24 januari 2023

8 reacties

Studie afgerond naar zwakte funderingen bij mijnbouwschade

Naar schatting 1 op de 20 woningen in Groningen met mijnbouwschade kampt ook met constructieve problemen. Dat blijkt uit een studie van advies- en ingenieursbureau Sweco. Verbetering van bijvoorbeeld funderingen kan daar herhaalschade voorkomen bij een nieuwe beving. Het IMG ontwikkelt hier nu de aanpak Duurzaam Herstel voor in samenspraak met onder meer het ministerie van EZK.

Het onderzoek van Sweco is gebaseerd op de foto’s en beschrijvingen van 87 adviesrapporten die het IMG naar aanleiding van een eerdere schademelding al liet opstellen. Onderzoekers van Sweco namen die rapporten nog een keer onder de loep en maakten toen een schatting om hoeveel adressen het dan in totaal in Groningen zou kunnen gaan. Het gaat daarom nadrukkelijk om een eerste schatting van de potentiële omvang van de niet-mijnbouwgerelateerde constructieve problemen, vooral op gebied van funderingen.

Constructief

Uit de studie blijkt dat tussen de 4 tot 10 procent van de adressen waar mijnbouwschade is vastgesteld, er sprake kan zijn van constructieve schade die funderingsregelateerd is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om relatief grote scheuren in dragende muren en scheuren in de funderingen. Lees hier meer over de uitkomsten van het onderzoek van Sweco (PDF).

Naast inzicht in de omvang van funderingsgerelateerde problemen, biedt het onderzoek ook een richting voor de aanpak van het probleem. Zo is het volgens de onderzoekers mogelijk om op basis van de schaderapporten een eerste indicatie te krijgen of het zinvol is constructieve maatregelen te nemen naast het herstel van de schade. En dat betekent dat er een werkwijze voor handen lijkt die aanvullend op de huidige schadeafhandeling opgezet kan worden. Zo kan er een extra constructieve check volgen vlak na een schade-opname.

Aanpak in de maak

Dat er constructieve problemen kunnen zijn bij panden met mijnbouwschade in Groningen is al langer duidelijk. Maar de omvang ervan was niet bekend. Ook kunnen de problemen als ze al worden vastgesteld, nu meestal niet worden opgelost door het IMG. Als de deskundigen die over de schade adviseren, oordelen dat de constructieve schade geen mijnbouwschade is, kan het IMG dat niet vergoeden. De kosten vergoeden voor maatregelen om schade te voorkomen, is meestal ook niet mogelijk omdat de bestaande wetgeving het IMG daar geen ruimte voor bood.

Maar daar komt verandering in. In de Tijdelijke wet Groningen komt een bepaling die het IMG de bevoegdheid geeft daarvoor verbetermaatregelen te treffen. Het gaat dan om adressen waar sprake is van mijnbouwschade, maar de eventuele constructieve problemen niet als mijnbouwschade zijn aangemerkt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het voorjaar van 2022 350 miljoen euro beschikbaar gesteld om constructieve maatregelen te kunnen nemen tegen herhaalschade. Inzet is om eerstkomende jaren tot enkele duizenden woningen aan te gaan pakken.

In aanmerking komen

In de aanpak die nu wordt ontwikkeld, moet onder meer worden bepaald welke situaties wel en niet in aanmerking komen. Zo is het nemen van vaak ingrijpende constructieve maatregelen niet in alle situaties zinvol, bijvoorbeeld als de mijnbouwschade klein is en de kans op herhaalschade ook klein is.

Bij het ontwikkelen van een aanpak zijn naast het ministerie van EZK, de regio en de maatschappelijke organisaties geconsulteerd. Het idee is nu dat, voor wie in aanmerking komt, er bij een nieuwe schademelding bij de schade-opname een aanvullende check komt op constructieve problemen. Er kan dan eventueel een extra onderzoek volgen. Als daaruit dan een advies volgt voor constructieve maatregelen, schakelt het IMG een aannemer in om de bouwkundige maatregelen te treffen. Omdat het dan om zowel herstel van mijnbouwschade én aanvullende constructieve maatregelen gaat die nieuwe mijnbouwschade moet voorkomen, wordt dit duurzaam herstel genoemd.

Aanbesteding en pilot

Binnenkort wordt een aanbesteding gestart voor het werven van aannemers. Bij een zogenoemde marktconsultatie leek er voldoende animo te zijn om dat werk, waaronder funderingsonderzoek, constructieberekeningen en de uitvoering van de bouwwerkzaamheden in Groningen ter hand te nemen. De uitvoering start met een pilot in het gebied met de grootste kans op herhaalschade, de kern van het bevingsgebied, en wordt dan verder uitgebreid. Na selectie van de aannemers is het plan vanaf de zomer van 2023 met de eerste 300 woningen te beginnen, waaronder ook panden van ondernemers en agrariërs.

Openstaande vraagstukken

Komende maanden wordt verder gewerkt aan de opzet van het programma Duurzaam Herstel. Nog niet alle vraagstukken zijn geheel uitgewerkt. Zo worden de exacte criteria nog bepaald wie er precies in aanmerking gaat komen en op welke termijn dat mogelijk wordt. Ook wordt met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samengewerkt voor situaties waar versterking én duurzaam herstel samen kunnen lopen. Verwachting is dat voor een deel van de vraagstukken vooral ook in de praktijk een oplossing zal moeten worden gezocht. Zo moet nog blijken in hoeverre woningeigenaren interesse hebben in deelname. Het zal soms om ingrijpende werkzaamheden gaan die veel overlast geven. 

Lees ook: onderzoek: constructieve schade vooral bij oud, vrijstaand huis

 

Meer informatie

Reageren

aardbevingsschade-expert 24 januari 2023 - 14:40

De link werkt niet - onderzoek: constructieve schade vooral bij oud, vrijstaand huis Gaat dit wel goed 5 verschillende regelingen bij elkaar. Waar moeten mensen voor kiezen? Afwachten op deze regeling duurzaam herstel of toch de schade afkopen voor 5 of 10.000 euro. Inmiddels is het ingewikkelder dan ons belastingstelsel geworden. Als schademelder moet je inmiddels bouwkundig, juridisch, administratief en ICT kennis hebben als je het allemaal goed wil doen. En ik begrijp dat het IMG rekening gaat houden met de fundering bij NIEUWE schademeldingen. En alle afgehandelde en lopende meldingen dan? Als ik een schademelder was zou ik mijn aanvraag INTREKKEN en direct opnieuw INDIENEN.

Hans, IMG 27 januari 2023 - 15:05

Bedankt voor het signaal, inmiddels werkt de link weer. Het is inderdaad ingewikkeld, maar gedurende het schademeldproces proberen we alles zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen. We hebben drie regelingen; Immateriële schade, Waardedaling en Fysieke schade. Fysieke schade is de meest veelomvattende, omdat er ook heel veel verschillende vormen van schade zijn die voor vergoeding in aanmerking komen. Als aanvrager heb je de keuze tussen de vaste vergoeding en maatwerk. Bij maatwerk beoordeelt een deskundige altijd de schade. Op basis van de schaderapporten krijgen wij een eerste indicatie of het zinvol is om constructieve maatregelen te nemen. Hoe dat proces er precies gaat uitzien, is nog niet duidelijk. De aanpak wordt momenteel ontwikkeld.

Maatwerk 27 januari 2023 - 16:43

Laat maat en werk eruit want dat laten jullie al meer als 2 jaar liggen liggen past beter bij jullie van het img 3x bezwaren verlengt schandelijk

Aukje van der Velde 26 januari 2023 - 19:20

Het was natuurlijk altijd al idioot en onnavolgbaar, dat funderingsschade niet werd bekeken en niet werd vergoed. Maar natuurlijk is "cosmetisch herstel"vergoeden (scheuren dichtsmeren en wegpoetsen) veel en veel goedkoper.Alleen heeft het dus niets met duurzaam herstel te maken. En dan maar voor lief nemen, dat de schademelder telkens weer met vervolgschade(s) wordt geconfronteerd. Lekker bezig IMG!

Hans, IMG 30 januari 2023 - 17:53

Beste Aukje, juist omdat het zo logisch is hebben wij er bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op aangedrongen om ook funderingsschade te kunnen herstellen die volgens de deskundigen niet veroorzaakt is door mijnbouw. We gaan er vanuit dat we hier veel mensen mee helpen.

sivert dieters 30 januari 2023 - 19:14

en wat wanneer de kwestie nu al jaren bij de NAM ligt en IMG zich om die reden onbevoegd verklaart ......ik neem aan dat de NAM op de hoogte is gebracht??

Hans, IMG 31 januari 2023 - 18:14

Beste heer Dieters, met de regeling Duurzaam herstel gaan we verder dan het vergoeden van schade vanuit de aansprakelijkheid van de NAM, en moet de financiering nu ook uit de algemene middelen van de overheid komen. Als IMG kunnen we daartoe niet zelf beslissen, ook niet als de wet gewijzigd is. De aanpak die we ontwikkelen en voorstellen moet met instemming van de Rijksoverheid worden uitgevoerd. De aansprakelijkheid van de NAM speelt hier geen rol.

sivert dieters 31 januari 2023 - 19:16

Punt is dat ik zeker weet dat de NAM lees Shell zich overal mee wil bemoeien want Shell regeert dit land al is het maar om te voorkomen dat door IMG vergoede schade wordt verhaald op Shell. U heeft kennelijk geen idee hoe Shell opereert .....tot in Rusland en VS toe ;schaliegas was niets waard tot er oorlog kwam / moest komen .....

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.