Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

7 september 2020

Ruim 4.000 aanvragen waardedaling

304.jpg

Sinds de start van de Waardedalingsregeling hebben 4.346 Groningers een aanvraag ingediend voor vergoeding van waardedaling van hun woning. Het aantal aanvragen is daarmee naar verwachting. Groningers weten het IMG goed te vinden en de aanvraagprocedure werkt voor de meesten.

Start gefaseerd

De regeling wordt gefaseerd ingevoerd om te beginnen bij circa 12.000 woningeigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam. Woningeigenaren hebben er een brochure van het IMG in de bus gekregen om duidelijk te maken dat ze mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding van waardedaling. Komende maanden breidt het aantal gemeenten verder uit waar het mogelijk is een aanvraag te doen. In totaal worden circa 110.000 aanvragen verwacht.

Nieuwe systemen en procedures

Voor de regeling is een compleet nieuw IT-systeem gebouwd. Het IMG verzamelt op basis van diverse bronnen zo veel mogelijk informatie voor aanvragers. Als alles goed gaat is de regeling daarmee voor de meesten van hen eenvoudig en laagdrempelig. Een kleiner deel moet mogelijk aanvullende documenten aanleveren.

Fasering ook nodig

Afgelopen week en ook nu nog blijkt het gefaseerd invoeren geen overbodige maatregel te zijn. Zo zijn er diverse technische bugs die hinder veroorzaakten. De eerste dag kon een deel van de aanvragers bijvoorbeeld geen eigendommen zien die op hun naam staan. Dat was in de loop van de tweede dag verholpen. Vandaag was er kortdurend een storing bij de functie om bestanden te uploaden.

Vragen over waardedaling

Afgelopen week kwamen er ook veel vragen van aanvragers. Het aantal vragen neemt wel af. Het gaat om uiteenlopende zaken. Zo willen mensen weten wat ze precies moeten invullen bij het 'eigenaarspercentage' en hoe ze dat moeten wijzigen. Maar er komen ook meer inhoudelijke vragen waarom het percentage waardedaling soms anders is dan gedacht. Er zijn ook mensen die vrezen dat ze na een aanvraag voor vergoeding van waardedaling niet ook nog vergoeding voor fysieke schade (scheuren in muren bijvoorbeeld) kunnen krijgen. Wat dus wel kan

Komende weken

Verwachting is dat ook komende weken de stabiliteit van de systemen verder zal groeien. De beslistermijn voor een aanvraag voor waardedaling is 8 weken. Het IMG verwacht dan ook in oktober de eerste besluiten te nemen.