14 maart 2023

5 reacties

2.033 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2.033 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 1.823 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 1 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is 1,63 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,06 miljard euro voor fysieke schade, 502 miljoen euro voor waardedaling en 72 miljoen euro voor immateriële schade).

schadeopname, IMG, Groningen

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

Voor fysieke schade kwamen er de afgelopen week 683 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 266 aanvragen voor de vaste vergoeding. De afgelopen week zijn 448 schademeldingen afgehandeld, waarvan 166 vaste vergoeding. De werkvoorraad is de afgelopen week toegenomen met 235 schademeldingen.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,06 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 172 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 193.914 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 32.027 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 175.378 meldingen afgehandeld, waarvan 30.554 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.387 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade aangevraagd worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week hebben 1.147 mensen een aanvraag gedaan voor immateriële schade en hebben we er 1.038 afgehandeld. Tot nu toe hebben 62.220 mensen een aanvraag gedaan en zijn er 56.534 besluiten genomen, waarvan 32.196 aanvragen zijn toegewezen.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november 2021 vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen en Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 203 aanvragen binnen en zijn 337 aanvragen afgehandeld. Sinds het nieuwe jaar is er een hogere instroom van aanvragen voor waardedaling. Dat komt door de aanpassing van de regeling waardoor het voor een groep aanvragers voor het eerst mogelijk is om vergoeding voor waardedaling aan te vragen. In totaal hebben we nu 115.052 aanvragen ontvangen en 113.069 afgehandeld.

48.568 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,2 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor vergoeding immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 5,2. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,1 en afgelopen week was dat 4,6.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 275 schade-opnames gedaan en zijn 80 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 204 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 42 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.372      (-29) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 157.694 besluiten genomen waarmee 175.378 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 17.130 besluiten betreffen een afwijzing (10,9 procent). Afgelopen week werden 87 aanvragen afgewezen, 23,5 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Door een technische storing zijn er deze week geen bezwaarcijfers bekend voor fysieke schade, waardedaling en IMS.

Reageren

Arie 14 maart 2023 - 20:27

Het afwijzingspercentage immateriele schade vind ik zeer zorgwekkend. Vorige week nog 53% afgewezen de weken daarvoor rond de 43% maar, nu is dit al meer dan 60% (!). Hoezo ruimhartige compensatie??? Niet dus!

Lis 14 maart 2023 - 22:55

Wanneer kan de immateriële schadevergoeding voor kinderen aangevraagd worden?

Louise 16 maart 2023 - 07:37

Wanneer kan de aanvraag immateriële schade voor minderjarigen nu eindelijk eens aangevraagd worden?

Nescio 17 maart 2023 - 15:15

Het IMG gaf aan de conclusies een aanbevelingen van het rapport van de Parlementaire Enquete-commissie te onderschrijven. Het woord "omarmen"werd volgens mij zelfs gebruikt. Dat klinkt mooi, maar in daden is er niets van te merken. Het IMG blijft gewoon op zijn handen zitten. De cie. roept het IMG bijvoorbeeld op om het wettelijk bewijsvermoeden (weer) soepeler toe te passen. En dat het IMG niet handelt in de geest van de Tijdelijke Wet Groningen door de "trillingtool" oneigenlijk in te zetten. Het IMG is in 2020 begonnen deze "trillingstool" te introduceren. Zo wordt hij op grote schaal gebruikt (misbruikt!) in de regio rond de UGS Norg. Niet trillingen uit het Slochterenveld zijn daar de primaire reden van mijnbouwschade, maar de onverantwoorde mijnbouwactiviteit van de NAM in de ondergrondse gasopslag Norg. Gevolg: cyclische bodemdaling en bodemstijging, bij de extractie en injectie (onder onverantwoorde hoge werkdrukken) van aardgas. Nog steeds staan schademelders in de kou, omdat het IMG het Wettelijk Bewijsvermoeden daar weigert toe te passen en eigengereid doorgaat met het misbruiken van de vermaledijde "trillingtool". Wanneer zet het IMG daadwerkelijk ander beleid neer? En geeft het zijn dwalingen in het verleden toe? Of moet de heer Kortmann eerst het "juridificerende " speelveld verlaten hebben?

* 21 maart 2023 - 16:56

Aanvraag immateriële schade voor minderjarigen. Waarom wordt hier niet op gereageerd ?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.