19 oktober 2018

0 reacties

Aanbesteding afgerond: binnenkort meer deskundigen beschikbaar

De aanbesteding voor de inzet van onafhankelijke deskundigen is geslaagd. Vier partijen hebben hun diensten aangeboden en zijn nu gecontracteerd. Het betekent zeker een verdubbeling van het aantal beschikbare deskundigen. Een belangrijke stap richting een versnelling van de schade- afhandeling en het wegwerken van het stuwmeer van circa 18.000 schademeldingen.

 

Minimaal 60 deskundigen

De vier schade-expertisebureaus zijn CED, 10BE, Nivre Calamiteiten en Projecten en DOG. Elke van deze organisaties is in staat om minimaal 15 deskundigen per week te leveren voor inzet bij het doen van schade- opnames, adviseren over causaal verband (wel of geen mijnbouwschade) en calculatie van de schade.

Wezenlijk andere uitgangspunten

Tijdens de inwerkperiode van 1 november tot 1 december zullen de deskundigen in persoon uitleg krijgen over de pijlers die onder de werkwijze van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade liggen. Zoals het uitgaan van het wettelijk bewijsvermoeden en het feit dat het uiteindelijk de onafhankelijke Commissie is die beslist over de schade. Ook werkt de Commissie op basis van het bestuursrecht en daardoor is er veel ruimte voor schademelders om te reageren op de keuze voor de deskundigen en zijn of haar advies. De uitgangspunten van de Commissie zijn daarmee wezenlijk anders dan ten tijde van de beoordeling door NAM.

'Nu echt gaan versnellen'

De Commissie is tevreden met de uitkomst van de aanbesteding. "Tegelijk toont de aanbesteding wat de capaciteit is in Nederland aan onafhankelijke deskundigen die in Groningen advieswerk willen doen. Aan ons als TCMG de uitdaging om de externe deskundigen die nu voor ons beschikbaar zijn, zo goed mogelijk in te zetten. Zodat we de schade-afhandeling flink kunnen versnellen", zegt commissievoorzitter Bruno van Ravels.

Alle voorwaarden aanwezig

Tegelijkertijd beseft de Commissie dat de betrokkenheid van CED, 10BE en DOG bij advieswerk over mijnbouwschade in Groningen vragen oproept. Zo is CED als organisatie minderheidsaandeelhouder bij Centrum Veilig Wonen (CVW), dat eerst de schadeafhandeling deed voor NAM. In dit interview met CED-directeur Roel Govaert legt hij uit waarom de schadeafhandeling nu echt anders verloopt. De deskundigen voldoen in persoon aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De Commissie is er dan ook van overtuigd dat alle voorwaarden aanwezig zijn om rechtvaardig, ruimhartig, onafhankelijk en met de mens centraal te besluiten over schades.

Controlemechanismen

In de procedure zijn diverse controlemechanismen ingebouwd. Een ervan is dat de schademelder altijd de werkervaring van de deskundige kan inzien en zijn of haar verklaring over het voldoen aan de vereisten van onafhankelijk en onpartijdigheid. Als er bij de schademelder gerede twijfel is over de onpartijdigheid, stelt de Commissie een andere deskundige voor. Bovendien wordt elk advies door een tweede onafhankelijke deskundige gecheckt en er is een eenduidig calculatiemodel dat alle deskundigen moeten toepassen.

Stapsgewijs opbouw capaciteit

De inzet van de externe, onafhankelijke deskundigen wordt stapsgewijs opgebouwd. Bedoeling is dat vanaf 1 december de volledige capaciteit beschikbaar is. Maar ook de organisatie van de Commissie zal moeten groeien en efficiënter moeten worden. Als er meer schade-opnames mogelijk worden en meer dossiers inhoudelijk behandeld worden, zullen er bijvoorbeeld ook meer zaakbegeleiders moeten zijn om bewoners te ondersteunen.

Stuwmeer

De TCMG heeft tot op heden 1.243 besluiten genomen en 3,6 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Bij meer dan 90 procent van de schademelding is mijnbouwschade vastgesteld en een schadevergoeding betaald. Wekelijks worden er nu gemiddeld 150 nieuwe schademeldingen gedaan en ongeveer een gelijk aantal besluiten genomen. Bedoeling is het aantal besluiten na 1 december op te schroeven om zodoende eind 2019 het stuwmeer van schademeldingen te hebben afgehandeld. Op de website van de Commissie werken we de actuele cijfers elke week bij.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.