Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

23 april 2024

3.225 Meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

121.jpg

De afgelopen week ontvingen wij 3.225 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade en handelden we er 696 af. Het aantal meldingen is hoger dan normaal door de bijna 2.000 meldingen voor immateriële schade. Sinds eind maart is het weer mogelijk om een eerste aanvraag te doen voor vergoeding voor leed en verdriet.

Afgelopen week is er circa 9 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend. In totaal is tot nu toe ruim 1,9 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,3 miljard euro voor fysieke schade, 511 miljoen euro voor waardedaling, 119 miljoen euro voor immateriële schade, inclusief immateriële schade voor kinderen en jongeren.

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding

In de afgelopen week hebben we voor fysieke schade 658 besluiten genomen. Voor fysieke schade, zoals scheuren in muren, ontvingen we 707 nieuwe meldingen, waarvan 464 aanvragen voor de vaste vergoeding. We handelden de afgelopen week 659 schademeldingen af, waarvan 387 voor de vaste vergoeding. De werkvoorraad nam toe met 48 schademeldingen.

1,3 Miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,3 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 218 miljoen euro voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 222.867 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 41.583 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 203.468 meldingen afgehandeld, waarvan 39.730 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze heeft gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.505 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.

Opnieuw schade melden na vaste vergoeding

Als voor de afhandeling van bevingsschade is gekozen voor de vaste vergoeding, kan opnieuw schade gemeld worden als op datzelfde adres een nieuwe beving een trillingssnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Rapportcijfers

Schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7 voor besluiten voor fysieke schade. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,8. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,4. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 4,7.

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd voor fysieke-schademeldingen is nu 266 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste drie weken. Dat is langer dan de maximaal 182 dagen waar het IMG naar streeft. De afgelopen week deden we 580 schade-opnames en verstuurden we 312 adviesrapporten.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten, berekenen we ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 234 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters naar boven en naar beneden zijn. 40 Procent van de schademeldingen is binnen een half jaar afgehandeld. Er zijn nu 1.947 (-3) openstaande schademeldingen van meer dan twee jaar oud.

De doorlooptijd wordt beïnvloed door dossiers die door aanvragers zijn aangehouden in afwachting van de uit te voeren kabinetsmaatregelen.

Besluiten fysieke schade

Er zijn tot nu toe 181.616 besluiten genomen waarmee 203.468 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 20.311 besluiten betreffen een afwijzing (11,2 procent). Afgelopen week werden 46 aanvragen afgewezen, 7,0 procent van het aantal besluiten in die week.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 9.003 bezwaren ontvangen en 7.268 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,0 procent van het totale aantal verzonden beschikkingen.

Voor immateriële schade hebben we tot nu toe 7.731 bezwaren ontvangen en zijn er 6.481 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 10,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedaling hebben we tot nu toe 6.501 bezwaren ontvangen en zijn er 6.472 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,5 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.