24 januari 2023

17 reacties

2.137 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2.137 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 2.824 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,6 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,05 miljard euro voor fysieke schade, 492 miljoen euro voor waardedaling en 63 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 615 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 235 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 889 schademeldingen afgehandeld, waarvan 473 vaste vergoeding.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,05 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 163 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 188.884 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 30.122 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 170.117 meldingen afgehandeld, waarvan 28.328 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.327 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.  

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt. 

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 940 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 1.799 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 55.241 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 48.280 besluiten genomen, waarbij 29.090 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 582 aanvragen binnen en zijn er 136 afgehandeld. Sinds het begin van 2023 is er een hogere instroom van aanvragen voor waardedaling. Dat komt door de aanpassing van de regeling waardoor het voor een groep aanvragers voor het eerst mogelijk is om vergoeding voor waardedaling aan te vragen. In totaal hebben we nu 113.065 aanvragen ontvangen en 108.157 afgehandeld.

45.819 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,2 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6,6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 5,9. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,1 en afgelopen week was dat 5.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 274 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 275 schade-opnames gedaan en zijn 269 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 225 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 37 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.445 (-19) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 153.223 besluiten genomen waarmee 170.117 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 16.299 besluiten betreffen een afwijzing (10,6 procent). Afgelopen week werden 88 aanvragen afgewezen, 11,4 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.739 bezwaren ontvangen en zijn er 4.834 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.104 bezwaren ontvangen en zijn er 6.040 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,6 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 5.037 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 1.302 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,4 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

 

Reageren

JC Kortekaas Leidschendam 25 januari 2023 - 08:37

https://nos.nl/artikel/2460678-vaste-vergoeding-voor-zware-schade-in-groningen-naar-10-000-euro

Henna 25 januari 2023 - 10:36

Voor wie? Wat precies? Wanneer? Welke voorwaarden?

Hans, IMG 27 januari 2023 - 15:07

Beste Henna, de regeling voor de aanvullende vaste vergoeding wordt momenteel uitgewerkt. Welke voorwaarden er precies gaan gelden en voor wie is nog niet bekend. Als we hierover meer duidelijkheid hebben, melden we dit op onze website en andere sociale media.

Linda de Boer 27 januari 2023 - 20:15

Ik vraag me wel af wat zo'n nieuwsbericht over de vaste vergoeding van € 10.000 op dit moment toevoegt. Waarom werkt IMG de regeling niet uit en presenteert hem dan?

Hans, IMG 31 januari 2023 - 11:34

Beste Linda, we werken de regeling momenteel juist uit. Omdat dit veel tijd kost, willen we in een vroeg stadium de mensen informeren over de ontwikkelingen en wat al concreet bekend is. Ook als een regeling nog niet tot in de puntjes uitgewerkt is, willen we hier zo transparant mogelijk over zijn. Onze ervaring is dat mensen het prettig vinden om te weten wat er op stapel staat.

aardbevingsschade-expert 25 januari 2023 - 11:01

Kunt u ook aangeven wanneer de regeling voor bedrijven die waardedaling hebben gehad wordt uitgevoerd? en ook de situatie C gevallen, bodemdaling vanaf 1.6 mm/s?

Hans, IMG 31 januari 2023 - 16:13

Het onderzoek naar een mogelijke regeling voor alle bedrijfspanden duurt vanwege de complexiteit langer dan is aangegeven. We verwachten dit kwartaal hier meer over te kunnen zeggen. Zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/bedrijfspanden. Het tweede deel van uw vraag gaat over de vaste vergoeding in het gebied met indirecte effecten van diepe bodemdaling. Mensen met schade in dit gebied kunnen ook gebruik maken van de eenmalige vaste vergoeding. Buiten het gebied van de indirecte effecten van diepe bodemdaling en het effectgebied (waar een trilling is geweest van tenminste 2 mm/s) is deze mogelijkheid er alleen voor Bijzonder Kwetsbare Objecten (BKO’s). Zie hiervoor https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/verdiepende-informatie/toepassing-bewijsvermoeden onder het kopje ‘Uitzonderingen zijn er ook’ voor de 5 gebouwkenmerken. Wij keren hier dus niet zomaar een vergoeding uit, maar we bekijken of het gebouw voldoet aan alle voorwaarden voor een bijzonder kwetsbaar object.

Arie 25 januari 2023 - 14:29

Ik ben ook benieuwd wie nu die €10.000 krijgen. Wij €9.000 gehad, wordt dit dan aangevuld tot €10.000? @IMG: kunnen jullie dit aangeven hoe dit in zijn werk gaat?

Hans, IMG 27 januari 2023 - 15:08

Beste Arie, de regeling wordt momenteel uitgewerkt. Hoe we omgaan met aanvrager die eerder al een vergoeding hebben gekregen, wordt nog een besluit over genomen.

Arie 25 januari 2023 - 15:49

Hopelijk hebben de nieuwe postcodes, welke per 1 januari 2023 zijn toegevoegd aan de waardedalingsregeling straks ook recht op de €10.000 subsidie. Het is nu niet te verkopen dat de ene postcode het wel krijgt en de andere postcode niet. Zie voor meer info -> https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15288653/onbegrip-over-opnieuw-uitsluiten-annerveenschekanaal-van-regeling-voor-waardedaling-woningen

P.Miedema 25 januari 2023 - 19:57

De "postcode-oplossing" uit de koker van Prof. Hammerstein was ook maar een slag in de lucht. Het leek een enigszins logische inval. Maar in de praktijk werkt hij niet goed uit. Voor de schademelders in Noord-Drenthe al helemaal niet: het IMG had Hammerstein alleen voor het GRONINGS aardbevingsgebied gevraagd om een advies! En zo staan Drentse schademelders in allerlei opzichten al jaren in de kou. Over ongelijke behandeling gesproken !!

Hans, IMG 1 februari 2023 - 13:05

Beste P. Miedema, we hebben eerder soortgelijke opmerkingen gekregen rond de waardedalingsregeling. Die is gebaseerd op het onderzoek dat Atlas heeft uitgevoerd voor het héle aardbevingsgebied (Groningenveld en gasopslag Norg). De huidige afbakening van het gebied is een resultaat van dit onderzoek. In de onderzochte postcodegebieden die nu niet onder de regeling vallen, is geen waardedaling geconstateerd.

Aardbevingsschade-expert 26 januari 2023 - 07:49

Het Groningerveld en gasopslag Norg om precies te zijn.

Patricia 27 januari 2023 - 09:31

Duurt een eeuwigheid, heb in juni 2022 al een bezwaar ingediend 2 keer uitgesteld en nu weer wachten tot april!

kornelis 27 januari 2023 - 16:13

Hier 4 keer uitgesteld en een keer ('onafhankelijke' expert er bij) dus kan nog even duren als het niet mee zit.

klopt ik 3x uitgesteld 27 januari 2023 - 16:38

Inderdaad het gaat sneller zeggen ze met stalen gezicht maar niet bij ons Patricia al 3x uitgesteld bezwaar

Patricia @Hans 31-1 11:34 31 januari 2023 - 12:59

Probleem alleen is dat wanneer een regeling nog niet is uitgewerkt voordat ie wordt gepresenteerd heel veel mensen dan juist van stapel lopen. Kennelijk dringt niet voldoende door dat, met name bij mensen die bezwaar en beroep overwegen of daar al in zitten, een dergelijke aankondiging voor heel veel onrust zorgt. Jullie zijn, nog altijd, een overheidsinstantie en dus dient er zorgvuldig en bovenal duidelijk te worden gecommuniceerd. Zeker ook gelet op de doelstellingen van het IMG. Dus dit is, op z'n zachtst gezegd, niet erg handig geweest.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.