Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

10 januari 2023

4.378 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

640.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 4.378 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 5.126 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,6 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,05 miljard euro voor fysieke schade, 492 miljoen euro voor waardedaling en 59 miljoen euro voor immateriƫle schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 732 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 461 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 1.218 schademeldingen afgehandeld, waarvan 486 vaste vergoeding.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,05 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 159 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 187.674 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 29.665 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 168.281 meldingen afgehandeld, waarvan 27.358 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.293 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.  

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt. 

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.674 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 3.693 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 53.302 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 44.758 besluiten genomen, waarbij 26.169 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 1.972 aanvragen binnen en zijn er 215 afgehandeld. Sinds het begin van 2023 is er een hogere instroom van aanvragen voor waardedaling. Dat komt door de aanpassing van de regeling waardoor het voor een groep aanvragers voor het eerst mogelijk is om vergoeding voor waardedaling aan te vragen. In totaal hebben we nu 111.660 aanvragen ontvangen en 107.816 afgehandeld.

44.129 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,2 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 5,8. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 7,7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 6.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 486 schademeldingen afgenomen. Het is gebleken dat er een fout is ontstaan in de berekening voor de verwachte doorlooptijd. Totdat er een oplossing is gevonden, is het niet mogelijk om de verwachte doorlooptijd te rapporteren. De afgelopen week zijn 152 schade-opnames gedaan en zijn 258 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 223 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 39 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.470 (+18) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 151.593 besluiten genomen waarmee 168.281 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 16.089 besluiten betreffen een afwijzing (10,6 procent). Afgelopen week werden 176 aanvragen afgewezen, 15,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.662 bezwaren ontvangen en zijn er 4.747 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.103 bezwaren ontvangen en zijn er 6.027 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 4.615 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 1.217 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,3 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.