Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

25 oktober 2022

2.387 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2.387 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 2.310 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 8 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,536 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,007 miljard euro voor fysieke schade, 488 miljoen euro voor waardedaling en 41 miljoen euro voor immateriële schade).

175.jpg

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 1.114 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 490 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 1.093 schademeldingen afgehandeld, waarvan 399 vaste vergoeding.

De afgelopen drie weken zien wij een toename van het aantal schademeldingen. Dat is onder meer het effect van de reeks bevingen bij Wirdum, Uithuizen, en Garrelsweer. In heel 2022 heeft het IMG gemiddeld 904 schademeldingen per week ontvangen, de afgelopen vier weken was dat gemiddeld 1.268.

Meer dan een miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) meer dan 1 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 141 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 179.185 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 25.183 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 158.296 meldingen afgehandeld, waarvan 22.814 vaste vergoeding.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt. Met de trillingstool op onze website kan je zien wat de maximale trillingssnelheid is geweest op jouw adres.

Voorbeeld: Woon je in de omgeving van Wirdum en heb je in het verleden gebruik gemaakt van de vaste vergoeding? Dan zie je na het invoeren van je adres in de trillingstool de maximale trillingssnelheid op jouw adres. In het geval van postcode 9917 PK is de maximale trillingssnelheid 63,17 millimeter per seconde, gebaseerd op de beving van Wirdum op 8 oktober 2022 met een kracht van 3.1 op de schaal van Richter. In dat geval kan je opnieuw schade melden.      

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.194 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 1.184 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 38.564 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 29.191 besluiten genomen, waarbij 17.942 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 79 aanvragen binnen en zijn er 54 afgehandeld. In totaal hebben we nu 106.995 aanvragen ontvangen en 106.558 afgehandeld.

40.885 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,4 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6,5. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 8, de afgelopen week was dat een 5,9. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,6. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 5,1.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 21 schademeldingen toegenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 423 schade-opnames gedaan en zijn 371 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 190 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 48 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.513 (18) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 142.861 besluiten genomen waarmee 158.296 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 13.996 besluiten betreffen een afwijzing (9,8 procent). Afgelopen week werden 228 aanvragen afgewezen, 21,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 106.995 aanvragen ingediend voor de waardedalingsregeling door 90.093 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 106.558 aanvragen afgehandeld, waarbij 26.504 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.346 bezwaren ontvangen en zijn er 4.408 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.055 bezwaren ontvangen en zijn er 5.964 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 2.939 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 555 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.