Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Aanvraag verhoogde vaste vergoeding ook mogelijk voor inwoners omgeving Winschoten en gasopslag Norg

KVDV 20220602 Rondje Groningen 21 1920

Inwoners van de gebieden binnen zes kilometer rondom het Groningenveld (omgeving Winschoten) en de gasopslag Norg die nog geen fysieke schade aan hun woning of gebouw hebben gemeld, kunnen sinds 18 maart een aanvraag doen voor de verhoogde vaste eenmalige vergoeding van 10.000 euro.

Sinds 17 mei 2021 viel een deel van het gebied Winschoten en een gebied rondom de gasopslag Norg niet meer onder het wettelijk bewijsvermoeden. De aanleiding hiervoor was het advies van TNO en TU Delft van 9 maart 2021 waarin staat dat diepe bodemdaling niet direct leidt tot schade aan gebouwen. Met als gevolg dat inwoners van deze gebieden geen vaste vergoeding meer konden aanvragen en dat er vrijwel geen schadevergoeding meer werd toegekend.  

Herinvoering bewijsvermoeden

Met de invoering van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) heeft de Tweede Kamer per 1 januari 2024 de gebieden rondom Winschoten en de gasopslag Norg teruggebracht onder het wettelijk bewijsvermoeden. Hierdoor is het voor inwoners van omgeving Winschoten en gasopslag Norg weer mogelijk om een vaste vergoeding aan te vragen voor hun eerste schademelding of in de loop van 2024 een aanvraag te doen voor daadwerkelijk herstel of maatwerk. Bewoners die sinds 17 mei 2021 een adviesrapport hebben ontvangen van het IMG, krijgen binnenkort een brief waarin staat wat deze nieuwe situatie betekent voor hun afgehandelde dossier.

Kaart van het gebied waar het wettelijk bewijsvermoeden geldt.

Schade melden

Vanwege de invoering van nieuw beleid kunnen bewoners de komende periode gefaseerd per gemeente weer fysieke schades melden en kiezen voor daadwerkelijk herstel tot 60.000 euro of maatwerk, naast de vaste vergoeding van 10.000 euro. Deze stapsgewijze invoering per gemeente is nodig zodat wij:

  • Bewoners met een lopende aanvraag zo snel als mogelijk duidelijkheid kunnen bieden.
  • Bewoners met een nieuwe aanvraag straks binnen een redelijke termijn kunnen helpen.

Inmiddels kunnen inwoners van de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen fysieke schade melden volgens het nieuwe beleid (vaste vergoeding van 10.000 euro, daadwerkelijk herstel tot 60.000 euro of maatwerk). Hiermee helpen wij de mensen in de kern van het aardbevingsgebied als eerste. Zodra het kan, verruimen wij dit gebied voor bewoners van de gemeenten Groningen en Oldambt en de overige gemeenten.

Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben?

Houd onze website in de gaten voor wanneer welke gemeente aan de beurt is. Wilt u liever een persoonlijk bericht ontvangen als er nieuwe ontwikkelingen zijn in uw gemeente? Laat dan uw e-mailadres achter op onze website en wij brengen u op de hoogte zodra er nieuwe mogelijkheden zijn.