Verder naar inhoud

Opdracht bestuur IMG

Het bestuur van het IMG stelt de werkwijze vast en neemt de besluiten over de individuele aanvragen. De bestuursvoorzitter is eindverantwoordelijk. De bestuursleden worden benoemd door de minister van Rechtsbescherming, de schadeafhandeling van mijnbouwschade valt onder de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Molen langs een groen Gronings dijkje met een sloot ernaast

Het bestuur

De bestuursleden moeten voldoen aan vereisten van onafhankelijkheid, deskundigheid en onpartijdigheid. Daarom kunt u hieronder meer informatie vinden over hun achtergrond.

Het bestuur van het IMG bestaat uit vijf leden: