7 juni 2021

13 reacties

Online informatiebijeenkomst vernieuwde aanpak

Het IMG organiseert op 22 juni 2021 een online bijeenkomst voor inwoners met vragen over de vernieuwde aanpak voor het afhandelen van schade door mijnbouw.

Auto langs de weg met Groningervlag

Informatiebijeenkomst vernieuwde aanpak

Op 17 mei kondigde het IMG een vernieuwde aanpak van de schadeafhandeling aan. Voor circa 200.000 adressen met eenvoudige, relatief kleine schades, komt er de keuze voor een vaste vergoeding van €5.000. Zo kunnen deze schades veel sneller worden afgehandeld en ontstaat er meer capaciteit voor afhandeling van meer complexere dossiers. Tegelijkertijd wordt de beoordelingsmethodiek voor de aanpak met schade-opname en een advies over de schade door een onafhankelijke deskundige geactualiseerd en verfijnd. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals omgaan met diepe bodemdaling, verergering van schade, mestkelders en zettingsschade. Er zijn nog veel vragen over de vernieuwde aanpak. Het IMG organiseert daarom op 22 juni een online bijeenkomst waarin wij vragen van inwoners beantwoorden.

Online bijeenkomsten

De online bijeenkomst is op: 22 juni van 19.30 – 21:00 uur

Toelichting

Tijdens de online bijeenkomst geeft het IMG een korte een toelichting op de besluiten en de gevolgen hiervan en geven wij antwoord op uw vragen. Naast de bijeenkomst op 22 juni is er een aparte bijeenkomst voor gemeenteraadsleden en leden van Provinciale Staten, en ambtenaren die voor gemeenten en provincie werken.

 

Zo meldt u zich aan:

U kunt zich aanmelden voor de online bijeenkomst door een e-mail te sturen naar aanmelden@schadedoormijnbouw.nl. De bijeenkomst is via MS Teams en kan door maximaal 350 mensen gevolgd worden. U ontvangt na uw aanmelding een bevestiging en een link waarmee u de bijeenkomst kunt volgen.

 

Reageren

@IMG 8 juni 2021 - 16:36

Waarom stuurt u hier geen mail of brief over naar alle betrokken burgers? Niet iedere burger kijkt dagelijks op jullie site. Jullie hebben alle dossiers en adressen. Gemiste kans.

anna wondergem 9 juni 2021 - 13:27

wat is in de ogen van de mijnbouwschade experts een kleine schade?

K 10 juni 2021 - 12:31

Wanneer wordt er gecommuniceerd wanneer jullie vernieuwde aanpak wordt toegepast? Mijn dossier gaat straks richting de twee jaar sinds de melding. Een zaakwaarnemer heeft ook geen verdere informatie. Sinds een briefje van dat het op onhold staat weten we nog steeds niets.

Jenny, IMG 13 juni 2021 - 12:59

Dat verschilt per dossier en reden van on hold staan. U ontvangt een brief van ons zodra er meer bekend is met betrekking tot uw dossier. Als het gaat om eenduidigheid, verwachten we vanaf begin juli in ieder geval verder te kunnen. Als het gaat om diepe bodemdaling, zijn we afhankelijk van de oplevering van het advies van Deltares. Dat wordt wel deze zomer verwacht.

Thomas 14 juni 2021 - 11:43

M.b.t. eenduidigheid: begin juli pas? Dit kan toch niet... Jullie melden de nieuwe werkwijze (actualisatie beoordelingskader) hier op 17 mei. En het kost dan bijna 2 maanden om dit vernieuwde A4tje (waarbij m.i. maar 1 punt is aangepast...) uit te leggen aan de schade-experts?!

Martin, IMG 18 juni 2021 - 10:07

Hallo Thomas, we moeten alle rapporten opnieuw bekijken. Dit doen we zodra het geactualiseerde beoordelingskader nog preciezer is uitgewerkt. Dat kost zeker nog enkele weken.

Actievoerders 10 juni 2021 - 13:35

Heeft IMG wel toestemming gevraagd aan de actievoerders op deze foto om te worden "gebruikt" voor dit nieuwsbericht? Of aan de maker van de foto? Of eigenlijk nagedacht waar die actievoerders tegen protesteerden, en of dat wel past bij dit nieuwsbericht in het bijzonder en het IMG in het algemeen? Het slaat iig nergens op.

Jenny, IMG 13 juni 2021 - 12:58

De heren op de foto hebben toestemming gegeven voor het maken van de foto en de fotograaf heeft ons toestemming gegeven deze foto te gebruiken. Deze foto toont in onze ogen een deel van de historie van het gasdossier en wij proberen ons voortdurend bewust te zijn van die historie.

Kees 11 juni 2021 - 10:42

Mooi woordgebruik: "actualisatie en verfijning" van schadeopname en schadeafhandeling. Ook spreekt het IMG wel van "nuancering"... Het niet meer toepassen van het Wettelijk Bewijsvermoeden bij de UGS Norg is een zeer ingrijpend en desastreus besluit. Niks verfijning dus, maar een drastische, ongelukkige en voorbarige reactie op een al te smal en onvolkomen TNO/TU-Delft rapport. Het is maar de vraag of het IMG het Wettelijk Bewijsvermoeden zo maar over boord kan zetten. En het inzetten van de zogenaamde trillingtool bij de UGS Norg is een grote misser. Trillingen vanuit het Groningen/veld zijn daar niet de oorzaak van de massale mijnbouwschade. Dat is onverantwoord intensieve mijnbouwpraktijk van de NAM vanuit de installatie in Langelo! Met deze nieuwe beoordelingspraktijk geeft het IMG zichzelf een brevet van onvermogen!

Jenny, IMG 13 juni 2021 - 13:00

Als we zoals u voorstelt de trillingen van bevingen in het Groningenveld niet meer als oorzaak zouden zien van mijnbouwschade in Norg, dan zou in een enorm gebied het bewijsvermoeden niet meer van toepassing zijn. We kunnen ons niet voorstellen dat u dat bedoelt. Diepe bodemdaling kan bovendien ook schade veroorzaken, maar niet in zo algemene zin als eerder werd aangenomen. Dat is inderdaad een ingrijpend besluit geweest. Alleen bij indirecte schade en daarbij bij uitzondering kan het tot schade leiden.

Linda de Boer 14 juni 2021 - 12:49

Volgens mij loopt u hierbij op de zaken vooruit. Of indirecte effecten bij uitzondering tot schade leidt moet nog blijken. Wat u doet is de salamitactiek toepassen. Staalduinen cs. mogen een smal onderzoek doen alleen gericht op trillingssterkten, TNO/TU naar directe effecten van diepe bodemstijging en -daling, Deltares naar de indirecte hydrologische effecten. De andere indirecte effecten worden niet onderzocht en waar u aan voorbij gaat is stapeling van mijnbouw. Het totale effect kan groter zijn dan de som der delen. U kunt dus wel telkens kleine onderzoeksvragen uitzetten, waarbij elke deskundige dan weer een voorbehoud plaatst dat hij sommige zaken niet heeft onderzocht, maar dat houdt niet automatisch in dat u daarmee ook de conclusie kunt trekken dat het bewijsvermoeden in Norg niet meer van toepassing is. Die redenering gaat mank.

Arie 17 juni 2021 - 18:25

@Jenny: Je gaf in een eerdere reactie het volgende aan: “Als het gaat om eenduidigheid, verwachten we vanaf begin juli in ieder geval verder te kunnen.” Mijn vragen: is het nog steeds de bedoeling dat dit vanaf begin juli weer opgepakt gaat worden? En wat is de verwachting van deze dossiers (eenduidigheid) wanneer

Arie 17 juni 2021 - 18:26

@Jenny: Je gaf in een eerdere reactie het volgende aan: “Als het gaat om eenduidigheid, verwachten we vanaf begin juli in ieder geval verder te kunnen.” Mijn vragen: is het nog steeds de bedoeling dat dit vanaf begin juli weer opgepakt gaat worden? En wat is de verwachting van deze dossiers (eenduidigheid) wanneer deze dossiers afgehandeld zijn?

Reactie toevoegen