19 september 2018

0 reacties

Eerste half jaar: 1,8 miljoen euro uitgekeerd

Het totaal uitgekeerde bedrag aan schadevergoedingen bedraagt ruim 1,8 miljoen euro voor ruim 650 besluiten over schademeldingen. Zo blijkt bij het opmaken van de balans van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen die op 19 maart 2018 is begonnen.

 

Hoogte schadevergoeding

Bij meer dan 95 procent van de besluiten is er schade door gaswinning vastgesteld en sprake van een vergoeding. De hoogste vergoeding bedroeg tot nu toe ruim 16.000 euro, het gemiddelde is circa 2.700 euro. Dit heeft er mee te maken dat de Commissie is begonnen met besluiten over relatief eenvoudige, kleine schades onder 10.000 euro. Er zijn twee bezwaren ingediend; tegen de verdagingsbeslissing en over de weigering van een voorschot voor kosten voor het indienen van een aanvraag.

Bewijsvermoeden

De Commissie heeft de indruk dat bij schademelders die een besluit hebben gekregen aan het rechtvaardigheidsgevoel is tegemoet gekomen. De toepassing van het zogenoemde wettelijke bewijsvermoeden  speelt daarin een belangrijke rol. Ook de begeleiding door zaakbegeleiders wordt als positief ervaren. Het belangrijkste punt van aandacht blijft volgens de Commissie de grote noodzaak om de voortvarendheid van de afhandeling te verbeteren. Ruim 17.000 schademeldingen moeten nog afgehandeld.

Bijkomende kosten

In totaal is er voor 34.000 euro aan bijkomende kosten vergoed. Er wordt bovendien wettelijke rente gerekend vanaf het moment waarop de schade aan een gebouw is ontstaan. Er is ruim 45.000 euro aan wettelijke rente uitgekeerd. Voor een deel van de besluiten is door schademelders nog geen vergoeding van bijkomende kosten aangevraagd. Dit kan alsnog.

Soorten schade

Omdat bij elke melding een rondgang door het huis wordt gemaakt en alle andere zichtbare schades worden meegenomen, wordt er niet zelden meer schade vergoed dan gemeld. In circa de helft van de gevallen is hier sprake van. De meeste schades betreffen scheuren in binnenmuren. Bij vrijwel alle schademeldingen zijn er meerdere scheuren aanwezig in de woning. De hoogste vergoedingen ontstaan door een stapeling van meerdere schades en bijvoorbeeld een tegelvloer waar, door gebrek aan beschikbaarheid van een type tegel, een groter deel vergoed wordt.

Meer besluiten per week

Na het Besluit mijnbouwschade Groningen van de minister van Economische Zaken en Klimaat op 31 januari 2018, opende het schadeloket op 19 maart. Er kwamen direct circa 13.500 schademeldingen over van CVW. Sindsdien zijn er ruim 3.500 nieuwe schademeldingen gedaan. De Commissie startte in april haar werk en presenteerde die maand haar voorlopige werkwijze. In mei werden de eerste besluiten genomen. Momenteel neemt de Commissie circa honderd besluiten per week over aanvragen tot vergoeding van mijnbouwschade. De inhoud en schaal van de taak van de Commissie zijn uniek.

Deskundigen nodig

Vooral het aantal beschikbare externe onafhankelijke deskundigen speelt de Commissie parten. De deskundigen zijn nodig voor het opnemen van de schade en een advies over de relatie met gaswinning en schadeomvang. Momenteel loopt een Europese aanbesteding voor het leveren van deze deskundigen. Binnen enkele weken verwacht de Commissie de uitkomst van de aanbesteding, die van groot belang is voor verbetering van de voortvarendheid van de schadeafhandeling.

 

Reageren

Reactie toevoegen

Deel in uw reactie geen persoonlijke gegevens, zoals uw dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.