30 juli 2019

0 reacties

Deze week: 1.340 besluiten, 7.814 keuzes voor Stuwmeerregeling

Afgelopen week zijn er 1.340 besluiten genomen. Daarnaast hebben 359 aanvragers hun keuze voor de Stuwmeerregeling doorgegeven. 

 

Nieuwe meldingen en besluiten

Er werden de afgelopen week 543 nieuwe schades bij ons gemeld. De Commissie nam 1.340 besluiten waarmee 1.518 schademeldingen zijn afgehandeld. 1.267 besluiten betroffen de Stuwmeerregeling en 73 het reguliere proces. Het aantal afgehandelde schademeldingen is nu 14.493 en het aantal niet-afgehandelde schademeldingen is 20.302.

Stuwmeerregeling

Op 7.003 adressen is gekozen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro. Op 189 adressen ging de voorkeur uit naar de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro op basis van facturen voor herstel. 622 aanvragers verkozen de voortzetting van het reguliere proces boven de Stuwmeerregeling. Met 359 nieuwe keuzes in de Stuwmeerregeling was er opnieuw een daling te zien ten opzicht van de eerste twee weken waarin de regeling van kracht was.

Nulmeting

Vorige week zijn we ook gestart met het verrichten van de nulmetingen in het kader van de Stuwmeerregeling. Inmiddels hebben we 119 adressen bezocht. Met de nulmeting leggen we vast welke schade is vergoed, zodat we deze van nieuwe schade kunnen onderscheiden. In dit nieuwsbericht kunt u hierover meer lezen. 

Geen volledig overzicht actuele cijfers

Door werkzaamheden aan onze systemen die afgelopen weekend zijn uitgevoerd verschijnt dit bericht een dag later. Daarnaast is ons overzicht van de meest actuele cijfers nog niet bijgewerkt met de meest recente cijfers. Hier komen we zo spoedig mogelijk op terug.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.