Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

27 maart 2024

Nieuwe aanvragen immateriële schadevergoeding weer mogelijk

KVDV 20200425 Provincie Groningen 09 1920

Groningers die voor het eerst een vergoeding willen aanvragen voor immateriële schade, kunnen dit vanaf vandaag doen. Sinds afgelopen zomer was dit tijdelijk niet mogelijk vanwege het opnieuw beoordelen van alle ruim 70.000 aanvragen volgens de verruimde maatregelen.

Verruiming regeling immateriële schade

De verruiming geldt vooral voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw of versterkingsmaatregelen en recht hebben op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van 5.000 euro. Daarnaast trekken we de vergoedingen binnen huishoudens gelijk. Nieuwe aanvragen beoordelen we vanaf nu volgens de verruimde regels.

Nieuwe aanpak vaste vergoeding geen gevolgen voor immateriële schade

Voor de afhandeling van (fysieke) schade aan woningen is er een nieuwe aanpak. Het doel van deze nieuwe aanpak is om de afhandeling van (fysieke) schades milder, menselijker en makkelijker te maken. Onderdeel van de nieuwe aanpak is het verhogen van de vaste vergoeding naar 10.000 euro. Deze verhoging leidt niet tot een (hogere) immateriële schadevergoeding.

Vervolgaanvraag

Later dit jaar wordt het ook mogelijk om een vervolgaanvraag voor immateriële schade voor volwassenen te doen. Dit geldt voor Groningers die eerder een besluit hebben ontvangen over immateriële schade en bij wie sprake is van nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld als er opnieuw schade is ontstaan als gevolg van nieuwe aardbevingen en daarvoor nieuwe schadevergoedingen zijn toegekend. We beoordelen dan of iemand alsnog recht heeft op een (aanvullende) vergoeding voor immateriële schade.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over de verruimde regels voor immateriële schade en de verruimingen. Op deze pagina leest u meer over de regeling voor immateriële schade. Wilt u liever een medewerker spreken? Neem dan gerust contact op met ons Serviceloket via 0800 4444 111. U kunt ook langsgaan bij een steunpunt bij u in de buurt.

Veelgestelde vragen

 • Kan ik vanaf nu ook een aanvraag doen, omdat mijn situatie is gewijzigd?

  Nee, dat is nog niet mogelijk. Vanaf nu kunt u alleen een eerste aanvraag doen voor immateriële schade, dus als u nog niet eerder een aanvraag heeft gedaan. Een vervolgaanvraag zoals nieuwe, aan u toegekende schade of sloop/nieuwbouw of versterking kunt u later dit jaar doen. Als hierover meer bekend is, informeren we u hierover op onze website.

 • Ik doe nu een eerste aanvraag, worden de overige leden binnen mijn huishouden ook meteen gecompenseerd?

  Eventuele andere leden van een huishouden krijgen bij een toegekend bedrag niet automatisch ook dit bedrag uitgekeerd. Voor elk lid van het huishouden kan ook een aanvraag immateriële schade worden ingediend. Dit kan alleen als deze personen zelf nog geen aanvraag voor immateriële schade hebben gedaan. Dit geldt ook voor kinderen binnen een huishouden.

 • Ik heb een (aanvullende) vergoeding ontvangen door de verruimingsmaatregelen, maar mijn kind nog niet. Hoe kan dit?

  Dit komt omdat u een aanvraag heeft gedaan voor uw kind(eren), terwijl uw eigen dossier nog opnieuw moest worden beoordeeld. Hierdoor is de (aanvullende) vergoeding die u heeft ontvangen, nog niet aangepast voor uw kind(eren). We werken eraan dit zo snel mogelijk te doen.

 • Ik heb een vaste vergoeding ontvangen van 10.000 euro. Waarom krijg ik geen (hogere) vergoeding voor immateriële schade?

  Met de nieuwe aanpak en het verhogen van de vaste vergoeding van 5.000 euro naar 10.000 euro kunnen mensen relatief snel en eenvoudig voor deze vergoeding in aanmerking komen. Hiermee proberen we bij te dragen aan het voorkomen of het verminderen van (verder) persoonlijk leed. Deze verhoging leidt daarom niet tot een (hogere) immateriële schadevergoeding.  

 • Wordt de vaste vergoeding (VES) meegenomen bij de aanvraag voor immateriële schade?

  Heeft de aanvrager gekozen voor de vaste vergoeding van 10.000 euro? En hiervoor een vergoeding ontvangen? Dan telt dat bij ‘omvang schade’ ook mee.

  Ook telt deze vaste vergoeding mee bij de doorlooptijd. We kijken dan naar het aantal maanden vanaf het moment van de aanvraag tot de datum van onze besluitbrief.