Verder naar inhoud

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen als u bijvoorbeeld vindt dat het gedrag van een medewerker of deskundige niet acceptabel is. Of als u vindt dat u onvoldoende wordt geïnformeerd over uw dossier. Het indienen van een klacht kan op verschillende manieren.

KVDV 20191203 Wonen Aardbevingsgebied 14 1920

Wat is géén klacht?

  • Een verzoek om informatie over bijvoorbeeld de status van uw dossier. Vraag dit na bij het serviceloket of uw zaakbegeleider.
  • Een vraag over de wijze van beoordeling van een aanvraag, zoals: waarom keert u geen waardedalingsvergoeding uit op mijn postcode? Vraag dit na bij het serviceloket of uw zaakbegeleider.
  • Een vraag over de afwijzing van een verzoek om urgentie (prioriteit). Vraag dit na bij het serviceloket of uw zaakbegeleider.
  • Een bezwaar tegen een besluit.
  • Een zienswijze (reactie) op een adviesrapport.
  • Een ingebrekestelling omdat we niet tijdig beslissen op uw aanvraag. Vraag dit na bij het serviceloket of uw zaakbegeleider.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. U kunt uw klacht ook telefonisch indienen via ons Serviceloket (0800 4444 111). Stuurt u liever een brief? Dat kan naar:

Instituut Mijnbouwschade Groningen
Afdeling Juridische Zaken, klachtenco├Ârdinator
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle

Wat gebeurt er vervolgens?

Na ontvangst van het ingevulde formulier, uw mondelinge melding of uw schriftelijke bericht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. In onze klachtenregeling leest u uitgebreide informatie over wat er gebeurt wanneer u een klacht indient.