Dat de koffie klaar is, wil nog niet zeggen dat je met open armen wordt ontvangen.

IMG wil midden in de Groningse en Drentse samenleving staan. Zo persoonlijk mogelijk opereren. Ondanks de grote aantallen dossiers. Het is mensenwerk. Met mensen, voor mensen. Dag in, dag uit. Wat ga jij doen voor Groningers en Drenten met schade door gaswinning?

 

Werken is meer dan een loonstrook. Je zoekt uitdaging, je hebt idealen en je wilt iets betekenen voor de wereld. En als het even kan wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van andere mensen.

Wat we doen, doen we met aandacht voor mensen. Het helpen van Groningers en Drenten met schade: daar doen we het voor.

We tonen begrip en proberen zorgen weg te nemen. We handelen af, ondersteunen en geven nazorg. Met gevoel, open, en zo duidelijk en eenvoudig mogelijk.


Werken bij het IMG.

Werk dat ertoe doet.

Johan van der Mark, regisseur bouwbureau

Het herstellen van schade door een aannemer is voor mensen soms lastig te volgen. Wij helpen ze daarbij. "In mijn werk kan ik de mensen volledig ontzorgen bij het herstel van de aardbevingschade."


Kijk naar meer vacatures
Geruststellen is belangrijker dan vinkjes zetten op een formulier

Werken bij het IMG

Werk dat ertoe doet

Regisseur: contact tussen aannemer en schade-indiener