Vaste vergoeding

U heeft schade ontdekt aan uw woning of ander gebouw, bijvoorbeeld scheuren in muren. En u denkt dat dit mijnbouwschade is door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg. Vraag dan een schadevergoeding bij ons aan. Is dit uw eerste aanvraag is op dit adres? Dan kunt u sinds 1 november 2021 mogelijk kiezen voor een vaste vergoeding.

Voegen worden uitgefreesd door voeger

Lopende eerste aanvraag: termijn voor keuze vaste vergoeding verstreken
Heeft u een lopende eerste aanvraag die mogelijk in aanmerking komt voor de vaste vergoeding en heeft u nog geen keuze doorgegeven? De termijn voor deze keuze is op 5 januari 2022 verstreken. U vindt deze mogelijkheid nu niet meer in Mijn dossier.
We bieden u de komende weken alsnog de gelegenheid om ons definitief te laten weten of u wel of niet kiest voor de vaste vergoeding. U ontvangt hierover nog nader bericht. Als u niet voor de vaste vergoeding kiest dan handelen we uw aanvraag af via de maatwerkprocedure.

Heeft u uitstel van uw keuze voor de vaste vergoeding gevraagd?
Dan ziet u nog steeds de keuze voor de vaste vergoeding staan in Mijn dossier. U kunt deze maken binnen de door u aangevraagde verlengingstermijn.

Kijk verder bij 'Lopende eerste aanvraag en vaste vergoeding'

Vaste vergoeding in het kort

De vaste vergoeding is een onderdeel van de regeling voor fysieke schade en werken. Meer informatie hierover vindt u bij Schade aan gebouwen en objecten. Maar wat houdt de vaste vergoeding in?

 • Een eenmalige vergoeding voor een eerste schademelding voor een object.
 • Een vast bedrag dat alle schade aan het object vergoedt en afhandelt.
 • Bedoeld voor de afhandeling van kleine, niet ingewikkelde schades.
 • Eenvoudige en automatische aanvraag, snelle doorlooptijd en uitkering.
 • Geen deskundige over de vloer, geen adviesrapport nodig.
 • Bewijsmateriaal: eigen foto’s of een nulmeting.

U kunt niet zomaar opnieuw schade melden. Dat kan alleen bij nieuwe schade door een nieuwe beving of door indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Subsidie SNN
U kunt, als u een vaste vergoeding heeft ontvangen, ook een subsidie voor waardevermeerdering aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit zo lang er voldoende budget is. Zie ook onder Meer over de vaste vergoeding.

Voor wie is de vaste vergoeding?

Lijkt de vaste vergoeding iets voor u? U kunt gebruik maken van de vaste vergoeding als: 

 • uw aanvraag de eerste is op het adres.
 • u een natuurlijk persoon bent (geen rechtspersoon).
 • u tijdens de aanvraag en het besluit de eigenaar bent van het object waarvoor u schade meldt.
 • uw mogelijke mede-eigenaren toestemming geven voor de aanvraag.
 • uw object staat in het effectgebied of in een gebied waar indirecte effecten van diepe bodemdaling voor schade kunnen zorgen.
 • u voor maximaal drie objecten de vaste vergoeding aanvraagt.

Kijk of u in aanmerking komt

Wanneer is het interessant?

De vaste vergoeding is vooral geschikt voor kleinere schades. En ook bij een laag risico op nieuwe of ergere schade. De kans is dat in die gevallen een vergoeding via de maatwerkprocedure lager is dan 5.000 euro. Dit is vaak het geval voor adressen aan de rand van het effectgebied. Daar zijn de trillingen door de aardbevingen minder sterk.

Het is belangrijk dat u 5.000 euro voldoende vergoeding vindt voor uw schade. En dat u zich kunt vinden in één bedrag voor alle schade en kosten. Ook moet u het eens zijn met de automatische afhandeling van uw aanvraag. Zonder persoonlijk contact.

Waar kiest u dan voor?

Een keuze voor de vaste vergoeding betekent: 

 • een eenmalige en finale vergoeding van 5.000 euro. Dit is een vergoeding voor alle fysieke schade, bijkomende kosten, materiële gevolgschade en overlast. 
 • dat de vaste vergoeding alle schade aan het object vergoedt en afhandelt. Ook als u later ontdekt dat er meer schade is dan u dacht of dat de schade groter blijkt.
 • dat u toestemming geeft voor een nulmeting als die nodig is.
 • dat een nieuwe aanvraag pas weer mogelijk is:
  • na een nieuwe aardbeving door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg. Die moet op het adres hebben gezorgd voor een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde.
  • bij nieuwe schade door indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Hoe vraag ik de vaste vergoeding aan?

Uw aanvraag bestaat uit een aantal stappen:

 1. Meld uw schade in Mijn dossier.
  Komt u in aanmerking? Kies tijdens de aanvraag voor de vaste vergoeding. 
 2. Toestemming van eventuele mede-eigenaren. Het kan enkele dagen duren voordat de mogelijkheid om toestemming te geven zichtbaar is.
 3. Bewijsmateriaal door foto’s of nulmeting.
 4. Wij controleren uw aanvraag.
 5. Definitief aanbod en besluit.

Wat de vijf stappen precies inhouden leest u op Hoe werkt het?

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. U moet dan wel zelf ons definitieve aanbod ondertekenen.

Aanvragen in Mijn dossier ›

Wanneer hoor ik of ik de vaste vergoeding ontvang?

We gaan ervan uit dat we 8 tot maximaal 16 weken nodig hebben om uw aanvraag af te handelen. Dit hangt onder andere af van hoeveel nulmetingen we in totaal moeten uitvoeren.

Maatwerkprocedure kan ook

U kunt bij uw eerste aanvraag ook kiezen voor de maatwerkprocedure. Anders dan bij de vaste vergoeding bekijken we dan welk bedrag nodig is om de schade te herstellen. En u krijgt een schaderapport. Wij nemen op basis van dat rapport een besluit. Meer over de maatwerkprocedure vindt u op Schade aan gebouwen en objecten.

Meer over de vaste vergoeding

Kan ik ook een subsidie waardevermeerdering bij SNN aanvragen?

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

Wat is een object?

Waar staat uw object?

Wat is het belang van trillingssnelheden bij een aanvraag van de vaste vergoeding?

Wat als ik in een gebied woon met indirecte effecten van diepe bodemdaling?

Wat houdt dat in: een finale vergoeding?

Waarom is er een vaste vergoeding?