Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen als u bijvoorbeeld vindt dat het gedrag van een medewerker of deskundige niet acceptabel is. Of als u vindt dat u onvoldoende wordt geïnformeerd over uw dossier. Het indienen van een klacht kan op verschillende manieren.

Hoe indienen?

U kunt uw klacht telefonisch indienen via ons Serviceloket (0800 4444 111) of via uw zaakbegeleider. Ook kunt u onderstaand klachtenformulier invullen. Stuurt u liever een brief? Dat kan naar:

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Afdeling Juridische Zaken, klachtencoördinator
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Wat gebeurt er vervolgens?

Na ontvangst van uw mondelinge melding, het ingevulde formulier of uw schriftelijke bericht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. In onze klachtenregeling leest u uitgebreide informatie over wat er gebeurt wanneer u een klacht indient. 

Geen zienswijze, ingebrekestelling of bezwaar

Wij behandelen klachten op een andere manier dan uw reactie op de benoeming van een deskundige, of op het adviesrapport dat u heeft ontvangen. Hiervoor kunt u het formulier zienswijze gebruiken. Als wij volgens u niet tijdig beslissen op uw aanvraag, kunt u een ingebrekestelling indienen. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag tot schadevergoeding, dan kunt u bezwaar maken. 

Upload tot maximaal 25 MB en 5 bestanden