de beoordelingskaders doorlopend aangepast, of van de kant van IMG komen voorzetjes in die richting, de randgebieden waar jullie vanaf willen, met wat kunst en vliegwerk blijft dan de 2 mm grens nog overeind, randgebieden die nog niks gehoord hebben over de waardedaling en nu de gefaseerde invoering van de regeling immateriële schade. Jullie regeling zou voor de gedupeerden beter uitpakken, waarom sturen jullie de mensen met een afgehandeld/uitbetaald schaderapport geen brief met beide regelingen naast elkaar, kunnen ze zelf kiezen welke regeling ze willen c.q. of ze zolang willen wachten?

Martin, IMG 7 december 2021 - 11:26

Zo eenvoudig werkt het helaas niet. De afhandeling van immateriële schade is nieuw en mogelijk tienduizenden Groningers zullen er gebruik van maken. Daarom zijn we gestart met twee groepen in 2021, waarna in januari de bredere openstelling zal plaatsvinden. Zo moet worden voorkomen dat juist bij deze schademeldingen vertraging ontstaat tijdens de afhandeling ervan. Daarnaast willen we de procedure zo laagdrempelig mogelijk houden om grote aantallen aan te kunnen. En daar waar we sneller kunnen starten met een nieuwe groep, doen we het. Van de waardedalingsregeling kan iedereen in het waardedalingsgebied overigens wel nu al gebruik maken.

A. Beving 26 november 2021 - 18:41

@Martin: kan ik daaruit opmaken dat wat wordt genoemd in de uitspraak van de Hoge Raad het minimum is dat aan vergoeding wordt uitgekeerd? Dit vanwege de opmerking dat de regeling van IMG meer voordelen biedt?

Martin, IMG 7 december 2021 - 11:33

Dat staat uitgelegd op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/toelichting-op-immateriele-schade-in-nederland-voor-groningen. Daar leest u meer over de omvang van de vergoeding van immateriële schade.

Jacques 16 december 2021 - 15:13

Van 2013 tot 2019 in Eemsdelta te maken gehad met deze ellende. Nu woon ik elders. Brochures worden gefaseerd per postcodegebied toegestuurd staat er in de regeling. Wanneer kom ik te weten dat ik een aanvraag kan doen? Mijn nieuwe adres is bekend bij IMG maar het gaat over de situatie op mijn oude adres.

Roel 8 januari 2022 - 18:56

Martin, IMG vraagje; is het mogelijk om ook reacties te vermelden hoe tevreden of ontevreden mensen zijn die al een immateriële schade vergoeding hebben ontvangen?

MD 26 september 2022 - 21:14

Waarom is mijn aanvraag immateriële schade geannuleerd ? En wat betekend dit?

Martin, IMG 27 september 2022 - 14:48

Om je vraag te beantwoorden moeten we in je dossier kijken. Onze collega's van het serviceloket kunnen je hiermee helpen. Je kunt contact met het serviceloket opnemen via t. 0800 4444 111

Mike 9 november 2022 - 21:23

Ik snap zowiezo als niet waarom je vechten moet tegen het IMG. Deze instelling was er toch voor om GEDUPEERDEN te helpen???? Nu moeten de gedupeerden een advocaat in handen nemen om hun SCHADE uitgekeerd te krijgen. Ze hebben hun eigen regeltjes bedacht om zo de gedupeerden nog minder dan de werkelijke schade uit te keren ( als je dat al voor elkaar krijgt zonder naar de rechtbank te moeten ) Het IMG is gewoon in handen van OVERHEID en NAM dit kan niet anders. Als ze lef hebben nemen ze contact met mij op om te gaan kijken hoe we MIJN probleem kunnen oplossen.

Hans, IMG 22 november 2022 - 18:03

Beste Mike, ik begrijp uit je reactie dat je bij het IMG een lopend dossier hebt. Vanaf deze plek kunnen we je hiermee niet verder helpen. Kan je zaakbegeleider hierin iets voor je betekenen? Als je die niet hebt, kun je ook contact opnemen met ons Serviceloket, bereikbaar op maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Dina Benthem 10 december 2022 - 13:44

Wanneer is Wildervank aan de beurt? Ik heb nog geen mail ontvangen, hierover?

Hans, IMG 12 december 2022 - 18:55

Beste Dina, Wildervank valt onder de gemeente Veendam. In de regeling immateriële schade valt deze gemeente onder 'overige gemeenten in Nederland'. De openstelling hiervoor verwachten we tussen april en juni 2023. Het klopt dus dat je er nog geen e-mail over hebt ontvangen. Zodra we een concrete datum van openstelling hebben, krijg je hierover via e-mail bericht als je je hiervoor hebt aangemeld.

Dina 13 december 2022 - 10:47

Top, dank je wel!

M.Meijer 18 januari 2023 - 13:47

Mijn echtgenoot is in juni 2022 overleden en wij zaten op dat moment midden in het versterkingsprogramma kan nergens vinden dat ik voor hem nog immateriele schade kan aanvragen.Ik zit in het versterkingsadvies en de zorgen die hij had van hoe blijft mijn echtgenote straks achter en red ze zich speelden een grote rol bij hem.. Ongeneeslijk ziek zijn en je dan ook nog geestelijk zorgen maken over de versterking. Inmiddels heb ik de immateriele schade voor mijzelf ontvangen maar heb ik nog recht op de schade die mijn echtgenoot

Hans, IMG 27 januari 2023 - 14:46

Beste mevrouw Meijer, nog gecondoleerd met het overlijden van uw man. Omdat we uw situatie niet volledig kennen, willen we u graag een persoonlijke toelichting geven op uw vraag. Wilt u daarom bellen met ons Serviceloket? Dat kan op telefoonnummer 0800 - 4444 111, bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur. Ook kunt u ervoor kiezen om naar één van onze steunpunten te gaan: https://www.schadedoormijnbouw.nl/contact/steunpunten. In antwoord op uw vraag of u een vergoeding kunt krijgen voor uw overleden man moeten we u helaas mededelen dat dit in principe niet kan. Dat kan alleen als de partner bij leven aantoonbaar kenbaar heeft gemaakt dat hij aanspraak wil maken op deze vergoeding. Een vergoeding voor immateriële schade is namelijk een zogeheten hoogstpersoonlijk recht. Dat betekent dat we per persoon naar de situatie kijken. Het is daarom in principe niet mogelijk dat een ander dan die persoon zelf een vergoeding voor immateriële schade kan krijgen. Zoals gezegd lichten we dit antwoord graag persoonlijk toe en stellen we het op prijs als u contact met ons opneemt.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.