Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

17 januari 2023

2.417 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

259.jpg

De afgelopen week hebben we in totaal 2.417 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriƫle schade. We hebben 2.875 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,6 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,05 miljard euro voor fysieke schade, 492 miljoen euro voor waardedaling en 61 miljoen euro voor immateriƫle schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 595 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 222 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 947 schademeldingen afgehandeld, waarvan 497 vaste vergoeding.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,05 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 161 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 188.269 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 29.887 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 169.228 meldingen afgehandeld, waarvan 27.855 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.309 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.  

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt. 

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 999 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 1.723 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 54.301 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 46.481 besluiten genomen, waarbij 27.087 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 823 aanvragen binnen en zijn er 205 afgehandeld. Sinds het begin van 2023 is er een hogere instroom van aanvragen voor waardedaling. Dat komt door de aanpassing van de regeling waardoor het voor een groep aanvragers voor het eerst mogelijk is om vergoeding voor waardedaling aan te vragen. In totaal hebben we nu 112.483 aanvragen ontvangen en 108.021 afgehandeld.

45.149 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,2 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 5,7. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 7,4. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,6. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 4,8.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 352 schademeldingen afgenomen. Het is gebleken dat er een fout is ontstaan in de berekening voor de verwachte doorlooptijd. Totdat er een oplossing is gevonden, is het niet mogelijk om de verwachte doorlooptijd te rapporteren. De afgelopen week zijn 281 schade-opnames gedaan en zijn 385 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 230 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 39 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.464 (-6) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 152.452 besluiten genomen waarmee 169.228 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 16.211 besluiten betreffen een afwijzing (10,6 procent). Afgelopen week werden 122 aanvragen afgewezen, 14,2 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.707 bezwaren ontvangen en zijn er 4.800 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.098 bezwaren ontvangen en zijn er 6.037 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,6 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 4.856 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 1.302 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,4 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.