Verder naar inhoud

Sylvia Wortmann

Sylvia is begin november 2023 toegetreden als lid van het bestuur. Gezien haar achtergrond heeft zij haar focus op juridische vraagstukken, met oog voor de mens.

Sylvia

Sylvia Wortmann

Opleiding

• Studies Nederlands en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

 • Medewerker bij de rechtenfaculteit Rijksuniversiteit Leiden
 • Wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie
 • Raadadviseur en coördinerend raadadviseur voor wetgeving bij het ministerie van Justitie
 • Sectorhoofd straf- en sanctierecht directie Wetgeving van het ministerie van Justitie
 • Staatsraad, sinds 1 maart 2004
 • (Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: lid van de Raad van State)
 • Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering, sinds 1 november 2023

Huidige nevenfuncties

 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam
 • Voorzitter van de kernredactie van de Groene Kluwer serie en hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer)
 • Vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie
 • Lid van de Raad van Advies van het Netherlands Institute for Law and Governance te Groningen
 • Plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie ongewenst gedrag Gerechtshof Amsterdam
 • Voorzitter van de Commissie Schaderegeling als gevolg van het arrest van de Hoge Raad over Srebrenica.