Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

3 mei 2018

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid hebben een prijs

108.jpg

Met het Besluit mijnbouwschade Groningen is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en maatschappelijke organisaties gekozen voor een afwikkeling van mijnbouwschade binnen de overheid en onafhankelijk van de NAM. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen werd opgericht en een ondersteunende organisatie ingericht. Hier leest u wat die organisatie kost en waarom.

 

De kosten voor de ondersteunende organisatie, die we het schadeloket noemen, zijn voor 2018 geraamd op 65 miljoen euro. Sinds 31 januari 2018 is er op basis van dat budget een organisatie opgezet die schademeldingen aanneemt, zaakbegeleiders inzet en waaruit de in te schakelen onafhankelijke deskundigen worden betaald.

Praktijk

In de praktijk moet nog blijken hoeveel er daadwerkelijk nodig is voor de totale ondersteuning van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De begroting werd opgesteld vlak na 31 januari 2018, na het Besluit mijnbouwschade Groningen. Mogelijk blijkt dat er eind dit jaar minder nodig is dan begroot. Zo zijn er nu 35 medewerkers telefonie aan de slag en geen 80, zoals oorspronkelijk bedacht. Tegelijkertijd wordt het aantal zaakbegeleiders mogelijk verder uitgebreid.

Financiering kosten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorziet in de betaling van het personeel en alle benodigde middelen. En de minister maakte daarover op zijn beurt afspraken met NAM die de kosten financiert. Hetzelfde gebeurt ook met de uitbetaling van schadevergoedingen. Op deze manier heeft de overheid de afwikkeling van mijnbouwschade naar zich toegetrokken en is een fundamenteel nieuwe weg ingeslagen. 

Spoed kost extra 

De onafhankelijkheid van NAM die hiermee is geregeld en de nieuwe situatie die hiermee is gecreëerd, heeft zodoende een prijs. De spoed waarmee de organisatie moest worden opgebouwd veroorzaakte daarbij ook extra kosten. Zo is in allerijl een locatie betrokken aan het Cascadeplein 10 in Groningen. Bekend is dat dit najaar verhuisd moet worden naar een andere locatie. Hier wordt nog naar gezocht.

Kosten van deskundigen 

Een belangrijk deel van de kosten is nodig voor betaling van de onafhankelijke en onpartijdige deskundigen. Aangezien hier sprake is van een tijdelijke oplossing met de inzet van stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten en er nog een Europese aanbesteding volgt, kunnen we nog niet zeggen om hoeveel geld het precies gaat.

Aanvangskosten

Daarnaast zijn de kosten bestemd voor huisvesting, personeel en IT-systemen. Er werken nu circa 140 mensen voor de Commissie. De opbouw van eigen IT-systemen vergt in het eerste jaar aanvangsinvesteringen. Waar mogelijk is gebruikgemaakt van wat er al beschikbaar was en is bij de overheid.

Commissieleden

Overigens is de financiering van de bezoldiging en huisvesting van de commissieleden zelf anders geregeld. De rekening daarvoor wordt niet naar NAM gestuurd om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de commissieleden ook op die manier te borgen.