Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Over deze regeling

Veel mensen ervaren leed en verdriet door de gevolgen van de gaswinning. Soms zijn de gevolgen zo groot, dat een vergoeding aangevraagd kan worden voor dit leed en verdriet.

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is schade die iemand lijdt in de vorm van persoonlijk leed of verdriet. De vergoeding voor immateriële schade is bedoeld om dit leed en verdriet te verzachten en hiervoor erkenning te bieden.

Voor wie is deze vergoeding?

Deze vergoeding is bedoeld voor inwoners van het aardbevingsgebied die persoonlijk leed en verdriet hebben ervaren door de gevolgen van de gaswinning.

Er zijn twee regelingen. Een regeling voor volwassenen en een regeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. De vergoeding voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kan worden aangevraagd door de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind (meestal zijn dit de ouders). 

Verruiming

Op 19 april 2023 maakten we bekend dat we de regeling voor immateriële schade gingen verruimen. De verruiming houdt in dat vergoedingen binnen huishoudens gelijk worden getrokken (ook voor kinderen en jongeren). Groningers die te maken hebben met versterkingsmaatregelen of sloop/nieuwbouw krijgen voortaan de hoogste vergoeding toegekend. De aanpassingen aan de regeling zijn met terugwerkende kracht ingevoerd. Daardoor was het tijdelijk niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Inmiddels zijn de aanpassingen doorgevoerd en is het weer mogelijk een eerste aanvraag voor immateriële schade te doen. Deze beoordelen we direct volgens de verruimde regels. Ook werken we op dit moment aan het mogelijk maken van vervolgaanvragen. Dit geldt vooral voor aanvragers die eerder een besluit hebben ontvangen over immateriële schade en bij wie nu sprake is van nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld als er opnieuw schade is ontstaan als gevolg van nieuwe aardbevingen en daarvoor nieuwe schadevergoedingen zijn toegekend. We verwachten dat u later dit jaar een vervolgaanvraag kunt indienen.