Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

2 december 2021

Vaste vergoeding gewild, eerste besluiten

647.jpg

In de eerste maand na de start, kiest bijna zestig procent van de mensen bij een schademelding voor afhandeling via een vaste vergoeding. De eerste ruim 600 vergoedingen zijn nu toegekend, zij krijgen de vergoeding van 5.000 euro uitgekeerd.

22 miljoen euro

Van de 7.500 schademeldingen die binnenkwamen sinds 1 november, kozen 4.400 aanvragers voor afhandeling via de eenmalige vergoeding van 5.000 euro. Het gaat alleen al voor deze groep om potentieel 22 miljoen euro die komende weken wordt toegekend. Het vormt het eerste begin van de uitvoering. Er komen in totaal circa 200.000 adressen in aanmerking.

Vaste vergoeding

Vanaf 1 november is het mogelijk om bij een eerste schademelding op een adres te kiezen tussen afhandeling via een maatwerkprocedure of via een vaste vergoeding. De vaste vergoeding voorziet, zo blijkt nu, duidelijk in een behoefte. De eenvoud en snelheid van deze wijze van afhandelen spreekt aan, zo leert ook navraag bij mensen die ervoor hebben gekozen. Het is bedoeld voor relatief kleine, niet complexe schades.

Beving Garrelsweer

De vaste vergoeding bleek ook nuttig bij de recente beving van Garrelsweer. In het effectgebied van die beving, waarbij de trillingen en de kans op schade het grootst zijn dicht bij het epicentrum, koos 25 procent van de aanvragers voor de vaste vergoeding, gemeten op 10 dagen na de beving. Verder weg van dat epicentrum, net buiten het effectgebied van de beving van Garrelsweer, was dat heel anders: 60 procent koos voor de vaste vergoeding.

In de stad Groningen koos circa 40 procent de vaste vergoeding, in het verder van de bevingen gelegen Haren 55 procent. In het Drentse Tynaarlo was dat 69 procent. Maar in Appingedam, dicht bij het epicentrum, was dat iets meer dan 7 procent en in Loppersum 0 procent (bij 35 schademeldingen).

Voordeel

Wie kiest voor een vaste vergoeding geeft aan zelf te vermoeden dat er sprake is van mijnbouwschade. Er moeten zelf foto’s worden aangeleverd of het IMG laat iemand de schade opnemen als de kans op schade in de toekomst groter is. Er komt geen deskundige langs om de schade te beoordelen. Het scheelt voor de aanvrager veel gedoe.

Bovendien is er ook meteen duidelijkheid over de omvang van de vergoeding, dat is namelijk een vast bedrag van 5.000 euro. Juist bij adressen waar relatief lage trillingssnelheden zijn geweest, is de kans op een vergoeding kleiner en bovendien zijn de gemiddelde vergoedingen die via maatwerk worden toegekend ook lager dan in de kern van het effectgebied. Bijkomend voordeel is dat de kosten voor de afhandeling van de schade een fractie zijn van de kosten bij de maatwerkprocedure.

Voorwaarden en vervolg

Wie kiest voor de vaste vergoeding kan niet zomaar opnieuw schade melden. Er moet dan sprake zijn van een nieuwe bodembeweging die opnieuw tot schade kan leiden. Kijk hier voor de exacte voorwaarden. Vanaf 8 december wordt het ook mogelijk voor reeds lopende schademeldingen een keuze vast te leggen voor de vaste vergoeding, mits het hier ook gaat om de eerste schademelding op dat adres.

Maatwerkprocedure

Overigens blijft het IMG voor iedereen de keuze voor de maatwerkprocedure bieden. Bijvoorbeeld omdat iemand inschat dat de geboden vaste vergoeding onvoldoende is voor de herstelkosten. Zeker in de kern van het effectgebied kan het goed zijn dat een deskundige de schade beoordeelt omdat die niet zelden meer schade vaststelt dan de eigenaar. Er is dan ook meteen een eerste indruk van eventuele schade aan de constructie. Het komt voor dat dan samen besloten wordt aansluitend ook een veiligheidsinspectie te doen.