Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 maart 2018

Schade gemeld op of na 31 maart 2017? U hoort van ons

122.jpg

In het weekend voor 19 maart 2018 zijn er zo’n 11.500 schadedossiers overgeheveld van het Centrum Veilig Wonen naar ons. Zit uw dossier daarbij, dan nemen we spoedig contact met u op.

Het gaat hierbij om meldingen van schade door gaswinning die tussen 31 maart 2017, 12.00 uur en 19 maart 2018 zijn gedaan bij het Centrum Veilig Wonen. In de dagen voorafgaand aan de start van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zijn deze dossiers aan ons overgedragen. Nu kunnen we deze dossiers gaan bekijken en beslissingen nemen over hoe we ze gaan afhandelen.

Wat kunt u verwachten?

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. In deze brief wordt ook aangekondigd dat u een zaakbegeleider krijgt toegewezen. Bij nieuwe schadegevallen staat voor het toewijzen van een zaakbegeleider een maximale termijn van zeven dagen. Omdat we een inhaalslag moeten maken kan dat in deze eerste periode wat langer gaan duren.

In elk geval hoeft u nu nog niets te doen. U krijgt van ons bericht over het vervolg van de procedure. De Commissie gaat naar verwachting in april de eerste beoordelingen doen en besluiten nemen.

Uw dossier staat nog niet online

Als u schademelding onder deze groep dossiers valt, kunt u deze helaas nog niet online bekijken. Dat komt omdat uw schadedossier van een particuliere instantie (het Centrum Veilig Wonen) is overgedragen aan ons als overheidsinstantie.

Bij ons logt u in met DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven). Maar daarvoor moeten we wel zeker weten dat uw identiteit overeenkomt met die van degene voor wie het schadedossier is aangemaakt.

Zodra deze koppeling is aangebracht, staat uw schadedossier online. Helaas kunnen we nog niet zeggen hoeveel tijd dat ons gaat kosten.