8 juli 2019

0 reacties

Stuwmeerregeling: 3.417 keer keuze gemaakt, 49 besluiten

In de eerste vijf dagen na de start is op 3.417 adressen een keuze gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling. De eerste 49 besluiten zijn genomen voor die keuzes, waarbij 245.000 euro schadevergoeding is toegekend. In totaal is er nu 39,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend door de TCMG.

 

Stuwmeerregeling

Van de gemaakte keuzes, is op 3.227 adressen gekozen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro, op 24 adressen koos de eigenaar voor de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro (op basis van facturen van een bouwbedrijf) en op 166 adressen is gekozen voor het voortzetten van de reguliere procedure. Afgelopen woensdag 3 juli is de uitvoering van de Stuwmeerregeling gestart.

Vervolg na een keuze

Na een keuze voor een van de vergoedingen vanuit de Stuwmeerregeling volgt voorbereiding op een besluit en het besluit zelf, gevolgd door uitbetaling. Als er geen recente schade-opname is gedaan, kan daarna een nulmeting volgen. Voor de 3.251 huishoudens en bedrijven waar nu een schadevergoeding is gekozen, is er bij ruim 2.000 van hen geen schade-opname gedaan. De uitvoering van de nulmetingen, een fotografische vastlegging van de schades, is nu in voorbereiding. Komende tijd zullen we ook daarover de voortgang melden op deze website.

Afgehandeld

De TCMG heeft 7.729 besluiten genomen over schadevergoeding, waarvan 49 naar aanleiding van een keuze voor de Stuwmeerregeling. Er zijn nu 9.838 schademeldingen afgehandeld. Aangezien er op een enkel adres of door een enkele schademelder meerdere schademeldingen kunnen zijn gedaan. Afgelopen week werden er 162 besluiten genomen en bij 1 van de besluiten is geen schadevergoeding toegekend. Het percentage besluiten met schadevergoeding sinds 19 maart 2018 is daardoor nu 88 procent.

Niet-afgehandeld

Er zijn nu 23.046 schademeldingen niet-afgehandeld, waarvan het leeuwendeel een aanbod vanuit de Stuwmeerregeling heeft gehad. Er kwamen afgelopen week 588 nieuwe schademeldingen binnen, een stijging ten opzichte van de 449 schademeldingen vorige week. In totaal zijn er nu op circa 18.900 adressen nog een of meerdere openstaande schademeldingen, waarbij circa 16.600 schademelders een of meer schademeldingen deden voor die adressen. Er is nu op 14.217 adressen een schade-opname gedaan, mede door aannemers.

Reguliere procedure of Stuwmeerregeling

De TCMG gaat door met voorbereiding van besluiten vanuit de reguliere procedure op adressen waar ook een aanbod voor de Stuwmeerregeling is gedaan. Op adressen waar een schade-opname is gedaan, kan er vanaf volgende week weer een adviesrapport volgen. Tenzij de schademelding uit 2019 stamt of een schade van meer dan 10.000 euro bevat, dan kan het adviesrapport vanaf deze week op de mat landen. Vanaf volgende week worden er ook weer besluiten genomen op alle soorten dossiers. Op adressen waar een keuze wordt gemaakt voor een vergoeding vanuit de Stuwmeerregeling wordt geen adviesrapport meer verstuurd en ook geen besluiten meer genomen vanuit de reguliere procedure.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.